Nieuws

26 november 2018

OVERWELDIGENDE BELANGSTELLING OPEN DAG NOTARISHUYS VELDHOVEN

Op zaterdag 3 november vierde Notarishuys Veldhoven het 175-jarig jubileum van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). We wilden dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan en organiseerden een publieksdag waarbij mensen een ‘kijkje in de keuken’ konden nemen. Dat hebben we geweten! We werden overvallen door de drukte!

 

Onvoorstelbaar veel mensen passeerden de feestelijke boog van ballonnen over de rode loper. Men hing letterlijk ‘met de benen buiten’. Naar schatting hebben ruim 250 mensen ons kantoor bezocht. We vonden het ontzettend leuk om iedereen te ontvangen en ons interessante vak met hen te delen.

 

Het plan was om een lezing over het levenstestament te geven om 14.00 uur. Vanwege overweldigende belangstelling hebben we deze lezing in totaal wel drie keer gegeven, met steeds een volle zaal van circa veertig personen. Ook de informatiemarkt met informatie over testament, levenstestament, samenwonen, trouwen en de aankoop van een huis werd druk bezocht. Veel gasten hadden een speeddate met de notarissen, kandidaat-notarissen en andere medewerkers. De open dag was een groot succes. Wij hebben ervan genoten en vinden het zeker voor herhaling vatbaar.

 

Notarishuys Veldhoven KNB 175 

 

Mocht u ons in de drukte niet hebben kunnen spreken of heeft u behoefte aan een maatwerk advies, neem dan gerust even contact op, dan maken we een afspraak en hebben we alle tijd voor u.

Notarishuys Veldhoven KNB 175

14 november 2018

WAT IS ESTATE PLANNING?
Deel 4: Verzekeringen.

Een levensverzekering is een van de mogelijkheden om te regelen dat iemand een geldbedrag ontvangt op een moment dat daaraan behoefte is. Let goed op hoe je dit regelt. Want de wetgever heeft voorzien dat mensen creatief zijn in het wegzetten en terugontvangen van gelden via een verzekeringsmaatschappij. In de Successiewet is een artikel opgenomen waardoor de fiscus toch erfbelasting kan heffen.

 

Laten we beginnen met wat basiskennis. Er is een verzekeringnemer, dat is degene die de polis afsluit. Er is een verzekerde, het “lijdend voorwerp”, degene naar aanleiding van wiens overlijden de uitkering vrijkomt. En er is de begunstigde, die de uitkering in ontvangst mag nemen.

 

Voorbeeld 1:
Verzekeringnemer A betaalt de premie. Hij heeft de verzekering afgesloten op zijn eigen leven. B is begunstigde. Als A overlijdt, krijgt B de uitkering. Zij heeft zelf niets betaald, maar ontvangt wel. De fiscus mag doen alsof B het bedrag op grond van erfrecht had verkregen, en de uitkering zal belast kunnen worden met erfbelasting.

 

Voorbeeld 2:
Verzekeringnemer A betaalt de premie. Hij heeft de verzekering afgesloten op het leven van B. A heeft zichzelf als begunstigde aangewezen. Wanneer B overlijdt ontvangt A de uitkering. (Wordt dit over en weer gedaan tussen A en B, en B en A, dan spreken we van een kruispolis.)

 

Voor de erfbelasting is nu van belang de vraag uit welk vermogen de premies zijn betaald.

 

Wanneer A en B ongehuwd samenwoonden of gehuwd waren buiten gemeenschap van goederen is ontvangst zonder erfbelasting mogelijk.
Voorwaarde is wel dat de polis correct is opgesteld, én dat in het samenlevingscontract of de huwelijksvoorwaarden was opgenomen dat premies van levensverzekeringen nooit behoren tot de gemeenschappelijke kosten.
Alleen als A verplicht was uit eigen vermogen de premies te betalen (waardoor hij eigenlijk zijn eigen uitkering heeft betaald), kan de uitkering onbelast worden ontvangen.

 

Wanneer door huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen A en B een gemeenschap van goederen is ontstaan, wordt aangenomen dat de premies uit de gemeenschap zijn betaald. De overledene B heeft zodoende meebetaald aan de uitkering aan A.
Weer zal de belastingdienst de uitkering bijtellen bij de overige erfrechtelijke verkrijgingen.

 

Een (kleine) troost is: de helft van de premies mag worden afgetrokken van het bedrag van de uitkering. Een (grote) troost is dat een echtgenoot of een samenwoner met samenlevingscontract een grote vrijstelling heeft voor de erfbelasting.

