Nieuws

26 april 2022

KONINGSDAG 2022!

In verband met koningsdag is ons kantoor gesloten op woensdag 27 april.

Donderdag 28 april staan wij u graag weer te woord.

14 april 2022

FIJNE PASEN!

In verband met goede vrijdag en tweede paasdag is ons kantoor gesloten op vrijdag 15 april  en maandag 18 april.

Dinsdag 19 april staan wij u graag weer te woord.

14 april 2022

DE JUBELTON GAAT VERDWIJNEN!

Toen in 2008/2009 de financiële crisis uitbrak, was er paniek. De werkloosheid nam toe, overheden en banken werden met argwaan bekeken, het vertrouwen nam af en de woningmarkt stokte. De waarde van de huizen daalde en ineens werd duidelijk dat sommige huizen door de (te) hoge financieringen “onder water” stonden.

Om de woningmarkt weer uit het slop te helpen bedacht de overheid een stimuleringsmaatregel.

De oudere generatie heeft altijd hard gewerkt, goed gespaard en heeft het geld.

Als de jongere generatie nog niet de tijd heeft gehad om genoeg op te bouwen, midden in de gezinsvorming zit en het geld goed kan gebruiken, wat zou dan het effect zijn als we zouden toestaan om grotere bedragen over te hevelen van de oudere naar de jongere generatie?

 

En zo kwam er een eenmalige grote vrijstelling voor ouders die aan hun kinderen geld zouden schenken, tot maximaal € 50.000,00, dat moest worden besteed aan de aankoop, verbouwing of verbetering van de eigen woning of aan het aflossen van de eigenwoningschuld. De kinderen moesten wel tussen de 18 en 40 jaar zijn, en de vrijstelling kon niet over meerdere jaren worden verspreid.

Later werd dit nog uitgebreid. De vrijstelling werd in 2013 en 2014 opgehoogd tot € 100.000,00 en kon gegeven worden aan iedereen tussen de 18 en 40 jaar, bijvoorbeeld aan kleinkinderen.

Sommige hoogleraren konden hun geluk niet op en benadrukten dat de samenleving zou jubelen vanwege dit vrijgestelde bedrag: de uitdrukking “jubelton” was geboren.

 

In 2015 en 2016 gingen de vrijstellingsbedragen omlaag, om in 2017 weer omhoog te gaan naar € 100.000,00. Deze vrijstelling bleef definitief in de wet.

 

De staatssecretaris van Financiën heeft begin 2019 nieuwe regels ingevoerd.

De “inhaalschenking” voor mensen die een grote schenking hebben gehad maar geen ton, is nu grotendeels afgeschaft. Alleen zij die vóór 2010 een grote schenking hebben gehad en nog steeds onder de 40 jaar zijn, kunnen nog een compensatie claimen.

Vanaf 2019 mogen schenkers het vrijgestelde bedrag spreiden over twee of drie jaar, die in een aaneengesloten periode van drie kalenderjaren moeten vallen. En het belangrijkste: bij alle betrokken schenkingen moet een aangifte worden ingediend bij de Belastingdienst waarbij een beroep moet worden gedaan op de onroerend-goed-vrijstelling.

 

Terwijl het eerst een crisismaatregel was, is het nu bij de overheid doorgedrongen dat de jubelton ook keerzijden heeft. Ten eerste kan alleen het rijkere bevolkingsdeel het zich veroorloven om de jongeren geld toe te stoppen. Ten tweede is gebleken dat het een bijzonder prijsopdrijvend effect heeft op de huizenmarkt, er wordt steeds vaker overboden op de vraagprijs. Ten derde betekent dat ook dat de wens van de overheid dat de hypotheekleningen lager zouden worden, niet uitkomt.

En het was toch echt ook de bedoeling, dat de schuldenlast voor de jeugd minder zou worden.

 

Dat heeft erin geresulteerd dat het Ministerie van Financiën de jubelton weer gaat afschaffen. Na dit jaar kan hij niet meer worden gegeven. Met ingang van 1 januari 2023 gaat de vrijstelling omlaag naar hetzelfde bedrag als de “gewone” grote vrijstelling, dat is volgend jaar € 27.231,00.

 

Voor vragen en begeleiding van de grote schenkingen: uw notaris kan u hierin bijstaan en ontzorgen. Zowel de schenking(en) als de aangifte(s) regelen we graag voor u!

7 april 2022

ERKENNING EN GEZAG

De kinderkamer is klaar, de kraamzorg is geregeld en jullie zijn het eens over het ontwerp voor het geboortekaartje. Jullie zijn helemaal klaar voor de komst van de kleine.

Maar hebben jullie ook al gedacht aan gezag en erkenning? Als jullie niet zijn getrouwd of geen geregistreerd partnerschap hebben, moeten jullie dat zelf regelen. En denk in dat geval ook eens na over een testament. Wij adviseren u graag!

