Nieuws

28 oktober 2020

EEN WONING KOPEN: WAAR MOET IK OP LETTEN?

Bent u van plan om binnenkort een woning te gaan kopen? Begin dan goed voorbereid aan uw huizenjacht. Want niemand wil natuurlijk achteraf voor verrassingen komen te staan.

 

De nieuwsbrief van notaris.nl kwam met dit interessante onderwerp. Want waar moet u dan allemaal aan denken? Welke aandachtspunten zijn er? Dat zijn er een heleboel! Te veel om hier allemaal op te noemen. Daarom hebben we drie tips op een rijtje gezet.

 

 1. Leg de koop snel schriftelijk vast.
 2. Gebruik de drie dagen bedenktijd goed. In deze dagen kunt u nog zonder problemen van uw koop af.
 3. Leg uw voorbehouden schriftelijk vast. Denk aan een financieringsvoorbehoud en een bouwkundig voorbehoud.

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

 

onroerend goed Notarishuys Veldhoven

16 oktober 2020

HOE DOEN ANDEREN DAT? WAT U MOET WETEN ALS U EEN WONING KOOPT, VERKOOPT OF ERFT.

De moeder van Carolien is pas overleden. Ze had geen testament. Samen met haar partner Dirk wil Carolien haar moeders appartement kopen. Maar ze heeft ook nog een zus.  Wat kunnen ze het beste doen?

 

Vandaag weer een mooi artikel uit de nieuwsbrief van notaris.nl. De moeder van Carolien had geen testament. Carolien is samen met haar zus erfgenaam. Al jarenlang woonde hun moeder in hetzelfde appartement. Dat appartement vinden Carolien en haar partner Dirk prachtig. Samen wonen ze nu in het huurhuis van Dirk. Graag zouden ze samen het huis van de moeder van Carolien kopen. Wat kunnen ze het beste doen?

 

Over Carolien
Carolien is 47 jaar en lerares Nederlands. Ze heeft geen kinderen. Haar beide ouders zijn overleden en ze heeft een geregistreerd partnerschap met Dirk.

Over Dirk
Dirk is 52 jaar en kunstschilder. Hij werkt in opdracht en geeft les. Zijn twee kinderen zijn de deur uit en hij heeft een schuld sinds zijn scheiding.

 

Huis erven
Aanvaard geen erfenis als er kans is op schulden. Probeer eerst in te schatten of het huis minder waard is dan de openstaande hypotheekschuld. Bij twijfel kunnen Carolien en haar zus beter de erfenis beneficiair aanvaarden, zodat zij niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor eventuele schulden.

 

Carolien: “Ik heb een vaste baan en zou graag moeders huis willen kopen. De huur van Dirks huis stijgt ieder jaar. Dan moet ik wel mijn zus uitkopen. Hoe pak ik dit aan?”

 

Dirk: “Mijn maandinkomen wisselt. Ik betaal ook nog steeds mijn schuld van de scheiding af. Het is niet verstandig om dit huis samen te kopen.”

 

Huis uit erfenis kopen?
Bepaal eerst de waarde van het huis. Dat kan via een onafhankelijk taxateur. Als Carolien het huis wil kopen, moet ze dit eerst met haar zus afstemmen. Het appartement wordt op Caroliens naam gezet door een akte van verdeling. Die stelt de notaris op. Carolien betaalt haar zus daarna haar deel. Er is geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

 

Carolien: “Dirk en ik hebben goede afspraken gemaakt. In onze partnerschapsvoorwaarden staat wie welk deel van de woonlasten betaalt.”

 

Dirk: “En hoe het zit met het geld dat ik heb bijgedragen aan Caroliens appartement. Stel dat onze relatie geen stand houdt?”

 

Carolien wordt eigenaar van het appartement en tekent de koopovereenkomst. Door de partnerschapsvoorwaarden blijft het appartement van Carolien privé. Bij beëindiging van de relatie heeft Dirk volgens de voorwaarden recht op een deel van de waardestijging van het appartement.

 

Heeft u vragen? Laat u voorlichten door een notaris en neem direct contact op. Wij denken graag met u mee.  

30 september 2020

BENEFICIAIR AANVAARDEN UITGELEGD

Een verre tante van je komt te overlijden. Jij bent een van de erfgenamen. Maar je wilt natuurlijk niet haar schulden overnemen. In zo’n geval kun je beneficiair aanvaarden: wel de erfenis, niet de schulden. Hoe zit dat precies?

 

De nieuwsbrief van notaris.nl kwam met dit interessante onderwerp. Die verre tante was een schat van een mens, maar met geld omgaan was niet haar sterkste punt. Het zou dus kunnen dat ze schulden nalaat. Wat te doen met de erfenis? Die kun je beneficiair aanvaarden. Wat dat is, wordt in dit filmpje uitgelegd.

 

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

 

24 september 2020

NOGMAALS, DE OVERDRACHTSBELASTING.

Vorige keer hebben we het een en ander geschreven over de overdrachtsbelasting, de belasting die wordt geheven bij de overdracht van onroerende goederen. En toen kwam Prinsjesdag. En daarmee werden een paar dingen anders.

 

Eerst maar eens: wat bleef er gelijk?
Bij de aankoop van een eigen woning en bijbehorende zaken wordt 2% van de waarde van het object (maar tenminste 2% van de koopsom) als overdrachtsbelasting afgedragen. De definitie van “eigen woning” sluit aan bij de Inkomstenbelasting: je moet op het adres staan ingeschreven en er je hoofdverblijf hebben.

 

Nieuw is dat “starters” (kopers tussen 18 en 35 jaar) vanaf 1 januari 2021 (eenmalig) worden vrijgesteld van het betalen van overdrachtsbelasting. De vrijstelling geldt als je deze nog niet eerder hebt genoten (dus voorlopig komt iedereen onder de 35 hiervoor in aanmerking), en het geldt ook alleen maar als het onroerend goed als eigen woning zal worden gebruikt.

 

De vrijstelling is bedoeld als een tijdelijke maatregel om starters te helpen op de huizenmarkt. Voorlopig zal de vrijstelling gelden in de jaren 2021 tot en met 2026. Als je nu een huis hebt gekocht, zou je wellicht in overleg met de verkopers de levering kunnen doorschuiven naar volgend jaar!

Nieuw is ook dat “beleggers”, die onroerende goederen aankopen met de bedoeling daarin anderen te huisvesten, niet het lage tarief van 2%, maar het hoge tarief gaan betalen. Hieronder vallen dus niet alleen de traditionele beleggers, de particulieren met veel vermogen of de pensioenfondsen, maar ook de ouders die voor hun studerende kind een woonhuis kopen.

 

In het hoge tarief vallen, zoals vorige keer gemeld, ook de loodsen, fabrieken, kantoorgebouwen, de losse garagebox en het paardenweitje (niet-agrarisch gebruik). Overigens, vanaf Prinsjesdag is ook duidelijk dat het hoge tarief volgend jaar omhoog gaat van 6% naar 8%!

 

Heeft u vragen? Laat u voorlichten door een notaris en neem direct contact op. Wij denken graag met u mee.  