 

Wilt u meer informatie of wilt u graag een afspraak inplannen? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

10 november 2018

WAT IS ESTATE PLANNING?
Deel 3: Schenkingen.

Een van de opties om zo min mogelijk erfbelasting te betalen, is het verkleinen van het vermogen en dus van de toekomstige nalatenschap. Dat kan onder andere door schenkingen of (zoals de verzamelnaam luidt) giften.

 

Een paar mogelijkheden:
1) U verkoopt of doet iets voor een te lage prijs. Wanneer u een willekeurige derde 100 zou hebben berekend, en u berekent uw kind 70, dan bevoordeelt u uw kind voor 30. Omgekeerd komt ook voor: u koopt iets voor een te hoge prijs en betaalt dus te veel.

 

2) U geeft een geldbedrag, in contanten of via een bankoverboeking. Het geld wordt hierdoor zichtbaar overgeheveld van het ene vermogen naar het andere. De schenker kan het tijdstip uitkiezen dat de ontvanger het nodig heeft, en ziet wat er met het geschonken geld gebeurt.

 

3) Schenken op papier: u verplicht zich bij notariële akte tot betaling van een bepaald bedrag, en tot het tijdstip van betaling (uiterlijk bij overlijden) leent u het bedrag direct weer terug. In ruil betaalt u daarover aantoonbaar een rente van 6% per jaar. Dus betaal de rente over de bank, en print en bewaar die bankafschriften!
De schenking heeft ook gevolgen voor de inkomstenbelasting: de schenker mag de schuld aftrekken in box 3 en de begiftigde moet de vordering bijtellen in box 3.
U mag de rente niet “bijschrijven”. Als de rente niet, niet geheel of niet aantoonbaar is betaald, kan (en zal) de fiscus de schenking negeren en niet in aftrek brengen op de nalatenschap. Dan wordt dus toch erfbelasting betaald: zonde van de moeite en de kosten.

 

Over schenkingen en giften is in principe schenkbelasting verschuldigd. Kinderen hebben sowieso een jaarlijkse vrijstelling van ruim € 5.000,-. Deze kan eenmalig (tussen de 18 en 40 jaar) worden verhoogd tot ruim € 25.000,- (vrij te besteden), tot € 50.000,- (voor studie) of tot ruim € 100.000,- (voor aankoop of verbetering van een eigen woning of aflossing van de hypotheekschuld daarop). Kleinkinderen hebben een jaarlijkse vrijstelling van ruim € 2.000,-.

 

Mocht u nadenken over schenkingen, laat u zich dan voorlichten over de mogelijkheden en gevolgen

 

Wordt vervolgd…

 

Wilt u meer informatie over schenkingen, een testament of wilt u graag een afspraak inplannen? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

18 oktober 2018

Notarishuys Veldhoven viert 175 jaar KNB
Publieksdag Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie op 3 november

In 2018 bestaat de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) 175 jaar. Een bijzonder jubileum, een om trots op te zijn. De notaris is onmisbaar op alle belangrijke momenten in ieders leven. De KNB laat dit jubileum niet ongemerkt voorbijgaan.

 

De notaris is jarig en trakteert.
De KNB viert dit jubileum met een landelijke publieksdag waarop de notaris een ‘kijkje in de keuken’ geeft. Notarishuys Veldhoven is een notariskantoor dat al ruim 50 jaar midden in de samenleving staat. Daarom haken wij graag en met veel enthousiasme aan bij deze publieksdag. Notarishuys Veldhoven opent op zaterdag 3 november van 13.00 tot 16.00 uur haar deuren met een interessant programma voor jong en oud.

 

Lezing: Levenstestament
Om 14.00 uur wordt er een lezing gegeven over het levenstestament. Aansluitend is er voldoende ruimte voor al uw vragen. Bij voldoende belangstelling kunnen we deze lezing dezelfde middag eventueel herhalen. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

 

Informatiemarkt
We organiseren een informatiemarkt. Hier kunt u meer informatie vinden over testament, levenstestament, samenwonen, trouwen en de aankoop van een huis. Laat u geheel vrijblijvend informeren.

 

Kleurwedstrijd
Ook aan de kinderen is gedacht. Er wordt een kleurwedstrijd gehouden voor de kinderen. Alle tekeningen krijgen deze dag een mooi plekje op ons kantoor. Maak kans op een leuke prijs!

 

Programma
13.00 Start programma: inloop
13.00 – 16.00 Informatiemarkt, kleurwedstrijd
14.00 – 15.00 Lezing: Levenstestament
16.00 Einde programma

 

Wilt u meer informatie of wilt u graag een afspraak inplannen? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

28 september 2018

WAT IS ESTATE PLANNING?
Deel 2: Het erfrecht.