28 maart 2022

NIET ALS ECHTPAAR 1 TESTAMENT

Samen delen jullie alles. Daarom willen jullie ook samen een testament laten opstellen bij de notaris. Maar helaas, de notaris moet dit verzoek weigeren. Iedereen moet een eigen testament laten opstellen. Willen jullie toch gezamenlijk zaken regelen, zoals de voogdij over jullie kinderen? Dan nemen jullie allebei in jullie testament een voogdijbepaling op. Het is uiteraard dan wel handig om allebei naar dezelfde notaris te gaan. 

Maar waarom mag dat eigenlijk niet, een gezamenlijk testament opstellen? Iedereen moet de vrijheid hebben om zelf te bepalen wat er in zijn of haar testament staat. Dat noemen we testeervrijheid. Door samen bij de notaris te zitten, kan iemand zich gedwongen voelen mee te gaan in het verhaal van de ander. Wat er in jouw testament komt te staan, dat weten alleen de notaris en jij. De notaris heeft een geheimhoudingsplicht, dus zelfs jouw partner komt niet te weten wat er in jouw testament staat. Behalve als je het zelf deelt natuurlijk.

Meer weten over het opstellen van een testament?

10 maart 2022

WIJZIGINGEN VOOR VERENIGINGEN EN STICHTINGEN

Per 1 juli 2021 is de een nieuwe wet in werking getreden, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr). De regels voor met name verenigingen en stichtingen worden aangepast. Voor de BV was dat al het geval.

 

Zodra de vereniging of stichting haar statuten gaat aanpassen zullen deze ook aan de bepalingen van de wet moeten gaan voldoen. Zijn de statuten vijf jaar na invoering van de wet nog niet aangepast, dan zijn sommige onderdelen van de statuten gewoon niet meer geldig.

 

Belangrijkste wijzigingen:

 1. Bestuurders (en commissarissen) worden persoonlijk aansprakelijk bij faillissement van de vereniging/stichting wanneer zij hun taken onbehoorlijk hebben vervuld. Wanneer een vereniging verplicht is jaarrekeningen te publiceren, geldt het vermoeden van niet-behoorlijke taakvervulling als aan die verplichting niet is voldaan. Het is dan aan de bestuurder om aan te tonen dat hij zijn taak wél behoorlijk heeft vervuld. Dit vermoeden geldt niet voor bestuurders en commissarissen van niet-commerciële verenigingen/stichtingen. De drempel voor aansprakelijkheid is in die gevallen hoger.
 2. Bij tegenstrijdige belangen van de bestuurder met de belangen van de vereniging mag het bestuurslid niet aan het overleg en de besluitvorming deelnemen, dat beluit moet worden genomen door de algemene ledenvergadering, tenzij in de statuten een andere regeling is opgenomen om tot een besluit te komen. De bestuurders moeten eerlijk melden dat er mogelijk een tegenstrijdig belang is.

 

Wij controleren graag uw huidige statuten.

1 maart 2022

VACATURE: MEDEWERKER NALATENSCHAPSAFWIKKELING

Notarishuys Veldhoven is per direct op zoek naar een medewerker nalatenschapsafwikkeling voor 24 tot 37,5 uur.

 

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de afwikkeling van nalatenschappen, inclusief het voeren van besprekingen inzake verklaring van erfrecht en de aangifte erfbelasting. Je communiceert met erfgenamen en schakelt met instanties zoals banken, gemeenten en andere partijen.

 

Wij zoeken een collega die beschikt over:

 • een flexibele en praktische instelling;
 • inzicht in cijfers;
 • een gestructureerde en accurate manier van werken, organiseren en regie houden;
 • goede sociale vaardigheden;
 • WO/HBO niveau

 

Wij bieden:

 • de kans om jezelf te ontwikkelen in een uitdagende zelfstandige functie op een dynamisch en laagdrempelig notariskantoor;
 • een informele bedrijfscultuur die zich kenmerkt door inzet en kwaliteit;
 • een team van twee notarissen, twee kandidaat-notarissen, een jurist en 17 notarieel medewerkers.

 

Spreekt deze functie je aan, stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar notaris mr. Jacqueline Erdkamp: j.erdkamp@notarisveldhoven.nl
Voor vragen kun je met haar contact opnemen: tel. 040-2309494

28 februari 2022

YES! HET IS WEER CARNAVAL.

Houd daarom rekening met onze aangepaste openingstijden.

Maandag 28 februari en dinsdag 1 maart is ons kantoor vanaf 12.30 uur gesloten.

Notarishuys Veldhoven wenst iedereen een fijne carnaval.