18 september 2020

BEN JE JONGER DAN 35 JAAR?
DAN BETAAL JE GEEN OVERDRACHTSBELASTING!

Vanaf 1 januari 2021 betalen starters op de woningmarkt eenmalig geen overdrachtsbelasting bij het kopen van een huis. En wanneer ben je dan een starter? Je wordt gezien als starter als je meerderjarig bent, maar niet ouder dan 35 jaar. Er zijn wel een aantal voorwaarden. Een ervan is dat je in de woning gaat wonen en het dus ook echt je hoofdverblijf is. Daarnaast mag je niet eerder een vrijstelling hebben gevraagd. Dit is bekend gemaakt op Prinsjesdag.

 

De nieuwsbrief van notaris.nl zette dit interessante onderwerp meteen op de kaart. Wil je dus in 2021 een vakantiehuisje of bedrijfspand kopen? Dan betaal je niet langer 6 procent overdrachtsbelasting, maar 8 procent. Meer dus. Hetzelfde percentage geldt voor huizen die ouders voor hun kinderen kopen. Koop je een woning en ben je ouder dan 35 jaar of koop je een volgende woning, dan moet je 2 procent overdrachtsbelasting betalen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

 

Samenlevingscontract Notarishuys Veldhoven

7 september 2020

WAT MOET JE REGELEN ALS JE GAAT TROUWEN?

Een grote taart, een fotograaf… en de huwelijksvorm!

 

Vandaag weer een interessant item uit de nieuwsbrief van notaris.nl.
Het coronavirus gooide roet in het eten en daarom hebben jullie het uitgesteld, maar binnenkort is het dan écht zover. Jullie gaan trouwen! Alles is inmiddels geregeld: een enorme bruidstaart, een geweldige huwelijksfotograaf en een indrukwekkend kasteel als locatie voor de ceremonie. Maar hebben jullie ook nagedacht over de huwelijksvorm? Uit een rondgang van notaris.nl bleek dat dit zeker niet het eerste is waar mensen over nadenken bij een huwelijk.

Het huwelijk is misschien wel de belangrijkste financiële beslissing in je leven. Laat je daarom goed voorlichten door een notaris. Want wat gebeurt er als je niets regelt en dus trouwt in beperkte gemeenschap van goederen?

 

Heeft u vragen, bijvoorbeeld over huwelijkse voorwaarden? Laat u voorlichten door een notaris en neem direct contact op. Wij denken graag met u mee.  

31 augustus 2020

WAT IS EEN LEVENSTESTAMENT?

Met deze vraag ging de redactie van notaris.nl de straat op. Daaruit bleek dat het levenstestament nogal eens wordt verward met een gewoon testament.

 

Vandaag weer een interessant item uit de nieuwsbrief van notaris.nl. Wat is een levenstestament? Het is iets heel anders dan een testament. Met een levenstestament regelt u wie voor u financiële, medische en persoonlijke zaken regelt als u dat zelf niet meer kunt. Bijvoorbeeld vanwege dementie, maar er zijn natuurlijk nog veel meer redenen te bedenken. Wie kiest voor een levenstestament houdt zelf de regie in handen.

 

 

Wilt u meer informatie over het levenstestament? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

 

13 juli 2020

WAAR MOET U AAN DENKEN ALS U EEN WONING ERFT?

U erft een woning, maar wat nu? Bedenk altijd eerst goed hoe u de erfenis wilt aanvaarden. Het kan namelijk zo zijn dat de hypotheek hoger is dan de waarde van de woning. Of misschien is het huis wel lastig verkoopbaar.

 

Vandaag weer een interessant item uit de nieuwsbrief van notaris.nl. Want hoe gaat u om met het erven van een woning? Het is heel verstandig om een erfenis met een woning altijd beneficiair te aanvaarden. U krijgt dan wel de erfenis maar bent niet aansprakelijk voor eventuele schulden. Vermoed u dus dat een nalatenschap vooral uit schulden bestaat en dat die schulden hoger zijn dan het bezit? Aanvaard de erfenis dan beneficiair.

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

 

Nieuws Notarishuys Veldhoven

8 juli 2020

AANGETEKENDE BRIEF ONTVANGEN?

Daan had aan Peter een woonhuis verkocht. Daarbij hadden zij afgesproken dat als Peter de woning ooit weer van de hand wilde doen, Daan als eerste schriftelijk op de hoogte zou worden gebracht en hij een eerste voorkeursrecht zou hebben. Dit alles op straffe van een boete van € 50.000,-.

 

Peter stuurt Daan een aangetekende brief, waarin hij meedeelt de woning te willen verkopen. Drie weken daarna ontvangt hij van Post NL de brief retour met een sticker: “niet afgehaald”. Peter veronderstelt dat Daan niet geïnteresseerd is en verkoopt de woning aan Anja. Hij verklaart aan de notaris dat hij netjes aan de aanbiedingsplicht heeft voldaan door het tonen van de bewijsstukken.

 

Na de overdracht begint Daan echter een procedure tegen Peter en claimt de overeengekomen boete van € 50.000,-. Peter verwijst naar het artikel in de overeenkomst dat als Daan binnen een maand niet zou hebben gereageerd, het voorkeursrecht zou vervallen. Daan stelt daar tegenover dat hij de aangetekende brief niet heeft ontvangen.

 

Peter wijst erop dat een aangetekende brief volgens de normale procedure tweemaal wordt aangeboden en dat de postbode ook tweemaal een bericht achterlaat dat hij tevergeefs aan de deur is geweest. Pas nadat de brief gedurende een bepaalde tijd is bewaard om te worden afgehaald, gaat deze retour naar de afzender. Peter meent dat hij erop mocht vertrouwen dat deze procedure is gevolgd en dat Daan de brief niet heeft willen ophalen.

 

De rechtbank is echter van oordeel dat de verkoper moet aantonen dat Daan een bericht heeft ontvangen dat hij de aangetekende brief had kunnen afhalen bij het postkantoor of een verzamelpunt van Post NL. Als Daan wel een bericht heeft gekregen dat de brief klaarlag, maar deze vervolgens niet heeft afgehaald, komt het niet ophalen en niet lezen van de brief voor risico van Daan.

 

Daar komt Peter in de knel. Hij kan geen enkel bewijsstuk overleggen dat de postbode de normale procedure heeft gevolgd en dat Daan daadwerkelijk tweemaal een bericht heeft ontvangen dat een aangetekende brief op hem lag te wachten.

 

De rechter oordeelt dat, in deze situatie waarin Daan geen bericht heeft ontvangen dat er een brief klaarlag, het niet aan Daan ligt dat hij de aangetekende brief niet heeft afgehaald. Sterker nog, Daan had de brief niet ontvangen en ook niet kunnen ontvangen. De rechter voegt eraan toe dat Peter na het terugkeren van de aangetekende brief meer had moeten doen, hij had beter nog even contact kunnen opnemen om na te vragen of Daan werkelijk geen belangstelling meer had om de woning terug te kopen. Dan was het probleem snel boven water gekomen en gecorrigeerd.

 

Nu Peter de woning al aan Anja heeft verkocht, eindigt dit verhaal in een financieel drama: Peter wordt veroordeeld daadwerkelijk € 50.000,- aan Daan te betalen.