Om vermogen fiscaal-vriendelijk over te laten gaan naar een volgende generatie kijken we in eerste instantie naar het vermogen. Als een overledene een klein vermogen heeft, is de nalatenschap dus ook klein en de erfbelasting laag. Als iemand heel veel vermogen heeft, is diens nalatenschap groot en de erfbelasting hoog.

 

Belangrijk om te weten is dat een echtgenoot een grote vrijstelling heeft voor de erfbelasting (ruim € 600.000,00) en een kind een veel kleinere vrijstelling (iets meer dan € 20.000,00 per kind).

 

Je hebt meerdere uitgangspunten om naar een fiscaal plaatje te kijken.
In de eerste plaats kun je zoeken naar de manier waarop de langstlevende zo min mogelijk erfbelasting hoeft te betalen. Door gebruik te maken van de hoge vrijstelling van de langstlevende kan erfbelasting worden verminderd.
De testateur kan de echtgenoot een groter erfdeel toekennen, of een vruchtgebruik. Ook kan de testateur de echtgenoot de mogelijkheid geven een extra bedrag in geld aan zichzelf toe te kennen, zodanig dat de grote vrijstelling volledig wordt benut.
Soms gaan erflaters nog een stap verder en onterven ze de kinderen bij het eerste overlijden.

 

In de tweede plaats kun je zoeken naar de manier om zo min mogelijk erfbelasting te betalen over beide vermogens (dus over het totaal van de eerste en de tweede nalatenschap).
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een hoge rente over het erfdeel van de kinderen. Het erfdeel groeit in de jaren tussen het eerste en het tweede overlijden aan met de rente. Doordat de erfdelen groeien, verminderen deze de tweede nalatenschap. De rente wordt belastingvrij uitgekeerd.

 

Verder kan erfbelasting worden bespaard door het opnemen van een kleinkindlegaat in het testament. De vrijstelling voor de erfbelasting per kleinkind is ook ruim € 20.000,00.

 

Tenslotte een relativerende opmerking. Wanneer u een testament opstelt, zult u in de eerste plaats uw geliefde(n) goed verzorgd willen achterlaten. Fiscale voordelen zijn leuk, maar u moet bij het testament nog wel een goed gevoel overhouden. Ook daar houden wij rekening mee!

 

Wordt vervolgd…

 

Wilt u meer informatie over estate planning, een testament of wilt u graag een afspraak inplannen? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

21 augustus 2018

WAT IS ESTATE PLANNING?
Deel 1: Het huwelijksvermogensrecht.

De economie trekt aan, de huizenmarkt trekt aan, de consumenten hebben weer meer vertrouwen, kortom: de crisis lijkt bezworen. Ook de gemiddelde nalatenschap is groter dan enige tijd geleden. Niet alleen erfgenamen, ook de fiscus zal daar blij mee zijn. Nu is onze nationale sport natuurlijk het vermijden van belastingen, en zolang dat met legale middelen gaat is daar weinig op tegen. Dus is de vraag: hoe moet ik handelen zodat de erfbelasting zo laag mogelijk uitvalt?

 

Het advies om te zorgen dat vermogen fiscaal-vriendelijk overgaat naar een volgende generatie noemen we “estate planning”, ook te vertalen als “nalatenschapsplanning”. De meeste mensen zullen denken dat een testament het belangrijkste is. Dat is niet per definitie zo.
De notaris denkt bij estate planning aan het volgende rijtje: huwelijksvermogensrecht, testament, schenkingen, verzekeringen. Daarnaast besteden we aandacht aan internationale aspecten (buitenlands vermogen), en aan het levenstestament, om te zorgen dat iemands plannen en ideeën worden uitgevoerd of voortgezet.

 

Wanneer dus een echtpaar bij de notaris komt voor een advies is de eerste vraag: zijn er huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden? Hoe zien die voorwaarden eruit? Zijn ze wel nageleefd? Wat was eigenlijk de reden dat ze ooit gemaakt zijn? Zijn ze op dit moment nog nodig of nuttig, of zitten ze ons eigenlijk eerder in de weg?

 

Huwelijksvoorwaarden (of partnerschapsvoorwaarden) leggen vast wat het vermogen van beide echtgenoten is ten tijde van het tekenen van de akte, en hoe de echtgenoten daar in de toekomst mee willen omspringen. En het maakt nogal verschil of Jan en Annie bij de notaris zijn geweest omdat Jan een risicovolle onderneming wilde overnemen en nu ondernemer in ruste is, of dat Annie wilde voorkomen dat Jan haar om het geld trouwde en na korte tijd met haar familiekapitaal aan de haal zou gaan na een echtscheiding.

