Samenlevingscontract

Samenlevingscontract

Om een relatie officieel te maken, kunt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Indien u dat niet wenst kunt u een samenlevingscontract opstellen. Er zijn dus verschillende mogelijkheden, waarbij de keuze vooral persoonlijk is en afhangt van uw specifieke wensen. Vaak wordt voor één van deze opties gekozen, om ervoor te zorgen dat de partner bij overlijden aanspraak kan maken op de erfenis en/of het partnerpensioen. Zodra u getrouwd bent, heet dit het nabestaandenpensioen. Een samenlevingscontract is sterk aan te bevelen wanneer u bijvoorbeeld samen een eigen huis gaat kopen. Voor uw trouwen kunt u huwelijkse voorwaarden laten opstellen door Notarishuys Veldhoven. Wilt u niet trouwen maar alles wel goed geregeld hebben voor u en uw partner, met wie u samenwoont? Dan is een samenlevingscontract een slimme keuze, vaak wordt dit samen met een testament geregeld.

Redenen voor een samenlevingscontract

Wanneer kiest u voor een samenlevingscontract? Eigenlijk is het antwoord eenvoudig: als u uw zaken goed geregeld wilt hebben voor bij scheiding en overlijden, inclusief het partnerpensioen. De regels die in de wet staan, gelden namelijk niet voor partners die ongetrouwd samenwonen. Het is dus zaak om belangrijke zaken zelf goed te regelen. U kunt in een samenlevingscontract afspraken opnemen voor wat er dient te gebeuren met de gezamenlijke goederen bij scheiding en overlijden. U bent vrij om uw eigen afspraken vast te leggen. Met een testament wordt ervoor gezorgd dat de partner bij overlijden uw erfgenaam is.

Wat u kunt regelen

U kunt in het samenlevingscontract samen afspraken maken voor als u uit elkaar gaat. Wie krijgt dan welke goederen, hoe wordt het spaargeld verdeeld, wie krijgt de hond, wie blijft in het huis wonen? Wat als het huis waarin de partners samenwonen eigendom is van één van hen en deze de andere partner zomaar op straat kan zetten? U kunt hierover afspraken maken en deze vastleggen in het samenlevingscontract.
Ook kunt u samen vastleggen hoe uw partner- of nabestaandenpensioen geregeld is: veel pensioenfondsen verplichten een samenlevingscontract om de partner aan te kunnen melden voor het partner- en nabestaandenpensioen. De melding moet u vervolgens zelf doen bij de betreffende pensioenfondsen.

Toekomstbestendig

Als er kinderen komen, gaat vaak één van de partners minder werken. Soms kiezen beide partners ervoor om minder te gaan werken. Hierdoor heeft degene die minder gaat werken automatisch minder inkomen en ook minder pensioenopbouw. Een compensatie in de vorm van een inkomens- en/of alimentatieregeling kan worden vastgelegd in een samenlevingscontract. Met een samenlevingscontract en testament is de overblijvende partner na overlijden beschermd tegen aanspraken van kinderen. Er kan immers geregeld worden dat kinderen pas erven na het overlijden van de langstlevende. Met een notarieel samenlevingscontract kunt u bij het erven van uw partner in aanmerking komen voor een flinke belastingvrijstelling. Om te erven van uw partner is een testament nodig.

Wilt u een afspraak maken om een samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden, testament of levenstestament op te stellen? Bel Notarishuys Veldhoven dan op 040 – 230 94 94, mail naar info@notarisveldhoven.nl of gebruik ons contactformulier.

Testament

Lees hier verder

Levenstestament

Lees hier verder

Samenlevingscontract

Lees hier verder

Huwelijkse voorwaarden

Lees hier verder