 

Heeft u vragen? Laat u voorlichten door een notaris en neem direct contact op. Wij denken graag met u mee.  

8 juli 2020

LEZING LEVENSTESTAMENT

Op dinsdag 29 september houdt notaris Jacqueline Erdkamp een lezing over het levenstestament. Bestel nu kaarten via de link.

 

Wie regelt uw zaken als u niet in de gelegenheid bent om uw eigen wil te bepalen? Wie vertrouwt u voldoende om de bevoegdheid over te dragen, om uw zaken te regelen? Dat zou u kunnen vastleggen bij een notaris, met een levenstestament. Op dinsdag 29 september zal notaris Jacqueline Erdkamp van Notarishuys Veldhoven hierover vertellen.

 

Entree bedraagt € 2,50 (incl. koffie/thee).

Locatie: Bibliotheek Veldhoven

Aanmelden kan via deze link.

 

Wilt u meer informatie over het levenstestament? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

 

30 juni 2020

Veilig financieel ouder worden

Willy is een vitale dame. Maar dat kan op haar leeftijd – 78 jaar – snel veranderen. Bij kennissen heeft ze gezien dat financieel misbruik dan op de loer ligt. Dat wil zij voorkomen. Om zelf de regie in handen te houden, wil ze een levenstestament laten opstellen. Daarin legt ze vast dat haar nicht Carolien, die ze door en door vertrouwt, haar financiële zaken beheert als ze dat zelf niet meer kan. 

 

Wederom een interessant artikel uit de nieuwsbrief van notaris.nl. Naast financiële zaken kunnen ook medische wensen in een levenstestament worden vastgelegd. Of persoonlijke wensen. Voorwaarde voor het regelen van een levenstestament is dat de volmachtgever wilsbekwaam is.

 

Heeft u vragen? Wilt u meer weten over de afwegingen om een levenstestament te laten opstellen? Laat u voorlichten door een notaris en neem direct contact op. Wij denken graag met u mee.  

26 juni 2020

Genieten in uw eigen vakantiehuisje

Genieten van de stilte, de natuur en het prachtige weer: veel mensen komen maximaal tot rust in hun vakantiewoning. Aan zee, op de Veluwe, in de Achterhoek of elders in Nederland. Maar waar moet u op letten bij het kopen van een vakantiehuisje?

 

Vandaag weer een interessante update uit de nieuwsbrief van notaris.nl. Voor de aankoop van een vakantiehuis gelden dezelfde regels als voor de koop van een gewone woning. Een mondelinge overeenkomst is dus niet bindend en kopers krijgen dire dagen bedenktijd.

 

Drie belangrijke punten om op te letten bij een vakantiewoning:

 

 • Staat de vakantiewoning op een vakantiepark? Dan bent u na aankoop gebonden aan de regelgeving van het park. Mag u bijvoorbeeld het huisje verhuren? Wat zijn de regels voor huisdieren?
 • Een vakantiewoning valt voor de inkomstenbelasting in box 3 tegen de WOZ-waarde, uw hoofdverblijf in box 1. U heeft voor een vakantiehuisje ook geen recht op hypotheekrenteaftrek.
 • Heeft u het er zo naar uw zin dat u er permanent wilt wonen? Of dit in uw vakantiewoning is toegestaan, verschilt van gemeente tot gemeente. Het antwoord vindt u in het bestemmingsplan.

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

 

24 juni 2020

De notaris en het Coronavirus (deel 3)

Nu van overheidswege de regels in verband met het voorkomen van Covid-19 verder worden versoepeld, gaat Notarishuys Veldhoven ook weer stapje voor stapje terug naar “normaal”.

 

Onze kantoortijden zijn weer vanaf 8.30 tot 17.00 uur. Zowel telefonisch als fysiek zijn we dus weer de hele dag bereikbaar. Uiteraard blijft het ook mogelijk uw vragen te stellen per e-mail via info@notarisveldhoven.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op, telefonisch dan wel per e-mail.

 

Ook besprekingen doen we weer steeds vaker op kantoor. Maar het beeldbellen is goed bevallen. Geeft u daaraan de voorkeur, dan is dat ook een prima mogelijkheid, zeker als u klachten heeft.

 

Het passeren van de voorbereide aktes gebeurt nog steeds in kleine bezetting. Alleen de mensen die in de akte zijn genoemd worden in de passeerkamer binnengelaten. Verkopers wordt gevraagd een volmacht af te geven aan ons kantoorpersoneel. Wij vinden het prettig als u uw eigen pen meebrengt.

 

Uiteraard blijft een ieders gezondheid voorop staan. Komt u dus niet naar ons kantoor wanneer u verkouden bent, hoest, koorts heeft of andere verschijnselen heeft die op corona kunnen wijzen. Wij verzoeken u dringend in dat geval telefonisch contact op te nemen, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

 

Tenslotte: we zijn zelfs al aan het verkennen of we weer lezingen zouden kunnen geven, op gepaste afstand, in een grote zaal, bijvoorbeeld op het gebied van testamenten en levenstestamenten. Houd onze aankondigingen in de gaten!

 

Team Notarishuys Veldhoven

 

Heeft u vragen? Laat u voorlichten door een notaris en neem direct contact op. Wij denken graag met u mee.  

15 juni 2020

Ik wil zo snel mogelijk mijn testament aanpassen. Hoe pak ik dit aan?

Een testament aanpassen kan ook tijdens de coronamaatregelen bij elk notariskantoor. U kunt hiervoor een afspraak maken met uw notariskantoor. Neem het testament dat u aan wilt laten passen wel mee.

 

Vandaag weer een interessante update uit de nieuwsbrief van notaris.nl. Neem uw huidige testament mee. Dat heeft de notaris nodig in voorbereiding op uw gesprek, helemaal als uw eerdere testament bij een ander kantoor is gemaakt. Heeft u zelf geen exemplaar? Dan is het goed om aan te geven bij welk kantoor uw eerdere testament is gemaakt.

 

Vanwege de coronamaatregelen vindt het gesprek met de notaris bij voorkeur plaats via een videoverbinding of de telefoon. Na dit gesprek kan de notaris u een indicatie geven van de kosten en planning. Dit is afhankelijk van de wensen en aanpassingen in uw testament.

 

Wilt u meer informatie over een testament? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

 

Testament Notarishuys Veldhoven Fenoomenaal

2 juni 2020

De notaris en het Coronavirus (deel 2)

Nu de strenge regels van de intelligente lockdown weer iets worden versoepeld, willen we graag met u delen hoe Notarishuys Veldhoven hiermee omgaat. Voorop staat dat wij u bij de belangrijke zaken in uw leven graag bijstaan en deze ook nu voor u willen regelen en vastleggen.

 

Onze kantoortijden zijn ’s morgens vanaf 8.30 tot 12.00 uur en ’s middags vanaf 14.00 tot 17.00 uur. In die tijd zijn we ook telefonisch bereikbaar. Tussen 12.00 en 14.00 uur is de voordeur gesloten en zijn we telefonisch niet bereikbaar. Uiteraard blijft het mogelijk uw vragen te stellen per e-mail via info@notarisveldhoven.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op, telefonisch dan wel per e-mail.