 

Wanneer we nu de huwelijksvoorwaarden zouden opheffen en een algehele gemeenschap van goederen creëren, worden de vermogens van beide echtgenoten gelijk aan elkaar. “Vermogen” heet na overlijden een “nalatenschap”. Door nivellering van de nalatenschap bereik je al gauw een verlaging van de erfbelasting.

 

Wordt vervolgd…

 

Wilt u meer informatie over estate planning of wilt u graag een afspraak inplannen? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

10 juli 2018

DE UITSLUITINGSCLAUSULE: DE THEORIE EN DE PRAKTIJK

Veel ouders nemen in hun testamenten en bij schenkingen de uitsluitingsclausule op. Wij noemen deze bepaling ook wel privéclausule, en sommigen noemen hem zelfs de “anti-schoonzoon-clausule”. Het komt allemaal hierop neer: ouders willen voorkomen dat, als hun kind in een echtscheiding belandt, het geschonken of geërfde vermogen, of de waarde die ervoor in de plaats is gekomen, moet worden gedeeld met de (aanstaande) ex-partner. Want ja, hoe gaan die dingen? Het verloop van een relatie kun je niet altijd voorspellen.

 

Neem Jan en Daniëlle, zij hebben besloten uit elkaar te gaan. Er is geen ruzie, maar de echtgenoten zijn uit elkaar gegroeid. Ze willen de zaken netjes regelen, en in goede harmonie de zaken verdelen.

 

Algehele gemeenschap van goederen
Jan en Daniëlle zijn destijds gewoon in algehele gemeenschap van goederen getrouwd. Veel vermogen hadden ze niet. Dat veranderde toen de ouders van Daniëlle begonnen te schenken, en na hun overlijden bleek dat haar ouders meer vermogen hadden opgebouwd dan gedacht. En door de uitsluitingsclausule was het alleen van Daniëlle. Maar een gedeelte van het geld was geïnvesteerd in het huis (verbouwing), een gedeelte was opgegaan aan de dagelijkse boodschappen, en een ander gedeelte was besteed aan iets meer luxe uitgaven: een verre reis, een duur horloge voor Jan en sieraden voor Daniëlle zelf. Dus waarop had zij nou recht?

 

Overzichtelijke verdeling
Jan en Daniëlle zijn er uiteindelijk wel uitgekomen. Omdat Daniëlle de gelden op een privé-bankrekening had gestort, en de afschriften had bewaard, was alles overzichtelijk. Ze konden precies zien wanneer wat was betaald en hoeveel geld daarmee was gemoeid. Datgene wat was “verteerd“ (opgegeten en aan leuke dingen uitgegeven) hebben ze niet verrekend. Op is op, hadden ze al eerder met elkaar afgesproken. De sieraden nam Daniëlle natuurlijk mee, en het in de woning en het horloge geïnvesteerde geld is vooraf berekend en aan Daniëlle terugbetaald, waarna de gemeenschappelijke goederen zijn verdeeld.

 

Belangrijk was dat ze tevoren goede afspraken hadden gemaakt en op papier gezet, de bewijsstukken hadden bewaard én de wil hadden om eruit te komen. Want over geldzaken kunnen de gemoederen hoog oplopen!

 

Wilt u meer informatie over een testament of wilt u graag een afspraak inplannen? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Testament Notarishuys Veldhoven Fenoomenaal
Testament Notarishuys Veldhoven Fenoomenaal

18 mei 2018

ZUIVERE AANVAARDING, WAT IS DAT?

Jan, Kees en Linda waren opgelucht en verdrietig tegelijk. Door zijn slopende ziekte had vader veel ondersteuning en hulp nodig gehad de laatste tijd. Het waken aan zijn sterfbed was goed geweest, maar alles bij elkaar was het vermoeiend geweest.

 

Ze hadden de begrafenis zorgvuldig geregeld. De uitvaart was goed verlopen en aan de koffietafel was af en toe zelfs gelachen. Ook de kinderen van Trees waren geweest. Trees was de tweede vrouw van vader. Ze waren maar kort getrouwd geweest, en het was alweer tien jaar geleden dat ze was overleden.

