Samenwonen of trouwen, huwelijkse voorwaarden opstellen, een eigen huis of bedrijfspand kopen, een bedrijf oprichten of overnemen, uw nalatenschap goed regelen, een testament of levenstestament opstellen, uw echtscheiding goed regelen. Allemaal memorabele momenten in uw leven, waarbij u een kundige notaris nodig heeft. Iemand die u helpt om op de juiste momenten de juiste beslissingen te nemen.

 

Notarishuys Veldhoven staat in al deze fases en belangrijkste momenten in uw leven voor u klaar om uw zaken goed te regelen. Zowel voor particulieren als ondernemers. Ook voor IT gerelateerde zaken en mediation. We staan u graag bij met gedegen advies en we wijzen u graag op juridische valkuilen die u zelf nooit had ontdekt.

Nieuwsitems

OVERWELDIGENDE BELANGSTELLING OPEN DAG NOTARISHUYS VELDHOVEN

Op zaterdag 3 november vierde Notarishuys Veldhoven het 175-jarig jubileum van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). We wilden dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan en organiseerden een publieksdag waarbij mensen een ‘kijkje in de keuken’ konden nemen. Dat hebben we geweten! We werden overvallen door de drukte!

Lees hier meer

Notarishuys Veldhoven KNB 175

Nieuwsitems

Wat is estate planning? Deel 4: Verzekeringen.

Een levensverzekering is een van de mogelijkheden om te regelen dat iemand een geldbedrag ontvangt op een moment dat daaraan behoefte is. Let goed op hoe je dit regelt. Want de wetgever heeft voorzien dat mensen creatief zijn in het wegzetten en terugontvangen van gelden via een verzekeringsmaatschappij. In de Successiewet is een artikel opgenomen waardoor de fiscus toch erfbelasting kan heffen.

Lees hier meer

Nieuwsitems

WAT IS ESTATE PLANNING? DEEL 3: SCHENKINGEN.

Een van de opties om zo min mogelijk erfbelasting te betalen, is het verkleinen van het vermogen en dus van de toekomstige nalatenschap. Dat kan onder andere door schenkingen of (zoals de verzamelnaam luidt) giften.

Lees hier meer

Nieuwsitems

Notarishuys Veldhoven viert 175 jaar KNB
Publieksdag op zaterdag 3 november

In 2018 bestaat de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) 175 jaar. Een bijzonder jubileum, een om trots op te zijn. De notaris is onmisbaar op alle belangrijke momenten in ieders leven. De KNB laat dit jubileum niet ongemerkt voorbijgaan.

Lees hier meer

Nieuwsitems

WAT IS ESTATE PLANNING? DEEL 2: HET ERFRECHT.

Om vermogen fiscaal-vriendelijk over te laten gaan naar een volgende generatie kijken we in eerste instantie naar het vermogen. Als een overledene een klein vermogen heeft, is de nalatenschap dus ook klein en de erfbelasting laag. Als iemand heel veel vermogen heeft, is diens nalatenschap groot en de erfbelasting hoog.

Lees hier meer

Nieuwsitems

Wat is estate planning? Deel 1: Het huwelijksvermogensrecht.

De economie trekt aan, de huizenmarkt trekt aan, de consumenten hebben weer meer vertrouwen, kortom: de crisis lijkt bezworen. Ook de gemiddelde nalatenschap is groter dan enige tijd geleden. Niet alleen erfgenamen, ook de fiscus zal daar blij mee zijn. Nu is onze nationale sport natuurlijk het vermijden van belastingen, en zolang dat met legale middelen gaat is daar weinig op tegen. Dus is de vraag: hoe moet ik handelen zodat de erfbelasting zo laag mogelijk uitvalt?

Lees hier meer

Nieuwsitems

DE UITSLUITINGSCLAUSULE: DE THEORIE EN DE PRAKTIJK

Veel ouders nemen in hun testamenten en bij schenkingen de uitsluitingsclausule op. Wij noemen deze bepaling ook wel privéclausule, en sommigen noemen hem zelfs de “anti-schoonzoon-clausule”. Het komt allemaal hierop neer: ouders willen voorkomen dat, als hun kind in een echtscheiding belandt, het geschonken of geërfde vermogen, of de waarde die ervoor in de plaats is gekomen, moet worden gedeeld met de (aanstaande) ex-partner. Want ja, hoe gaan die dingen? Het verloop van een relatie kun je niet altijd voorspellen…

Lees hier meer

Testament Notarishuys Veldhoven Fenoomenaal
Levenstestament Notarishuys Fenoomenaal

Nieuwsitems

Het levenstestament: hou de regie zelf in handen!

Terwijl Jan net de diagnose dementie had gekregen, overleed zijn vrouw Ans plotseling. Ineens werd het voor iedereen duidelijk hoeveel zorg Jan nodig had. Vrij snel daarna werd Jan dan ook opgenomen in een verpleeghuis.
Om het huis te kunnen verkopen, vroegen de kinderen bewindvoering aan. En toen er een koper was gevonden, vroegen ze machtiging voor de verkoop en de levering, en toestemming om schenkingen te mogen doen uit de opbrengst van de woning. Hoe stond de rechter hierin?

Lees hier meer

Nieuwsitems

JA, IK WIL! HUWELIJKSVOORWAARDEN?

De hele wereld mag het weten: hij heeft je gevraagd om met hem te trouwen en je hebt ja gezegd. De datum is vastgelegd en jullie beginnen te zoeken en te regelen: de locatie, de jurk, de ringen, de getuigen, de auto, de fotograaf, de huwelijksreis… Plannen genoeg voor de mooiste dag van je leven. Uiteindelijk is dit “once in a lifetime” en ze leefden nog lang en gelukkig! Toch?

Lees hier meer

Huwelijkse voorwaarden Notarishuys Veldhoven