 

Besprekingen doen wij zoveel mogelijk per telefoon of videoverbinding. Beeldbellen heeft het voordeel dat je elkaar en elkaars gezichtsuitdrukkingen kunt zien.

 

Het passeren van de voorbereide aktes doen we graag “live” op kantoor, maar wel in kleine bezetting en we houden de afspraken zo kort mogelijk. Wij vinden het prettig als u uw eigen pen meebrengt.

 

Vanwege de anderhalve-meter-afstandsregel verzoeken wij u dringend geen familie of vrienden mee te nemen naar kantoor. Alleen de mensen die in de akte zijn genoemd worden in de passeerkamer binnengelaten. Verkopers wordt gevraagd een volmacht af te geven aan ons kantoorpersoneel. Makelaars en hypotheektussenpersonen zijn verzocht hun cliënten niet tot in ons kantoor te begeleiden.

 

Uiteraard komt u niet naar ons kantoor wanneer u verkouden bent, hoest, koorts heeft of andere verschijnselen heeft die op corona kunnen wijzen. Neemt u in dat geval telefonisch contact op, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Dat zou kunnen zijn: het uitstellen van de akte, het tekenen van een volmacht, buiten passeren aan de picknicktafel of op de parkeerplaats waarbij u in de auto blijft zitten en door een kleine raamopening met de notaris spreekt.

 

Als u ons notariskantoor binnentreedt, zult u merken dat wij voor u de rode loper hebben uitgelegd. Wij verzoeken u deze loper te gebruiken om afstand te bewaren tot onze receptionistes. Voor het tekenen van een volmacht kunt u, na het desinfecteren van uw handen, gebruikmaken van een statafel.

 

Sommige maatregelen voelen nog steeds wat ongemakkelijk. Maar wij vertrouwen erop dat u hiervoor begrip heeft. Het gaat tenslotte om ons aller gezondheid!

 

Team Notarishuys Veldhoven

 

Heeft u vragen? Laat u voorlichten door een notaris en neem direct contact op. Wij denken graag met u mee.  

20 mei 2020

Moet ik voor het ondertekenen van de akte naar de notaris toe?

Veel aktes kunnen via een volmacht worden getekend, zodat u niet naar het notariskantoor hoeft te komen. Denk aan de verkoop van uw huis. Wettelijk gezien mag dat niet bij alle akten.

 

Vandaag weer een interessante update uit de nieuwsbrief van notaris.nl. Bij het kopen van een huis, de hypotheekakte of het tekenen van een testament moet u altijd naar de notaris. De reden is dat de notaris voordat u tekent moet toetsen of u de inhoud van de akte begrijpt en het hiermee eens bent. En dat u daadwerkelijk zelf en uit vrije wil uw handtekening plaatst. Deze handelingen zijn nodig om te voorkomen dat uw akte ongeldig kan worden verklaard.

 

Bent u vanwege gezondheidsklachten niet in staat naar kantoor te komen, dan kunt u met uw notaris bespreken op welke wijze ondertekening van de akte wel mogelijk is. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Team Notarishuys Veldhoven

 

Levenstestament Notarishuys Fenoomenaal
Samenlevingscontract Notarishuys Veldhoven

20 april 2020

Wat je kunt vastleggen bij samenwonen, trouwen of geregistreerd partnerschap

Hoe kiezen anderen? Deze keer het verhaal van Robin en Lotte. Zij gaan samenwonen en samen een appartement huren. Is het dan handig om een samenlevings­contract af te sluiten? En wat zet je daar dan in? Deze keer weer een update uit de nieuwsbrief van Notaris.nl, over wat er bij komt kijken als je samen verder gaat.

 

Over Robin en Lotte
Robin: Robin is 26 jaar en werkt bij een helpdesk.

 • Vaste baan met goede pensioen­regeling
 • Schenking van oma om huis in te richten

Lotte: Lotte is 24 jaar en is verpleegkundige.

 • Net klaar met haar studie
 • Studieschuld
 • Tijdelijke baan in het ziekenhuis

 

Fiscale partners, pensioen en overlijden
Voor samenwoners regelt de wet niets. Robin en Lotte worden niet automatisch gezien als fiscale partners, wat voor de belasting­aangifte onvoordelig kan zijn. En ook pensioen­fondsen vragen om een officieel bewijs van de relatie.

Robin: “Voor de aanvraag van partner­pensioen voor Lotte vraagt mijn pensioen­fonds om een notarieel samenlevings­contract.”

Lotte: “Door een naar incident binnen de familie merkte ik dat samenwoners geen erfgenaam van elkaar zijn. Alles ging toen naar de familie van de overledene.”

 

Afspraken vastleggen
Robin en Lotte willen duidelijk op papier zetten welke spullen en schulden van hun samen zijn en welke privé. Dan kan daar later geen probleem over ontstaan als ze toch uit elkaar gaan. Ook willen ze afspraken maken over de dagelijkse uitgaven, zoals boodschappen en huur.
Robin: “Ik verdien meer dan Lotte en koop daardoor ook meer spullen voor ons huis. Daar wil ik graag samen goede afspraken over maken.”
Lotte: “Mijn studieschuld moet ik zelf aflossen. Daar wil ik Robin niet mee opzadelen.”

 

Robin en Lotte kozen voor samenwonen met notarieel contract
Robin en Lotte bepalen samen wat er in hun samenlevings­contract komt te staan. Ze stellen samen één document op. Het is niet verplicht om dit door een notaris te laten maken. Maar dat heeft wel voordelen. Bijvoorbeeld om in aanmerking te komen voor partner­pensioen en fiscaal partner­schap. Ook voor een lagere erfbelasting is een notarieel contract nodig.

 

Heeft u vragen over een samenlevingscontract? Laat u voorlichten door een notaris en neem direct contact op. Wij denken graag met u mee.  

9 april 2020

De notaris en het Coronavirus

In verband met de maatregelen die het RIVM heeft opgesteld heeft ook Notarishuys Veldhoven enige regels aangepast, ter bescherming van u en van onszelf.

 

Zo werken wij zoveel mogelijk thuis. Als gevolg van de lagere personeelsbezetting op de kantoren, kan het voorkomen dat wij telefonisch minder goed bereikbaar zijn. Stel uw vraag in dat geval aan ons per e-mail via info@notarisveldhoven.nl. Wij nemen dan zo spoedig als mogelijk contact met u op, telefonisch dan wel per e-mail.

 

De besprekingen doen wij zoveel mogelijk telefonisch. Soms is een live beeldverbinding te leggen; het is prettig dat wij elkaar dan ook kunnen zien.

 

Als het toch nodig is het notariskantoor te betreden, dan zult u merken dat wij voor u de rode loper hebben uitgelegd. Wij verzoeken u deze loper te gebruiken om de anderhalve meter tot onze receptionistes en andere medewerkers te kunnen waarborgen. Uiteraard schudden wij al enige tijd geen handen meer.