 

“Goh”, zei Jan, altijd al de actiefste van de drie, “ik stel voor dat we morgen even een time-out nemen en dan vrijdag afspreken in de woning. We moeten dan de financiële papieren doornemen, de abonnementen opzeggen, en de inboedel opruimen en alvast verdelen. En dan bellen we gelijk de bank dat we de rekeningen opheffen, en ook de huisbaas dat we de huur willen opzeggen. Hoe eerder we de zaken aanpakken, des hoe beter. Oh, trouwens Linda, Kees en ik hebben al besproken dat jij de sieraden mag hebben die pap nog had bewaard van mam.”

 

Linda dacht na. Die sieraden wilde ze graag, maar dit ging haar te snel. “Jan, moeten we niet eerst weten wat de nalatenschap inhoudt, voordat we gaan verdelen? Weet jij hoe het zit met de erfdelen van de kinderen van Trees? Voor zover ik weet zijn die nooit uitbetaald, en pap heeft best royaal geleefd nadat Trees is overleden. Als we nu te snel handelen moeten wij hen straks misschien uit eigen zak betalen!”

 

Linda heeft gelijk: aanvaard nooit zomaar een nalatenschap, zonder te weten welke bezittingen en schulden behoren tot die nalatenschap. Het zonder enig voorbehoud accepteren van sieraden en inboedelgoederen kan betekenen dat u de nalatenschap “zuiver” aanvaardt. Daarmee wordt u ook (met eigen vermogen) aansprakelijk voor de nalatenschapsschulden. Door beneficiair te aanvaarden beschermt u uw privévermogen.

 

Laat u daarom goed voorlichten over de mogelijke keuzes en de gevolgen daarvan, en inventariseer de nalatenschap voordat u kiest.

 

Wilt u meer informatie over een testament of wilt u graag een afspraak inplannen? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

25 april 2018

HET LEVENSTESTAMENT: HOU DE REGIE ZELF IN HANDEN!

Terwijl Jan net de diagnose dementie had gekregen, overleed zijn vrouw Ans plotseling. Ineens werd het voor iedereen duidelijk hoeveel zorg Jan nodig had. Vrij snel daarna werd Jan dan ook opgenomen in een verpleeghuis.
Om het huis te kunnen verkopen, vroegen de kinderen bewindvoering aan. En toen er een koper was gevonden, vroegen ze machtiging voor de verkoop en de levering, en toestemming om schenkingen te mogen doen uit de opbrengst van de woning.
Zowel de kinderen als de kleinkinderen konden het geld goed gebruiken. Bijkomend voordeel: de eigen bijdrage voor de zorg zou lager worden en bij het overlijden van Jan zouden de kinderen minder erfbelasting betalen.

 

Hoe liep dat af?
De toestemming tot verkoop en levering kwam er. Maar de rechter gaf geen toestemming voor de schenkingen. Die waren niet in het belang van Jan. Bovendien hadden Jan en Ans nooit schenkingen gedaan, nou ja, behalve dan kleine bedragen met de verjaardagen. En door middel van de bewindvoering de kinderen bevoordelen, daar deed de rechter niet aan mee.

 

Had het anders gekund?
Jazeker! Toen Jan en Ans nog in goede gezondheid verkeerden, hadden ze levenstestamenten kunnen laten opstellen.

 

Wat kunt u vastleggen?
In een levenstestament legt u vast aan welke vertrouwenspersoon u een volmacht geeft om uw financiële zaken te mogen regelen als u het zelf niet meer kunt. Bijvoorbeeld bij opname in een ziekenhuis of zorginstelling, bij dementie of door fysieke beperkingen.
Denk aan verkoop van de woning, het regelen van hypotheken, verzekeringen, belastingaangiftes, beheer van de bankrekeningen, het doen van schenkingen, het afhandelen van nalatenschappen, het uitkeren van erfdelen, enzovoorts.
Daarnaast kunt u medische zaken regelen, zoals het inzagerecht in het medisch dossier, een behandelverbod en een euthanasieverklaring.
Door een levenstestament te maken en uw wensen duidelijk vast te leggen, voorkomt u het aanstellen van een bewindvoerder door de rechter, en houdt u de regie in eigen hand!

 

Wilt u hierover meer weten? Of wilt u een levenstestament laten opstellen? Neem direct contact met ons op.

Levenstestament Notarishuys Fenoomenaal

23 maart 2018

JA, IK WIL! HUWELIJKSVOORWAARDEN?

De hele wereld mag het weten: hij heeft je gevraagd om met hem te trouwen en je hebt ja gezegd. De datum is vastgelegd en jullie beginnen te zoeken en te regelen: de locatie, de jurk, de ringen, de getuigen, de auto, de fotograaf, de huwelijksreis… Plannen genoeg voor de mooiste dag van je leven. Uiteindelijk is dit “once in a lifetime” en ze leefden nog lang en gelukkig! Toch?

