Testament

Testament

Wie overlijdt, laat niet alleen nabestaanden achter. U laat uw bezittingen, maar ook eventuele schulden achter. Het is verstandig om deze zaken goed geregeld te hebben. Het geeft een gerust gevoel wanneer u weet dat alles geregeld is.
Notarishuys Veldhoven neemt u alle zorgen uit handen rondom het opstellen en afwikkelen van een testament. U wilt immers dat uw erfenis goed wordt afgewikkeld met uw nabestaanden, conform uw eigen wensen. Als notaris informeren wij erfgenamen over de nalatenschap. Soms is het verstandiger om een nalatenschap niet zuiver te aanvaarden, omdat er schulden in het spel kunnen zijn. In dergelijke gevallen kan het soms beter zijn om een nalatenschap beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. Wij adviseren u hierover en staan u bij gedurende de afwikkeling van een testament.

Online erfenis

Heeft u er weleens bij stilgestaan dat u ook online iets achterlaat? U laat namelijk ook uw profielen op social media en andere gegevens die u online bewaart achter. Wat gebeurt daarmee als u overlijdt? Deels is dit bij wet geregeld, maar niet alles en wellicht ook niet op de manier die u wenst. Het vastleggen van bepaalde wensen in een testament is dan ook raadzaam. Notarishuys Veldhoven kan u adviseren over de vele mogelijkheden.

Erfgenamen

De wet benoemt de erfgenamen in het geval er geen testament is gemaakt. Zo is er een partner met wie u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, plus eventuele kinderen.
Of bent u niet getrouwd en heeft u geen kinderen? Dan erven uw ouders, broers en zussen. Als een broer of zus eerder is overleden, dan erven zijn of haar (klein)kinderen het deel van de overleden broer of zus. Indien u kinderen heeft, dan is het verstandig om een testament op te laten maken met daarin een regeling omtrent de eventuele voogdij.

Gecompliceerde zaken

Soms liggen zaken wat meer gecompliceerd, bijvoorbeeld vanwege een persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld als u nog in een procedure rondom een echtscheiding verwikkeld bent op het moment van overlijden. Of wanneer uw partner, met wie u al tientallen jaren samenwoont, overlijdt terwijl er nooit een samenlevingscontract is opgesteld. Om dit te voorkomen, regelt u bij Notarishuys Veldhoven uw testament, precies zoals u het wilt. Wij hebben daarnaast specialistische kennis van estate planning en kunnen u adviseren over de fiscaal zo gunstig mogelijke opties voor de overdracht van uw vermogen.

Wilt u een afspraak maken om een testament of levenstestament op te stellen? Bel Notarishuys Veldhoven dan op 040 – 230 94 94, mail naar info@notarisveldhoven.nl of gebruik ons contactformulier.

Testament

Lees hier verder

Levenstestament

Lees hier verder

Samenlevingscontract

Lees hier verder

Huwelijkse voorwaarden

Lees hier verder