Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden

Veel zaken worden automatisch geregeld door te trouwen. Wanneer partners die in gemeenschap van goederen getrouwd zijn uit elkaar gaan, moeten zij alles samen delen. Bezittingen, erfenissen, maar ook schulden, zoals een studieschuld of zelfs schulden die al vóór het huwelijk bestonden. Gaat één van de partners failliet, dan gaat de hele gemeenschap van goederen mee failliet. Het kan dus slim zijn om huwelijkse voorwaarden op te stellen zodra u gaat trouwen. Dan zijn zaken duidelijk verdeeld. Beide partners houden dan hun eigen vermogen.

 

Per 1 januari 2018 wordt het nieuwe huwelijksvermogensrecht van toepassing. Neemt contact op voor meer informatie over de gevolgen hiervan.

Wat u kunt regelen

In huwelijkse voorwaarden legt u samen met de notaris vast of en welke bezittingen en schulden u op welke wijze wilt (ver)delen. Zo kunnen schuldeisers geen aanspraak maken op het vermogen van de ander en gaat niet uw hele gemeenschap van goederen failliet. Er is dan immers geen gemeenschap van goederen. U kunt ook kiezen voor huwelijkse voorwaarden indien één van de partners meer vermogen heeft opgebouwd dan de ander. Dit kan spaargeld zijn, maar bijvoorbeeld ook onroerend goed. Ook wanneer één van de partners een schenking of erfenis tegemoet kan zien, kan dit reden zijn om huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Eigen bedrijf of woning

Zodra één van u een eigen bedrijf opstart of overneemt, kan het opstellen van huwelijkse voorwaarden een slimme keuze zijn. U bent dan beschermd tegen schuldeisers van de partner die het bedrijf heeft. Ook kan het bij de aankoop van een eigen huis soms verstandiger zijn om het wel of juist niet op beider naam te zetten.

Pensioen

Een getrouwd stel dat gaat scheiden, moet de tijdens het huwelijk opgebouwde aanspraak op ouderdomspensioen verdelen. Ieder krijgt de helft. Degene die minder pensioen heeft opgebouwd, krijgt dan een deel van het ouderdomspensioen dat de ex-partner later ontvangt. Wie dit anders wil regelen, kan dit vastleggen in huwelijkse voorwaarden. Bijvoorbeeld door afspraken te maken dat het pensioen niet wordt gedeeld. Of door af te spreken om ook het pensioen te delen dat al is opgebouwd in de ongetrouwde jaren dat u als partners al samenwoonde.

Maatwerk huwelijkse voorwaarden

Het opstellen van huwelijkse voorwaarden is maatwerk. U kunt ervoor kiezen om bij een scheiding geen vermogen met elkaar te willen delen. Ieder houdt zijn eigen deel en kan geen aanspraak maken op het vermogen van de ander. U kunt dit ook vastleggen voor uw bezittingen. Het is ook mogelijk dat u wilt afspreken om inkomen of vermogen met elkaar te delen. In dat geval wordt een verrekenbeding opgenomen. De situatie en wensen van de partners bepaalt hoe de huwelijkse voorwaarden eruit komen te zien. Notarishuys Veldhoven verzorgt dit graag voor u.

Wilt u een afspraak maken om huwelijkse voorwaarden, een samenlevingscontract, levenstestament of testament op te stellen? Bel Notarishuys Veldhoven dan op 040 – 230 94 94, mail naar info@notarisveldhoven.nl of gebruik ons contactformulier.

Testament

Lees hier verder

Levenstestament

Lees hier verder

Samenlevingscontract

Lees hier verder

Huwelijkse voorwaarden

Lees hier verder