 

Helaas houdt de relatie niet bij iedereen stand. Eén op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. En die roze wolk kan behoorlijk donkergrijs worden. Wanneer je het er ten slotte over eens bent dat samen verder gaan geen optie meer is, moet je de relatie ontvlechten en het vermogen delen dat je samen hebt opgebouwd.

 

Heb je niets op papier gezet en ben je “gewoon” getrouwd, dan trouwde je vroeger (voor 1 januari 2018) automatisch in algehele gemeenschap van goederen. Voor die echtgenoten verandert er niets.
Nieuwe echtparen trouwen vanaf 1 januari 2018 in beperkte gemeenschap van goederen.
Wat betekent dat? Heel kort geformuleerd:
• Alles wat je tijdens het huwelijk verkrijgt of verdient is gezamenlijk vermogen.
• Schenkingen, geërfd vermogen en alles wat aanwezig was vóór het huwelijk blijft privé.
Maar hoe ga je dat bewijzen? Hebben jullie erover nagedacht de administratie goed bij te houden?

 

Is het geschonken geld geïnvesteerd in de verbouwing van het gezamenlijk woonhuis en is dit niet vastgelegd en niet meer te bewijzen? Dan ben je die schenking (voor de helft) kwijt.
Het huis was vóór het huwelijk gezamenlijk aangekocht, maar in de verhouding 25%-75%? De wetgever vindt dat je bij het einde gewoon half-half moet delen.

Als dit niet is wat je wilt, dan moeten jullie vóór het (burgerlijk) huwelijk vastleggen hoe jullie het wel zouden willen. Dat doe je in een notariële akte van huwelijksvoorwaarden.
Ook als je twijfelt waar je goed aan doet: laat je voorlichten door de notaris. Meestal is er veel om over na te denken, dus maak die afspraak op tijd.

 

Wilt u meer informatie over huwelijksvoorwaarden of wilt u graag een afspraak inplannen? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

21 februari 2018

JE KINDEREN LATEN MEEDELEN IN DE ERFENIS, OF TOCH LIEVER NIET?

Legitieme portie, wat is dat?
In een testament kun je een kind onterven. Dit betekent dat een ouder regelt dat het kind niks uit de erfenis krijgt. Of een kind dan daadwerkelijk niks uit de erfenis krijgt, hangt van het kind zelf af. In de wet staat namelijk dat een kind recht heeft op de legitieme portie. Dit is een minimumdeel uit de erfenis van een ouder. Als een kind de legitieme portie claimt, moet een berekening worden gemaakt om welk geldbedrag het precies gaat. Deze berekeningsmethodiek is door de wet voorgeschreven. Kinderen kunnen de legitieme portie ook claimen als ze door het testament minder erven dan het minimumdeel.

 

Hoe lang de tijd om te claimen?
Als een kind is onterfd, dan kan het binnen vijf jaar na overlijden van de ouder de legitieme portie claimen. Heeft het kind wel wat geërfd maar is dat minder dan het minimumdeel, dan geldt er vaak een kortere termijn en moet binnen drie maanden de legitieme portie worden geclaimd.
De erfgenamen die niet vijf jaar willen wachten of de claim wordt gelegd, kunnen het kind vragen een besluit over de legitieme portie te nemen.

 

Wel recht op legitieme portie, maar moeten wachten?
In een aantal gevallen krijgt een kind dat de legitieme portie heeft geclaimd nog geen geld uit de erfenis. Het geld van de legitieme portie wordt dan namelijk pas uitbetaald als de echtgenoot die de overleden ouder achterliet, ook is overleden. In sommige gevallen geldt dit ook als de overleden ouder met een partner samenwoonde, er een notarieel samenlevingscontract was en in het testament een uitstelclausule is opgenomen.

 

Wilt u hierover meer weten? Of wilt u een testament laten opstellen? Neem direct contact met ons op.

Testament Notarishuys Veldhoven Fenoomenaal
Levenstestament Notarishuys Fenoomenaal

9 januari 2018

WAAROM EEN LEVENSTESTAMENT?

Je wilt iets regelen voor het moment in je leven dat je zelf -tijdelijk of langdurig- geen beslissingen meer kunt nemen. Bijvoorbeeld als je dement wordt of als je een ernstig ongeluk krijgt. Je kunt voor die situaties een levenstestament maken.