 

Het ambt van notaris is onlangs benoemd tot een vitaal beroep. Daarom streven wij er ook naar om alle reeds geplande passeerafspraken door te laten gaan. Uit voorzorg willen we de afspraken zo kort mogelijk houden en daarbij met zo min mogelijk mensen in een ruimte aanwezig zijn. Alleen de personen die in de akte als partij zijn genoemd worden daarbij dus toegelaten. Makelaars en hypotheektussenpersonen wordt verzocht hun cliënten niet tot in ons kantoor te begeleiden. Verder verzoeken we ook familieleden om niet mee te komen.

 

Wanneer u koorts of andere griepverschijnselen heeft, in contact bent geweest met een Coronapatiënt of zich anderszins onveilig voelt, neemt u dan tijdig contact met ons op, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Dit kan resulteren in uitstel van de akte of (waar mogelijk) het tekenen van een volmacht. Indien van onze kant een geplande afspraak niet door kan gaan, zullen wij u zo spoedig mogelijk berichten.

 

Wij beseffen het ongemak dat u hierdoor kunt ervaren en willen u via deze weg onze welgemeende excuses hiervoor aanbieden. Maar uw en onze gezondheid staan in deze crisis voorop.

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Team Notarishuys Veldhoven

 

30 maart 2020

Geldproblemen

Richard en Hélène zaten niet op hun gemak. Ze keken stuurs voor zich uit en staken hun afkeer van de notaris niet onder stoelen of banken.

 

Ze waren naar de notaris gekomen omdat de bank ze dat had opgedragen. Na een grote tegenslag voor de onderneming was er weinig financiële ruimte meer om van te leven. Allereerst moesten natuurlijk de werknemers worden betaald, en die kostenpost drukte zwaar. Maar ja, gekwalificeerd personeel was schaars, en de concurrentie lag op de loer.

 

De maandelijkse betaling om het gezin draaiende te houden schoot er regelmatig bij in. De gebruikelijke uitgaven werden dan uit het vermogen betaald, maar de bodem van de buffer kwam rap in zicht. Dus probeerden ze te bezuinigen. Daarnaast werden betalingen uitgesteld of automatische betalingen bij de bank gestorneerd. Dat gaf even lucht, maar eigenlijk werd inmiddels het ene gat met het andere gevuld.

 

Het water stond ze na aan de lippen en ze waren er al maanden niet in geslaagd om het complete maandbedrag aan rente en aflossing van de hypotheeklening te betalen. In de tussentijd was met de bank een betalingsregeling afgesproken, maar ook daaraan kon het echtpaar uiteindelijk niet meer voldoen.

 

Dus zaten ze nu tegenover de notaris. De notaris legde uit dat de bank graag wilde dat zij een volmacht tot verkoop en levering zouden ondertekenen. Op basis van deze volmacht kon de bank dan hun woning verkopen en uit de opbrengst de hypotheekschuld voldoen. Op basis van een taxatierapport was ook een ondergrens opgenomen in de volmacht. Voor minder dan dit bedrag zou de bank de woning niet verkopen.

 

Richard en Hélène zuchtten en steunden, maar de notaris bleef beleefd uitleggen dat dit eigenlijk hun laatste kans was op een fatsoenlijke koopsom. De bank zou door een onderhandse verkoop een hogere koopprijs kunnen bedingen dan ze verwachten te behalen op een openbare veiling, met als resultaat een (nog hogere) restschuld.

 

Met zichtbare tegenzin zetten ze uiteindelijk hun handtekening. Het vooruitzicht hun huis te verliezen was verschrikkelijk, maar het idee ook nog jaren te moeten aflossen op een hypotheekschuld voor een huis dat al verkocht is, schrok hen nog meer af.

 

De notaris voelde met ze mee. Het leven is niet altijd eerlijk, maar in de gegeven situatie was dit, zowel voor de bank als voor Richard en Hélène, de beste optie om uit de problemen te komen.

 

Heeft u vragen over uw situatie? Laat u voorlichten door een notaris en neem direct contact op. Wij denken graag met u mee.  

15 maart 2020

CORONA-VIRUS: UPDATE DIENSTVERLENING NOTARISHUYS VELDHOVEN

In verband met het Coronavirus werken wij ter bescherming van u en onszelf deels thuis. Wij streven ernaar om alle reeds geplande passeerafspraken door te laten gaan.

 

Heeft u bij ons een afspraak staan voor de ondertekening van uw akten, dan gaat deze zonder tegenbericht van ons gewoon door. Voor wat betreft de reeds geplande besprekingen, wachten wij de nadere berichtgeving en adviezen vanuit het RIVM af. Indien uw geplande bespreking niet door kan gaan, zullen wij u zo spoedig mogelijk berichten.

 

Indien u zelf griepverschijnselen heeft, zoals door het RIVM omschreven, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen om uw afspraak te verzetten. Als gevolg van de lagere personeelsbezetting op de kantoren, kan het voorkomen dat wij telefonisch minder goed bereikbaar zijn. Stel uw vraag in dat geval aan ons per e-mail: info@notarisveldhoven.nl

 

Wij nemen dan zo spoedig als mogelijk contact met u op, telefonisch dan wel per e-mail. Wij beseffen het ongemak dat u hierdoor kunt ervaren en willen u via deze weg onze welgemeende excuses hiervoor aanbieden.

 

Team Notarishuys Veldhoven

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Testament Notarishuys Veldhoven Fenoomenaal

26 februari 2020

Zuivere aanvaarding

Jan, Kees en Linda waren opgelucht en verdrietig tegelijk. Door zijn slopende ziekte had vader veel ondersteuning en hulp nodig gehad de laatste tijd. Door het waken aan zijn sterfbed waren de kinderen nog nader tot elkaar gekomen, maar het was een vermoeiende periode geweest.

 

Ze hadden de begrafenis zorgvuldig geregeld. De uitvaart was goed verlopen en aan de koffietafel was af en toe zelfs gelachen. Ook de kinderen van Trees waren geweest. Trees was de tweede vrouw van vader. Ze waren maar kort getrouwd geweest, en het was alweer tien jaar geleden dat ze was overleden.

 

“Goh”, zei Jan, altijd al de actiefste van de drie, “ik stel voor dat we morgen even een time-out nemen en dan vrijdag afspreken in de woning. We moeten dan de financiële papieren doornemen, de abonnementen opzeggen, en de inboedel opruimen en alvast verdelen. En dan bellen we gelijk de bank dat we de rekeningen opheffen, en ook de huisbaas dat we de huur willen opzeggen. Hoe eerder we de zaken aanpakken, des hoe beter. Oh, trouwens Linda, Kees en ik hebben al besproken dat jij de sieraden mag hebben die pap nog had bewaard van mam.”

 

Linda dacht na. Die sieraden wilde ze graag, maar dit ging haar te snel. “Jan, moeten we niet eerst weten wat de nalatenschap inhoudt, voordat we gaan verdelen? Ik stel voor dat we eerst eens gaan inventariseren. Pap heeft nooit schulden gemaakt, maar weet jij hoe het zit met de erfdelen van de kinderen van Trees? Voor zover ik weet zijn die nooit uitbetaald, en pap heeft best royaal geleefd nadat Trees is overleden. Als we nu te snel handelen moeten wij hen straks misschien uit eigen zak betalen!”

