Notarieel advies bij het afwikkelen van nalatenschap

Nalatenschap

Wanneer een dierbare overlijdt, komt er vaak veel op u af. Er moet een hoop geregeld worden. Nadat de uitvaart is geweest is het verstandig een notaris te raadplegen voor advies in verband met het afwikkelen van de nalatenschap van de overledene.

‘Nalatenschap’ is een ander woord voor het vermogen van de overledene, het totaal aan bezittingen en schulden. Deze bezittingen en schulden gaan over op de erfgenamen. Vaak heeft u een verklaring van erfrecht nodig.

De notaris onderzoekt allereerst of er een testament is gemaakt en wie de erfgenamen zijn. Indien er geen testament is opgemaakt wordt er aan de hand van de wet bepaald wie erfgenaam is.

De erfgenamen moeten een keuze maken of en hoe zij de nalatenschap willen aanvaarden. De drie keuzes zijn:

  • zuiver aanvaarden: dit houdt in dat u niet alleen de bezittingen erft, maar ook aansprakelijk wordt voor de eventueel aanwezige schulden.
  • beneficiair aanvaarden: dit houdt in dat u alleen iets ontvangt nadat alle schulden zijn betaald. Uw privé vermogen is echter niet aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap.
  • verwerpen: dit houdt in dat u alle bezittingen en schulden verwerpt, en niets met de nalatenschap te maken wilt hebben. U bent niet aansprakelijk voor eventuele schulden.

Soms is er geen keuze meer mogelijk. De notaris zal de mogelijke keuzes met u bespreken en u hierbij adviseren.

Wanneer een erfgenaam de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard, moet de gehele nalatenschap in beginsel ‘vereffend’ worden. Dit houdt in dat de nalatenschap in kaart wordt gebracht, te gelde wordt gemaakt en dat alle schulden worden betaald.
Wat overblijft na de vereffening wordt aan de erfgenamen ter beschikking gesteld en onder hen verdeeld volgens de erfdelen zoals vastgelegd bij testament of in de wet.

 

Verklaring van erfrecht

Vaak heeft u als erfgenaam een verklaring van erfrecht nodig. Instanties als banken en Belastingdienst, maar ook schuldeisers kunnen hiernaar vragen.

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin staat opgenomen wie de overledene is, of de overledene een testament heeft opgesteld, wie de erfgenamen zijn, wat de erfdelen zijn en wie de nalatenschap mag afwikkelen (als executeur of gevolmachtigde).
In deze verklaring staat ook of de nalatenschap zuiver of beneficiair is aanvaard.


Wilt u een afspraak maken? Bel Notarishuys Veldhoven dan op 040 – 230 94 94, mail naar info@notarisveldhoven.nl of gebruik ons contactformulier.


Niets is zeker in het leven

Het leven is wat je gebeurt terwijl je andere
plannen aan het maken bent.

Voor de zekerheid

Afspraak maken Vraag offerte aan

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.