 

Vertrouwenspersoon
Je wijst in het levenstestament een gemachtigde (vertrouwenspersoon) aan die beslissingen namens jou neemt als je dat zelf tijdelijk of blijvend niet meer kunt.
In een levenstestament kun je aan je vertrouwenspersoon instructies geven. Bijvoorbeeld wat er moet gebeuren als je definitief in een verpleeghuis wordt opgenomen, welke medische behandelingen je wel en niet wilt ondergaan en bijvoorbeeld wie er gewaarschuwd moet worden als je overlijdt.

 

Beslissingen nemen
Als je dat zelf niet meer kunt, moet er namens jou een aantal zaken worden geregeld zoals het betalen van rekeningen, je administratie en het doen van belastingaangiften. Als je niet meer thuis kunt wonen, dan moet iemand voor jou een nieuw onderkomen zoeken en namens jou beslissen wat er met de woning en inboedel moet gebeuren.
Het gaat niet alleen om zakelijke beslissingen maar ook om beslissingen over je medische behandeling.

 

Partner of kinderen
Vaak wordt gedacht dat een echtgenoot, partner of de kinderen vanzelfsprekend de beslissingen kan nemen als men dat zelf niet kan. Dat is echter niet altijd zo. Een ongetrouwde partner mag niet altijd medische beslissingen voor de partner nemen. Een huis op naam van beide echtgenoten kan niet door één van hen verkocht worden. En kinderen mogen niet zomaar het huis van hun alleenstaande ouder verkopen als deze blijvend wordt opgenomen in een verpleeghuis.

 

Bewindvoerder: als er geen levenstestament is
Als iemand tijdelijk of langere tijd zelf geen beslissingen kan nemen en geen levenstestament heeft gemaakt dan moet de rechter worden gevraagd een bewindvoerder (en mentor) te benoemen. Je hebt dan echter zelf geen zeggenschap over wie de bewindvoerder wordt of hoe deze omgaat met jouw belangen. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat het wel enige tijd kan duren voordat de rechter een bewindvoerder heeft benoemd.
Als je zelf het heft in handen wilt nemen, maak je dus een levenstestament.

 

Wilt u meer informatie over het levenstestament of wilt u graag een afspraak inplannen, neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

13 december 2017

EEN TESTAMENT LATEN MAKEN, IS DAT WEL NODIG?

Wie zijn je erfgenamen als je geen testament hebt?
Als je geen testament hebt, bepaalt de wet wie je erfgenamen zijn. Meestal je echtgenoot en je kinderen. Een partner met wie je samenwoont erft niet automatisch. Heb je geen echtgenoot of kinderen, dan erven je ouders, je broers en zussen. Als één van deze erfgenamen eerder dan jij overlijdt, krijgen de kinderen van de betreffende erfgenaam zijn of haar deel.

 

Wat krijgen mijn erfgenamen?
Je erfgenamen krijgen je erfenis. En deze bestaat uit al je bezittingen én je schulden op het moment dat je overlijdt. Je erfenis kan ook een uitkering uit een verzekering zijn of een overlijdensuitkering van je werkgever. Daarnaast heb je een ‘online erfenis’. Denk hierbij aan je profielen op sociale media en gegevens die je op internet bewaart.

 

Wat moet er geregeld worden na mijn overlijden?
Na je overlijden moet er heel wat worden geregeld. Je spullen moeten worden verdeeld of verkocht. Je abonnementen moeten worden opgezegd. Er moet belastingaangifte worden gedaan en lopende rekeningen moeten worden betaald. Als je geen testament hebt gemaakt, regelen je erfgenamen dit gezamenlijk. Als je veel erfgenamen hebt, kan dat in de praktijk onhandig zijn, denk bijvoorbeeld aan erfgenamen die in het buitenland wonen.

 

Wat kan ik in mijn testament regelen?
Met je testament regel je wat jij belangrijk vindt. Je wijst zelf aan wie je erfgenamen zijn en wie, wat, wanneer van je krijgt, bijvoorbeeld: één erfgenaam krijgt dat prachtige schilderij. Daarnaast kun je één of meerdere personen aanwijzen: om je erfenis af te wikkelen of om voor je minderjarige kinderen of je huisdieren te zorgen. Maar je kunt ook zorgen dat ze je erfgenamen begeleiden bij het besteden van je erfenis. Je kunt in je testament ook clausules opnemen die belasting kunnen besparen.

 

Hoe maak ik een testament?
Een testament maak je bij een notaris. Lees hier meer. Je bespreekt eerst wat je belangrijk vindt. De notaris denkt met je mee en stemt je testament af op jouw wensen en persoonlijke situatie. Je testament is pas definitief en rechtsgeldig nadat het ondertekend is.