16 februari 2022

DE FAMILIEBANK

Sommige mensen hebben het geluk dat zij familieleden hebben met genoeg vermogen achter de hand om aan hen een lening te verstrekken. Zij lenen dan van de “familiebank”. In de meeste gevallen zullen dat de ouders zijn.

 

Peter was na zijn studententijd weer teruggekeerd bij zijn ouders. Maar hij wilde graag weer zelfstandig wonen en had net zijn droomhuis gevonden. Van de bank kon hij een hypothecaire lening krijgen. De lening was hoog genoeg om de aankoop te kunnen bekostigen. Daarnaast had Peter nog een spaartegoed waarmee hij de bijkomende kosten en een eventuele verbouwing kon betalen.

 

Vader en moeder deden Peter een voorstel: waarom zou hij de lening niet bij hen afsluiten? Voor Peter zou het niet uitmaken aan wie hij de rente zou betalen. De ouders kregen in ieder geval meer rendement dan de spaarrente die de bank vergoedde, om maar te zwijgen van de negatieve rente.

 

Bij de notaris werd een bespreking aangevraagd om te horen waar ze allemaal aan moesten denken, met zo’n familiebanklening. Het voornaamste doel was het voor Peter mogelijk te maken om de hypotheekrente te kunnen aftrekken bij zijn belastingaangifte.

 

De notaris wees op diverse aspecten van de Wet inkomstenbelasting. Daarin zijn een aantal vereisten vastgelegd waaraan een eigen-woning-lening moet voldoen.

* Het huis zou voor Peter zijn eerste eigen woning worden. Dat betekent dat zijn ouders hem geen aflossingsvrije lening kunnen verstrekken. Er moet een aflossingsverplichting afgesproken worden, annuïtair of lineair. Onderdeel van de overeenkomst is dus een aflossingsschema.

* Er moet een redelijke rente worden afgesproken, vergelijkbaar met wat een bank zou berekenen. Zowel een te lage als een te hoge rente geeft aanleiding tot discussie.

Het risico wat de geldverstrekker neemt wordt weerspiegeld in het rentepercentage.

Dat was geen probleem, want zowel Peter als zijn ouders konden zich vinden in de door de bank voorgestelde rente.

* De rente en de aflossing moeten ook daadwerkelijk betaald worden. De Belastingdienst controleert aan het einde van het jaar of het aflossingsschema is gevolgd. Als de aflossingsstand afwijkt ziet de fiscus dat eenmalig door de vingers. Mocht het nogmaals voorkomen, dan verschuift de lening definitief naar box 3. De schuld is dan wel aftrekbaar, maar de rente niet meer.

* Peter moet de lening uiteraard vermelden op zijn belastingaangifte, als eigen-woning-lening in box 1. De Belastingdienst kan naar aanleiding daarvan nadere gegevens vragen.

Ook de ouders zullen de vordering moeten opgeven, zij doen dat in box 3.

* Natuurlijk mogen de ouders Peter extra helpen via schenkingen. Het is alleen niet verstandig de rente kwijt te schelden, aangezien de aflossingsstand dan gaat afwijken. Ook het terugboeken van de rente twee dagen na ontvangst is niet aan te raden. De fiscus houdt niet van dit soort “spelletjes”.

 

Tenslotte gaf de notaris aan dat de Belastingdienst alleen de eis van schriftelijke vastlegging oplegt.

Voor de onderlinge verhoudingen is het echter aan te raden te kiezen voor een notariële akte met een hypotheekrecht. Daardoor krijgen de ouders het recht om de woning te verkopen in het openbaar, als Peter door welke oorzaak dan ook niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Dit is zeker aan te raden als Peter niet hun enige kind is.

19 januari 2022

KLEIN HUISJE

Het is tegenwoordig helemaal in: back to basic, ontspullen, zelfvoorzienend leven en terug naar de natuur. Onze voetafdruk op deze aarde willen we zo klein mogelijk houden. Daarbij hoort ook de trend van kleiner wonen.

 

Onlangs was er nog zo’n tv-programma, waarin twee teams elk een klein huisje bouwden, een ‘tiny house’. Daarna koos een stel er daar één van uit als hun toekomstige woning. Naast aandacht voor het bouwproces was er ook aandacht voor de toekomstige bewoners. Wat kun je meenemen van je huidige bezit en wat moet weg? Wat is de ideale plaats om het tiny house neer te zetten? Mag het huisje daar wel staan? Kan er een aansluiting worden gemaakt voor gas, water en/of elektriciteit?

