Levenstestament

Levenstestament

Wat regelt u voor het geval u zelf geen beslissingen meer kunt nemen? Ook u kan het namelijk overkomen dat u niet meer zelf kunt beslissen over zaken die u aangaan. Bijvoorbeeld door een ziekte als dementie, of plotseling na een ernstig ongeluk. Het kan tijdelijk zijn, maar ook blijvend. Wie gaat dan namens u beslissen? Wie zorgt dat er voor uw belangen opgekomen wordt? Bij Notarishuys Veldhoven kunt u dit regelen met het opstellen van een levenstestament of volmacht.

Wat u kunt regelen

U kunt in een levenstestament of algemene volmacht vastleggen wie de vertrouwenspersoon is die namens u de beslissingen neemt als u dat zelf niet meer kunt. U kunt dan denken aan het betalen van rekeningen, het bijhouden van uw persoonlijke administratie, het doen van belastingaangiften. Maar ook aan zaken als het zorgen voor uw huisdieren. En als u niet meer zelfstandig thuis kunt wonen, wie gaat dan voor u een nieuw tehuis of verzorgingshuis zoeken en beslissen wat er met uw huis en inboedel moet gebeuren? Daarnaast is er nog de medische kant van het verhaal: wie gaat namens u beslissingen nemen over uw medische behandelingen als u dat zelf niet meer kunt? Het is belangrijk om dit goed te regelen.

Partner als beslisser

Ten onrechte wordt vaak gedacht dat een echtgenoot, partner of de kinderen wel voor u kunnen beslissen als u dat door omstandigheden niet meer zelf kunt. Dit ligt echter meestal toch anders. Als u niet getrouwd bent, mag uw partner niet zomaar medische beslissingen nemen. Over geërfde bezittingen kan de echtgenoot veelal geen beslissing nemen. Of wat te doen als u op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent en bepaalde bezittingen op naam staan van diegene die niet meer in staat is om daarover beslissingen te nemen? Ook voor kinderen kan dit zorgen met zich meebrengen: zij mogen niet zonder meer het huis van hun alleenstaande ouder verkopen als deze niet meer zelf kan beslissen en wordt opgenomen in een zorginstelling.

Bewindvoerder

Via de rechter wordt in zulke gevallen uiteindelijk vaak een bewindvoerder aangesteld. Dat kan de nodige tijd in beslag nemen en hieraan kleven flinke nadelen: u heeft dan namelijk zelf geen enkele invloed op wie die bewindvoerder is. Laat staan over hoe deze omgaat met uw persoonlijke belangen. Wilt u dit voorkomen en het heft in eigen handen nemen? Maak dan een afspraak bij Notarishuys Veldhoven en stel zelf een levenstestament op. Hierin kiest u zelf wie uw vertrouwenspersoon is die namens u beslissingen neemt als u dat zelf niet meer kunt. Omschrijf diverse scenario’s en leg vast wat u wilt dat er per scenario gebeurt. Zo kan bijvoorbeeld het hebben van een euthanasieverklaring worden vermeld in een levenstestament. Zo bent u ervan verzekerd dat, mocht u het zelf niet meer kunnen regelen, de zaken verlopen zoals u dat graag ziet.

Wilt u een afspraak maken om een levenstestament, testament, samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden op te stellen? Bel Notarishuys Veldhoven dan op 040 – 230 94 94, mail naar info@notarisveldhoven.nl of gebruik ons contactformulier.

Testament

Lees hier verder

Levenstestament

Lees hier verder

Samenlevingscontract

Lees hier verder

Huwelijkse voorwaarden

Lees hier verder