 

Wil jij zelf bepalen wie van je erft en wie je zaken regelt als jij er niet meer bent?
Maak dan nu een testament. Neem direct contact met ons op.

Testament Notarishuys Veldhoven Fenoomenaal

23 november 2017

NIEUWE REGELS HUWELIJKEN VANAF 2018

Beperkte gemeenschap van goederen
Vanaf 1 januari 2018 wordt de gemeenschap van goederen beperkt. Alleen nog het inkomen en vermogen dat tijdens huwelijk wordt verkregen en met gemeenschappelijke inspanning is opgebouwd behoort tot de gemeenschap van goederen.

Al het bezit dat een echtgenoot vóór het huwelijk heeft blijft privé. Het maken van een beschrijving van het voorhuwelijkse bezit is daarom zeer verstandig. Hoe kun je anders na zoveel jaar huwelijk aantonen wat precies al van jou was voor het huwelijk?

 

Erfenis en schenking niet meer in de gemeenschap van goederen
Ontvangt een echtgenoot een schenking of een erfenis dan blijft dit ook privévermogen. Dit is dus een grote wijziging ten opzichte van het huidige recht.
Een uitsluitingsclausule in het testament of bij schenking wordt niet overbodig. Dit is een bepaling waarin de schenker of degene die het testament maakt opneemt dat de schenking of erfenis niet in de gemeenschap van goederen valt. Dit gaat dan vóór de afspraken die echtgenoten zelf maken. Echtgenoten kunnen namelijk bij huwelijkse voorwaarden afspreken dat zij toch in algehele gemeenschap van goederen gehuwd zullen zijn en dat schenkingen en erfenissen ook in de gemeenschap van goederen vallen.

 

Eigen woning voor het huwelijk niet 50%-50% in eigendom
Hebben de echtgenoten voor het huwelijk samen een woning gekocht, maar niet in de verhouding 50-50 (dus bijvoorbeeld 70% is van de vrouw en 30% is van de man) dan valt dit goed in de gemeenschap van goederen en is het na het huwelijk wel 50% – 50% van ieder van de echtgenoten! Dat zal meestal niet gewenst zijn. Dit geldt ook voor andere goederen dan een woning.
Wil men dit niet, dan moeten de partners vóór het huwelijk huwelijkse voorwaarden maken!

 

Administratie bijhouden
Voor huwelijken na 1-1-2018 zijn er dus drie verschillende vermogens, namelijk het privévermogen dat ieder van de echtgenoten vóór het huwelijk bezat en het gemeenschappelijke vermogen dat gedurende het huwelijk wordt opgebouwd. Om te kunnen bewijzen wat privé en wat gemeenschappelijk is, is het voeren van een administratie cruciaal. Is er geen administratie gevoerd en kan men niet bewijzen dat een bepaald vermogensbestanddeel privé vermogen is, dan wordt dit geacht deel uit te maken van de gemeenschap van goederen.

En voor wie geen afscheid wil nemen van de vertrouwde algehele gemeenschap van goederen blijft de mogelijkheid bestaan om huwelijkse voorwaarden te maken.

11 september 2017

NIEUWE REGELGEVING VEREIST AANPASSINGEN. HEEFT U ALS ONDERNEMER HULP NODIG BIJ UW PENSIOEN? WIJ HELPEN U GRAAG.

Bouwt u pensioen op in uw BV? Dat is binnenkort fiscaal verboden. Hoog tijd dus om contact met ons op te nemen en uw zaken goed door te nemen. Door de komst van nieuwe wetgeving was het belangrijk om vóór 1 juli in actie te komen. Wij kunnen u helpen bij deze nieuwe wetgeving, die vrij ingewikkelde regels kent en strakke deadlines stelt.

 

Drie opties
De afspraken over het pensioen dat u opbouwt in uw eigen BV liggen vast in een pensioenbrief of -overeenkomst. Dit document moest vóór 1 juli zijn aangepast. Voor het reeds opgebouwde pensioen heeft u vervolgens drie opties: bevriezen, omzetten of afkopen. Omzetten en afkopen vereist een melding per formulier bij de Belastingdienst. Dit moet op tijd gebeuren. Het kan gebeuren dat tevens uw (ex-)partner het formulier dient te ondertekenen. De wijzigingen kunnen van invloed zijn op uw testament of  huwelijkse voorwaarden.

 

Professionele begeleiding
Wij begeleiden u graag bij alle te nemen stappen. Interesse? Neem direct contact met ons op.

Nieuws Notarishuys Veldhoven