 

Linda heeft gelijk: aanvaard nooit zomaar een nalatenschap, zonder te weten welke bezittingen en schulden behoren tot die nalatenschap. Het zonder enig voorbehoud accepteren van sieraden en inboedelgoederen betekent dat u al overgaat tot verdeling van de nalatenschap, en dat ziet de wet als een daad van “zuivere aanvaarding” van de nalatenschap.

 

Door de zuivere aanvaarding accepteert u alle goederen en schulden, en ook het risico op een negatieve nalatenschap als de schulden groter zijn dan de waarde van de goederen. Als u geen voorbehoud heeft gemaakt door “beneficiair te aanvaarden” wordt u aansprakelijk voor de nalatenschapsschulden. U zult desnoods uit eigen vermogen moeten bijbetalen om de nalatenschapsschulden te voldoen. Door beneficiair te aanvaarden beschermt u uw privé-vermogen.

 

Laat u daarom goed voorlichten over de mogelijke keuzes en de gevolgen daarvan, en inventariseer de nalatenschap voordat u kiest.

 

Heeft u vragen over het testament? Laat u voorlichten door een notaris en neem direct contact op. Wij denken graag met u mee.  

11 februari 2020

Het legaat in 30 seconden uitgelegd

Wat gebeurt er na je overlijden met je spullen? Dat prachtige schilderij, die grote collectie stripboeken, de klassieke oldtimer: je wilt dat dat allemaal in de familie blijft. Dat kun je zelf bepalen met een legaat.

 

Deze keer weer een update uit de nieuwsbrief van Notaris.nl, over het legaat. Een legaat is een lijst met wat wat je aan wie wilt nalaten. Hang die aan je testament, zodat de spullen na jouw overlijden bij de juiste personen terecht komen.

 

 

 

Heeft u vragen over een legaat? Laat u voorlichten door een notaris en neem direct contact op. Wij denken graag met u mee.  

30 januari 2020

ESF-subsidietraject: Mensen in hun kracht, organisatie in balans

Notarishuys Veldhoven wil niet alleen voor u een fijne partner zijn: ook intern hebben wij onze zaken graag goed op orde en willen we voor onze medewerkers een goede werkgever zijn. Om hier eens extra bij stil te staan, hebben we een traject opgestart: Mensen in hun kracht, organisatie in balans. 

 

Dit traject wordt mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). De EU is dus bij dit project betrokken en financiert het mee. Hoe ging dit traject in zijn werk? Door middel van een ‘brown paper’ sessie onder leiding van Ard Lucassen, werkzaam bij BDO Accountants, is duidelijk geworden dat er een aantal verbeterpunten waren.

 

Deze verbeterpunten vormden het vertrekpunt om verschillende ‘projectgroepjes’ te vormen die het afgelopen jaar verschillende bijeenkomsten hebben gehad. Doel was om nog meer eenheid in de organisatie te krijgen en te kijken hoe we medewerkers zoveel mogelijk in hun kracht kunnen zetten. Inmiddels zijn de eerste resultaten hiervan geïmplementeerd. Ook in 2020 zullen wij dit project een vervolg geven.

 

Zo zorgen wij dat onze organisatie up-to-date en klaar voor de toekomst is.

 

Wilt u meer informatie of wilt u graag een afspraak inplannen? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

20 januari 2020

Harry en Meghan naar Canada: internationale huwelijken

De Britse prins Harry en Meghan gaan een deel van het jaar in Canada wonen. Geen probleem zou je zeggen. Maar niet ieder huwelijk wordt in elk land erkend.

 

Deze keer weer een update uit de nieuwsbrief van Notaris.nl, over internationale huwelijken. In elk land gelden andere wetten en regels. Een geregistreerd partnerschap is in Nederland veelvoorkomend. Maar niet alle landen erkenen dit Nederlandse geregistreerde partnerschap. Hetzelfde geldt voor huwelijken: niet alle huwelijken worden overal ter wereld erkend. Het homohuwelijk is daar slechts een voorbeeld van. Laat u dus altijd goed informeren door de notaris.

 

 

 

Heeft u vragen over een internationaal huwelijk? Laat u voorlichten door een notaris en neem direct contact op. Wij denken graag met u mee.  

14 januari 2020

Vandaag weer een interessant onderdeel uit de nieuwsbrief van Notaris.nl: een film over het samenlevingscontract.

Jullie gaan binnenkort samenwonen! En wat moet er veel geregeld worden! Misschien denk je niet direct aan een samenlevingscontract, maar dat kan wel heel handig zijn. Dit filmpje legt je in 30 seconden uit waarom.

 

 

Wilt u meer informatie over een samenlevingscontract of wilt u graag een afspraak inplannen? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

13 januari 2020

“Vergeten” huwelijkse voorwaarden

Bij de voorbereiding van een huwelijk is het maken van huwelijkse voorwaarden niet de meest populaire taak op de checklist van het bruidspaar. Vaak wordt er zelfs tot de laatste maanden mee gewacht. Het is niet altijd duidelijk waardoor dat komt. Omdat het uitzoeken van de jurk gewoon veel leuker is of doordat men vreest dat er misschien een harde noot gekraakt moet worden. Feit is dat het meer dan eens een haastklus wordt. Daardoor kunnen de gemoederen zo vlak voor het huwelijk nog hoog oplopen!

 

Heeft u trouwplannen? Zorg dan dat u begint met een afspraak bij de notaris! Als de huwelijkse voorwaarden klaarliggen, voorkomt u dat deze onderweg naar het stadhuis nog even gauw getekend moeten worden. Wij weten uit ervaring dat niemand het romantisch vindt, om op de ochtend van het huwelijk nog allerlei scenario’s over echtscheiding door te spreken.

 

Soms vergeten mensen huwelijkse voorwaarden te maken. Dan zijn ze een maand of wat getrouwd en schiet ze ineens te binnen dat ze niet bij de notaris zijn geweest. Dan is Leiden in last! Want hoe kom je terug bij af?

De Belastingdienst weet, net als het notariaat, dat dit soort dingen voorkomen. En hiervoor is een richtlijn geschreven. Wanneer de huwelijkse voorwaarden door een misverstand niet zijn gemaakt kan er, door het alsnog opmaken van huwelijkse voorwaarden en verdeling van de gemeenschapsgoederen, zonder heffing van schenkbelasting worden teruggekeerd naar de toestand van vóór het huwelijk.

Van tevoren moet hiervoor goedkeuring worden gevraagd bij de Belastingdienst. Als binnen drie jaar na de huwelijkssluiting de akte wordt ondertekend, wordt een misverstand als gegeven verondersteld.

 

Soms echter zijn mensen ruim op tijd met het maken van hun huwelijkse voorwaarden. Deze situatie deed zich voor bij een echtpaar dat elf jaar voor hun huwelijk al huwelijkse voorwaarden had gemaakt. Het huwelijk werd om allerlei redenen diverse malen uitgesteld, maar tenslotte toch voltrokken.

