Onroerend goed

Onroerend goed omvat veel facetten binnen het notariaat. Denk daarbij aan de juridische levering van een woning of bedrijfspand, het vestigen van hypotheekrecht, de verdeling van onroerend goed na een echtscheiding, het splitsen in appartementsrechten, het vestigen van zakelijke rechten zoals een erfdienstbaarheid of opstalrecht. Notarishuys Veldhoven regelt het graag vakkundig voor u, zowel particulier als zakelijk.

Koopovereenkomst woning en leveringsakte

Als u een woning gaat kopen, is het belangrijk om alle afspraken tussen verkoper en koper goed vast te leggen in een koopovereenkomst. Voor een woning geldt nog een bedenktijd van 3 dagen nadat de koopovereenkomst is getekend. Wij kunnen u hierover nadere informatie verstrekken. Vaak wordt een koopovereenkomst via een makelaar opgemaakt en ondertekend. Notarishuys Veldhoven kan uiteraard ook zorgdragen voor het opstellen van een koopovereenkomst. De notaris is onpartijdig en onafhankelijk en voorkomt dat u belangrijke zaken vergeet te regelen.

 

De koopovereenkomst vormt de basis voor de notariële akte van levering. Het is o.a. onze taak om te controleren of de verkoper bevoegd is om de woning over te dragen en erop toe te zien dat de koopsom en overdrachtsbelasting tijdig op onze rekening worden gestort. Tot slot dient de akte nog in het Kadaster ingeschreven te worden voordat u juridisch eigenaar bent. Dit verzorgt Notarishuys Veldhoven voor u.

Hypotheekakte

Bij de aankoop van een woning is meestal een geldlening nodig. Daarmee (en vaak met een gedeelte eigen geld) kunt u een woning kopen. U leent het geld bij uw bank of financier en deze wil zekerheid dat de lening wordt terugbetaald. De bank of financier verkrijgt dan uw woning als onderpand. Dat moet worden vastgelegd in een notariële hypotheekakte.

 

Naast de financiële verplichtingen die voortvloeien uit het afsluiten van een hypothecaire lening bent u gebonden aan beperkingen. Deze beperkingen staan in de hypotheekakte. U mag bijvoorbeeld de woning niet verhuren zonder eerst toestemming te vragen aan de bank. Over deze en andere beperkingen kunnen wij u verder informeren.

 

Ook als u al eigenaar bent van een woning heeft u soms een nieuwe of een extra hypotheek nodig, bijvoorbeeld voor een verbouwing of als u meer bestedingsruimte wilt hebben of wilt overstappen naar een andere financier.

 

Zodra de bank de stukken aan ons kantoor heeft toegezonden, zorgen wij ervoor dat de hypotheekakte wordt opgemaakt. Nadat de hypotheekakte door u is getekend, verzorgt Notarishuys Veldhoven de inschrijving in het Kadaster.

Commercieel vastgoed

Als u een bedrijfspand/commercieel vastgoed gaat verkopen of kopen is het belangrijk om alle afspraken tussen verkoper en koper goed vast te leggen in een koopovereenkomst. Vaak wordt een koopovereenkomst via een makelaar opgemaakt en ondertekend. Notarishuys Veldhoven kan uiteraard ook adviseren en zorgdragen voor het opstellen van een koopovereenkomst.

 

De koopovereenkomst vormt de basis voor de notariële akte van levering. De notaris informeert alle bij de overdracht van het vastgoed betrokken partijen en bewaakt hun belangen, zodat de overdracht succesvol wordt afgerond. Het coördineren van de geldstromen tussen koper, verkoper, financier en belastingdienst behoort hier ook toe.
Tot slot dient de akte nog in het Kadaster ingeschreven te worden, waarna de overdracht van het vastgoed een feit is. Dit verzorgt Notarishuys Veldhoven voor u.

Splitsing appartementsrechten

Appartementsrechten ontstaan door een gebouw onder te verdelen in kleinere gebruiksruimten. Het kan ook gaan om een park met vakantiewoningen of een groot complex met winkels en woningen. Juridisch heet dat: splitsing in appartementsrechten. Zo’n splitsing in appartementsrechten dient vastgelegd te worden in een notariële akte. In de splitsingsakte wordt opgenomen wat de privé-gedeelten en gemeenschappelijke delen van het complex zijn. De splitsingsakte bevat een splitsingstekening waaruit de opdeling van het complex blijkt. De splitsingsakte en de splitsingstekening worden ingeschreven in het Kadaster.

 

Een ander belangrijk onderdeel van de splitsingsakte is het reglement van splitsing. Hierin staan gedragsregels voor eigenaren en bewoners, maar ook hoe en hoe vaak de vereniging van eigenaren vergadert en met hoeveel stemmen een besluit in de vereniging van eigenaren wordt goedgekeurd. Notarishuys Veldhoven adviseert u graag met het opstellen of wijzigen van een splitsingsakte in appartementsrechten.

Nieuwbouw

Er komt veel kijken bij het kopen van een nieuwbouwwoning. Uw toekomstige woning moet nog gebouwd gaan worden of is in aanbouw. Het is belangrijk om gemaakte afspraken duidelijk vast te leggen in een koop-/aannemingsovereenkomst met de projectontwikkelaar of de aannemer die uw woning gaat bouwen. U kunt hierbij denken aan de datum waarop de koper eigenaar wordt van de grond en later de woning, maar ook aan betaaltermijnen, (Woningborg) garantie en eventuele ontbindende voorwaarden.

 

Meestal is er bij een nieuwbouwproject sprake van een projectnotaris. Notarishuys Veldhoven heeft veel ervaring als projectnotaris. Wij werken zowel in opdracht van particulieren als aannemers en projectontwikkelaars.

Expats

Bent u een expat en komt u in Nederland wonen en werken? U kunt een woning huren maar ook het kopen van een woning is mogelijk. Notarishuys Veldhoven is gevestigd in Brainport-regio Eindhoven en heeft veel ervaring met het begeleiden van expats. Denk daarbij aan het opmaken of beoordelen van een koopovereenkomst en de vervolgstappen zoals het opmaken van een akte van levering en hypotheekakte. Notarishuys Veldhoven geeft u graag deskundig advies. Zo heeft u één aanspreekpunt en kunt u erop vertrouwen dat alle notariële zaken goed geregeld zijn.

Wilt u een afspraak maken voor het opstellen van een koopovereenkomst, leverings- of hypotheekakte? Bel Notarishuys Veldhoven op 040 – 230 94 94, mail naar info@notarisveldhoven.nl of gebruik ons contactformulier.

Estate planning

Lees hier verder

Ondernemingsrecht

Lees hier verder

Familierecht

Lees hier verder

IT

Lees hier verder