Zodra de uitvaart achter de rug is, wil Wilma de financiële zaken vlot aanpakken. Ze gaat naar de bank om de en/of-rekening van haar en haar overleden man alleen op haar naam te zetten, en zijn privérekeningen ook op haar naam te laten zetten. De bankmedewerker krabt eens achter zijn oren, kucht wat ongemakkelijk en zegt: “Mevrouw, dat zal zomaar niet gaan. Daarvoor heb ik een verklaring van erfrecht nodig”. Wilma sputtert tegen: “Ik ben toch zijn vrouw, we zijn in gemeenschap van goederen gehuwd en we hebben een testament. Dat heb ik toch niet voor niets meegenomen?” De bankmedewerker zucht onhoorbaar. “Het spijt me. Dat u getrouwd was en dat uw man een testament had, wil niet zeggen dat er geen verklaring van erfrecht nodig is. De notaris is de aangewezen persoon om alles te controleren en daarvan een “verslag” op te maken. Hij zal sowieso eerst moeten controleren of dit wel het laatste testament van uw man is geweest. Zonder verklaring van erfrecht kan ik niets voor u doen”.

De verklaring van erfrecht is een notariële akte die in de praktijk is ontstaan, omdat instanties behoefte hadden aan een overzichtelijke opsomming van feiten, uitmondend in een conclusie wie nu de bevoegdheid had om de nalatenschap te beheren en/of af te wikkelen. Denk aan banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en de Belastingdienst.

Artikel 4:188 Burgerlijk Wetboek geeft richtlijnen wat er minimaal in de verklaring moet staan. Gebruikelijk wordt aangegeven: wie de overledene is, of deze gehuwd was en met wie, of er kinderen (of kleinkinderen) in leven zijn, of er een testament was gemaakt, wat (voor zover nog van belang en kort samengevat) in het testament stond, wie de erfgenamen zijn en of en hoe deze de nalatenschap hebben aanvaard, of er een executeur is aangewezen, of zo niet, aan wie de erfgenamen volmacht hebben verleend om de nalatenschap te regelen. De daarvoor benodigde verklaringen worden door de notaris opgesteld en door de betrokken personen ondertekend onder het toeziend oog van de notaris of een van zijn medewerkers. De notaris geeft afschriften van de akte af aan de erfgenamen, executeur of gevolmachtigde, die de instanties daarmee kan aantonen dat de persoon/personen in kwestie bevoegd is/zijn in de nalatenschap op te treden.

Wilma heeft eigenlijk geen zin om een verklaring van erfrecht op te laten stellen. Zij vindt dit tijdverspilling en kostenverhogend. Zij komt de volgende dag terug met een kopie van de Richtlijn van de Nederlandse Banken (NVB), waarin de gezamenlijke banken hebben afgesproken wanneer ze een verklaring van erfrecht zullen vragen en in welke gevallen de verklaring van erfrecht achterwege mag blijven. Ze wijst erop dat het totaalsaldo van het bankrekeningen, waarvan ze de naam wil wijzigen, nog geen € 25.000,00 beloopt.

Helaas, de bankmedewerker is hiervoor niet gevoelig. Er is een testament en boven een saldo van € 10.000,00 vragen de banken dan een verklaring. Overigens is er speelruimte voor de banken opengelaten om vaker dan in de Richtlijn vastgelegd een verklaring van erfrecht te vragen. Het kan dus ook zijn dat bij een saldo van € 5.000,00 nog een verklaring wordt gevraagd.

Uiteindelijk heeft Wilma zich na enige tijd opnieuw bij de bank gemeld met een verklaring van erfrecht. De bankmedewerker heeft de inhoud aandachtig gelezen en daarna snel de zaken in orde gemaakt. Eind goed, al goed!

Niets is zeker in het leven

Het leven is wat je gebeurt terwijl je andere
plannen aan het maken bent.

Voor de zekerheid

Afspraak maken Vraag offerte aan

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.