 

Toen de man overleed stelde de vrouw zich op het standpunt dat zij in algehele gemeenschap van goederen waren gehuwd. De erfgenamen van de man dachten daar heel anders over. De rechter maakte duidelijk dat de huwelijkse voorwaarden die de echtgenoten elf jaar daarvoor hadden laten opmaken, door het sluiten van het huwelijk wel degelijk van toepassing waren geworden. Als zij dat anders hadden gewild hadden zij hun huwelijkse voorwaarden nog moeten wijzigen. Dat had vóór, maar ook nog tijdens het huwelijk gekund.

 

Heeft u vragen over huwelijkse voorwaarden? Laat u voorlichten door een notaris en neem direct contact op. Wij denken graag met u mee.  

18 december 2019

Het testamentmoment van Lorenzo: kan zijn moeder in het huis blijven wonen?

Vanuit Notaris.nl worden regelmatig interessante nieuwsbrieven verstuurd. Graag delen wij op onze site interessante onderdelen hieruit. Vandaag een film over het testamentmoment van Lorenzo: kan zijn moeder in het huis blijven wonen?

 

 

Wilt u meer informatie over uw testament of wilt u graag een afspraak inplannen? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

3 december 2019

Schenking onder voorwaarden?

“Weet u zeker dat u dit wilt?” vraagt de notaris voor de derde keer aan het echtpaar op leeftijd. Maar opnieuw beamen ze met grote stelligheid, zo willen ze het en niet anders. Tja, als ze zo vastbesloten zijn, moet de notaris in de akte opnemen wat hun wens is.

 

Opa en oma hebben het goed voor met de kleinkinderen. Ze willen graag dat hun kleinkinderen opgroeien tot gezonde, sociale, gelukkige en verstandige mensen die dankzij een goede opleiding met succes hun weg zullen vinden in het leven. Maar ze kennen ook de verleidingen van de moderne samenleving die een jong mens gemakkelijk van het juiste pad af kunnen brengen. Dus hebben ze een aantal voorwaarden bedacht waaraan de kleinkinderen moeten voldoen om op hun 25e een mooi geldbedrag in ontvangst te mogen nemen.

 

Goed bedoeld natuurlijk, maar de kleinkinderen zullen zich welhaast als engelen moeten gedragen om aan alle eisen te voldoen. Tatoeages, roken, drank en drugs zijn sowieso taboe. Maar ook bij “het niet volledig benutten van zijn of haar talenten”, een veroordeling door de rechter, schulden, zwaarlijvigheid (er wordt zelfs een maximale Body Mass Index genoemd), een ongezonde levensstijl en overig risicovol gedrag gaat de schenking aan hun neus voorbij.

 

Als het concept gereed ligt en de grootouders hun zegen hierover hebben uitgesproken, moet nog een belangrijk puntje geregeld worden. De kleinkinderen zijn nog minderjarig en kunnen niet zelf de schenking accepteren of afslaan. Dit moeten de ouders voor hen doen. Omdat aan de schenking voorwaarden zijn verbonden, is toestemming van de kantonrechter nodig.

 

De grootouders vragen de machtiging zelf aan, in de veronderstelling dat het maar een formaliteit is. Maar daar denkt de kantonrechter anders over. Hij vindt de eisen die de grootouders aan hun nageslacht willen opleggen veel te ver gaan en weigert de machtiging.

 

De grootouders zijn diep teleurgesteld, de kinderen zijn daarentegen opgelucht. Zij gunnen hun kroost wel de schenking, maar niet het loodzware juk van de verplichtingen die opa en oma voor ogen hadden.

 

Wilt u meer informatie over uw testament of wilt u graag een afspraak inplannen? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

25 november 2019

Zeer drukbezochte speeddate middag “WAT IS UW TESTAMENTMOMENT?” op 8 november

Op 30 oktober kondigden wij het al aan: een speeddate middag met betrekking tot het testamentmoment. Dit werd een groot succes!

 

Op vrijdag 8 november organiseerden wij deze speeddate middag. Doel was om u te informeren over levensveranderende momenten en gebeurtenissen, en de gevolgden die deze kunnen hebben op uw testament. Samen met u stonden we stil bij vragen als: waar staat u, wat heeft u geregeld, heeft u alles onder controle, wat wilt u nog regelen? Of laat u het er op aankomen?

 

De speeddate middag ‘Het testamentmoment’ was een groot succes! Op die dag hebben we maar liefst 27 korte 10-minutengesprekjes ingepland. Deze gesprekken vonden plaats met Jacqueline Erdkamp (notaris), Annet Bruijnis (kandidaat-notaris) en 2 juristen. Tijdens deze korte speeddates kregen mensen een korte scan van hun bestaande testament en info over een eventueel nieuw (levens)testament.

Dit leverde soms verrassende inzichten op. Wij zijn blij dat we op deze manier in zo’n korte tijd zoveel mensen hebben kunnen informeren.

 

Wilt u meer informatie of uw testament of levenstestament of wilt u graag een afspraak inplannen? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

13 november 2019

Bieden uw huwelijkse voorwaarden u nog voldoende bescherming?

Toen Tom en Marian hadden aangekondigd te willen gaan trouwen, nam de vader van Marian haar even apart. “Meisje, ben je zeker van je zaak? Want trouwen, dat doe je maar één keer.” Marian was heel stellig, met Tom zou ze gelukkig worden.

 

“Maar,” zei haar vader, “ik wil wel graag dat je huwelijkse voorwaarden maakt bij de notaris. Als er onverhoopt toch een einde komt aan jullie huwelijk dan wel ik niet hebben dat hij ervan door gaat met wat jij hebt ingebracht.” En zo togen Tom en Marian naar de notaris, vergezeld van vader. Want hij kwam weleens vaker bij de notaris, in verband met zijn onderneming.

 

De notaris begreep het. Geen gemeenschap van goederen, maar twee privévermogens. Met daarbij een lijst, waarop alleen privébezittingen stonden van Marian: de uitzet, de inboedel die haar ouders haar geschonken hadden en 1.500 gulden spaargeld. Tom had niets, hij studeerde binnenkort af.

 

Marian kreeg gelijk. Tom en zij bleken voor elkaar bestemd. Het was een gelukkig huwelijk, uiteraard met de nodige ups en downs, met hard werken voor de eigen onderneming, met het opvoeden van de kinderen, met ziekte en verdriet, maar vooral met veel geluk en plezier.

 

Nadat Tom de onderneming had verkocht gingen Tom en Marian terug naar de opvolger van de oude notaris voor een “algehele check-up”. “Geen overbodige luxe na 40 jaar”, zei Tom. Zijn vragen: zijn de testamenten nog in orde, moeten we levenstestamenten maken, hoe zit het straks met de zorgbijdrage, moet ik misschien een schenkingsplan maken om geld over te hevelen naar de kinderen?

 

“En wat willen jullie met de huwelijksvoorwaarden doen?” vroeg de notaris. “Hebben jullie ze nog wel eens doorgelezen?” Tom en Marian keken elkaar aan. De huwelijksvoorwaarden waren toch duidelijk? “Ja,” zei de notaris, “heel duidelijk. Als er nu een echtscheiding was geweest, had Tom de gehele opbrengst van zijn onderneming en het huis in eigendom gehad, en Marian de versleten uitzet en inboedel en 750 euro. En daar had ze het mee kunnen doen. En wanneer Tom nu zou overlijden zou er een sloot erfbelasting betaald moeten worden. Dit schreeuwt om een aanpassing.” Wat vader zo goed bedoeld had, was omgedraaid in een scenario dat een nachtmerrie had kunnen worden voor Marian.

 

Het ondernemersrisico was verdwenen, maar de liefde niet. De notaris heeft een akte gemaakt waarbij de scheiding van de vermogens werd opgeheven, en zo konden ze beide profiteren van het door gezamenlijk inspanningen opgebouwde vermogen. Want dat Tom het niet zonder Marian had gekund, stond als een paal boven water.

 

Nadien hebben Tom en Marian binnen de familie toch maar eens rondgevraagd wie er nog meer langer dan 5 jaar geleden bij de notaris was geweest. Want persoonlijke en financiële omstandigheden veranderen, net als de wetgeving, de rechtspraak en de opvattingen over wat eerlijk, redelijk of noodzakelijk is…

 

Wilt u meer informatie over huwelijkse voorwaarden of wilt u graag een afspraak inplannen? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

30 oktober 2019

De KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) is een landelijke campagne gestart onder het motto: WAT IS UW TESTAMENTMOMENT?

Het behalen van een diploma mag gevierd worden, een nieuwe liefde is spannend, het krijgen van een kind is een radicale ommezwaai in het dagritme en in uw verdere leven. Het winnen van de lotto, geweldig! Het kopen van je eerste woning, ook een enerverend proces. Denk eens aan een overlijden, een zeer ingrijpende gebeurtenis. Daardoor verandert veel, en niet alleen voor de achterblijvende partner.

 

Sommige gebeurtenissen zijn van belang voor het verdere verloop van uw leven. Leuk, vervelend of verdrietig, maar levensveranderend. Op zulke momenten wordt meestal niet gedacht aan het testament, terwijl dat wel zou moeten! Notarishuys Veldhoven nodigt u uit om na te denken over uw leven: waar staat u, wat heeft u geregeld, heeft u alles onder controle, wat wilt u nog regelen? Of laat u het er op aankomen?

 

Wij organiseren hiervoor op vrijdag 8 november van 14.00 uur tot 16.00 uur een ‘SPEEDDATE’ MIDDAG!

 

U kunt op deze dag een tienminutengesprek voeren met een van onze notarissen of juristen over uw testamentmoment. Ook een korte analyse van uw huidige testament is mogelijk. Ga naar: www.testamentmoment.nl en doe alvast de check.
U kunt zich aanmelden voor deze speeddate via: info@notarisveldhoven.nl

Na aanmelding ontvangt u van ons een mail met de gegevens over uw speeddate-moment.

 

Lezing levenstestament

Op 12 november houden we bovendien weer een lezing over het levenstestament. Met inloop vanaf 15.00 uur. Aanmelden kan via info@notarisveldhoven.nl

 

Wilt u meer informatie of wilt u graag een afspraak inplannen? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

4 oktober 2019

Lezing Levenstestament op 8 oktober druk bezocht

Notarishuys Veldhoven verzorgde een lezing over het levenstestament op 8 oktober bij de bibliotheek in Veldhoven.
Er werd ook een lezing geven op kantoor op 15 oktober, deze was meteen volgeboekt.

19 augustus 2019

Betalingen op rolletjes

“Wat doen jullie toch moeilijk! Wat maakt dat nou uit hoe ik de koopsom betaal of wie dat doet? Als het maar op de rekening van de notaris staat, toch?”

Om verschillende redenen kan de notaris “moeilijk” doen. Enerzijds omdat hij een poortwachtersfunctie heeft in het kader van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), anderzijds omdat hij zijn cliënten wil beschermen tegen gevaren in de toekomst die ze nu nog niet kennen of onderkennen.

 

Wanneer op een doordeweekse dag vijf woningen worden overgedragen, elk voor tweehonderdduizend euro, staat er die dag meer dan één miljoen euro op de bankrekening van de notaris. Het Nederlandse volk vertrouwt op het notariaat. En dat mag ook, we zorgen er zoveel mogelijk voor dat alles op rolletjes loopt. Maar het is en blijft een verantwoordelijkheid.

 

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft daarom regels gegeven om het betalingsverkeer in juiste banen te leiden. Voordat na een eigendomsoverdracht gelden mogen worden uitbetaald, wordt gecontroleerd of de akte van levering op de juiste manier is ingeschreven, en of er tussentijds geen beslag is gelegd, een (extra) hypotheek is ingeschreven of de verkoper failliet is gegaan. Pas na diverse checks wordt de hypotheek van de verkoper afgelost, krijgen de makelaar en de taxateur hun kostennota uitbetaald en krijgt de verkoper zijn overwaarde bijgeboekt.

 

Het zou nogal vreemd zijn als de notaris gedurende het gehele proces streng en zorgvuldig is en bij betalingen even de ogen sluit voor “onzuiverheden”. De notaris moet namelijk ook erop toezien dat het betalingsverkeer (via hem/haar) niet wordt misbruikt voor witwassen en fraude.

 

De Wwft legt de notaris (net als onder andere de makelaar, de juwelier en de autoverkoper) de verplichting op om zorgvuldig te zijn met het ontvangen van gelden. Grote sommen contant geld mogen niet worden aangenomen. De (rechts)persoon moet van een eigen rekening overboeken. Wanneer ouders betalen vanwege een schenking, moet daarvan een bewijsstuk in het dossier aanwezig zijn.

 

Bepaalde handelingen moeten worden gemeld bij het uitvoeringsorgaan van de Wwft. Deze meldingsplicht geldt zelfs wanneer de handeling niet wordt uitgevoerd, maar het voornemen er wel was. Een melding kan ook worden gedaan als de notaris een “niet pluis”-gevoel krijgt. Van de melding zelf mogen we de cliënt niet op de hoogte stellen.

 

Verder wil de notaris zijn/haar cliënten behoeden voor problemen in de toekomst, waaronder eventuele problemen met de fiscus (bijvoorbeeld schenkbelasting).

Bijvoorbeeld: wanneer twee mensen samen een huis aankopen zal meestal een hypotheek worden afgesloten. Van het gedeelte dat niet gefinancierd is, behoren beide partijen de helft te betalen. Wanneer een van beide partners meer eigen (privé)vermogen heeft en hieruit het resterend bedrag betaalt, adviseren wij om dit op papier te zetten. Zodat nu en voor de toekomst duidelijk is hoe de geldstromen zijn gelopen en om vast te leggen dat een gedeelte ooit aan deze partner terugbetaald moet worden. Niemand bedenkt bijvoorbeeld dat de relatie over vijf jaar voorbij zal zijn. Wanneer is vastgelegd wie uit welke gelden de koopsom heeft voldaan, kan geen discussie meer ontstaan hoe het ook alweer zat. Dat scheelt een hoop ellende.

 

En ik hoop dat dan wordt gezegd: “Wat fijn dat de notaris toen zo moeilijk deed!”

 

Wilt u meer informatie of wilt u graag een afspraak inplannen? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.