 

Eén ding heb ik gemist: het juridische kader. Want hoewel menig tiny house wordt gebouwd als verplaatsbaar huisje, kan je je afvragen of het tiny house daadwerkelijk nog vaak verplaatst zal gaan worden. En als het huisje langere tijd ergens staat rijst de vraag: is het nog een roerende zaak of is het onroerend geworden? Dat maakt namelijk een wereld van verschil. De jurist kijkt allereerst naar de definitie in de wet. Onroerend zijn gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd. Onze hoogste rechter, de Hoge Raad, heeft hierover in 1997 een belangrijke uitspraak gedaan, over een portacabin (definitie: een verplaatsbare unit met standaard afmetingen, gebruikt voor huisvesting, kantoor, klaslokaal of werkruimte.)

 

In het Portacabin-arrest werd als norm vastgelegd dat getoetst moet worden of het gebouw naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Het gaat dus om de bedoeling van de bouwer/eigenaar, voor zover deze naar buiten toe kenbaar is. Wat is de conclusie die een objectieve buitenstaander kan trekken?

 

De betreffende portacabin werd aangemerkt als een onroerende zaak, onder andere omdat:

 • de wielen aan het zicht waren onttrokken door een (demonteerbare) plint, waardoor het leek of de woning op de grond stond;
 • rondom een goed onderhouden tuin was aangelegd;
 • er een aparte ingang was, bereikbaar via een tegelpad;
 • het huisje was aangesloten op gas, water, licht, riool en telefoon;
 • stevigheid was gecreëerd door middel van een stalen frame en verankering in betonpoeren.

Wat is het gevolg als het tiny house wordt aangeduid als onroerend? De wet geeft als basisregel dat de eigenaar van een (onroerende) zaak eigenaar is van al haar bestanddelen. Dus de eigenaar van de grond is eigenaar van al hetgeen daarop wordt gebouwd. Het huisje kan daardoor eigendom worden van de eigenaar van de grond. Daar komt geen koopsom of contract aan te pas, dat is wat juristen noemen ‘natrekking’.

 

Om dit te voorkomen kan gebruik worden gemaakt van een opstalrecht, waardoor de eigendom “horizontaal wordt gesplitst”. De grond blijft van A, het huisje en alles wat op de grond wordt aangebracht is van B. Eventueel kan dat worden aangevuld met een gebruiksrecht van de grond, in de vorm van een erfpachtrecht. Beide rechten worden gevestigd bij notariële akte en ingeschreven in het kadaster. Uw notaris kan u hierin adviseren.

23 november 2021

WIJ WENSEN U EEN GOED EN VOORAL GEZOND 2022! OOK IN HET VOLGEND JAAR STAAN WIJ WEER GRAAG VOOR U KLAAR.

Ons kantoor is op 31 december vanaf 12.30 uur gesloten. Wij staan maandag 3 januari aanstaande graag weer voor u klaar.

23 november 2021

NAMENS ALLE MEDEWERKERS VAN NOTARISHUYS VELDHOVEN WENSEN WIJ U FIJNE KERSTDAGEN
Ons kantoor is vandaag vanaf 12.30 uur gesloten. Wij staan maandag 27 december aanstaande graag weer voor u klaar.

23 november 2021

NAMENS ALLE MEDEWERKERS VAN NOTARISHUYS VELDHOVEN WENSEN WIJ U FIJNE KERSTDAGEN
Ons kantoor is vandaag vanaf 12.30 uur gesloten. Wij staan maandag 27 december aanstaande graag weer voor u klaar.

2 december 2021

SCHENKTIPS

Het is december, de feestdagen komen eraan! Veel cadeautjes en gezelligheid. De vraag blijft echter altijd: wat moet ik mijn (volwassen) kinderen nou toch geven? Overweeg dan eens een schenking.

15 november 2021

ERFBELASTING EN BIOLOGISCHE KINDEREN

Als Jan wordt geboren is zijn moeder Mia ongehuwd. Zijn biologische vader Wim heeft hem nooit als zijn kind erkend. Enkele jaren later trouwt Mia met Kees. Nadat het huwelijk is voltrokken, wordt Jan door zijn stiefvader Kees als zijn kind erkend. Kees geldt daardoor als de juridische vader van Jan.

 

Na zijn overlijden blijkt dat Wim geen andere kinderen op de wereld heeft gezet. Hij heeft een testament heeft gemaakt, waarin hij Jan tot enig erfgenaam heeft benoemd. De waarde van het erfdeel wordt berekend op € 503.932,00. Bij de aangifte erfbelasting vult Jan in dat hij een kind is van Wim.

 

Kinderen hebben recht op een vrijstelling van erfbelasting. De vrijstelling voor 2021 wordt gegeven over een bedrag van € 21.282,00. Verder vallen kinderen in de eerste tariefgroep: 10% over de eerste schijf (tot € 128.751,00) en 20% over het meerdere. Op basis daarvan komt Jan uit op een bedrag van € 83.654,00 aan erfbelasting.

 

Groot is de schrik als de Belastingdienst dat anders blijkt te zien. Omdat Jan nooit door zijn biologische vader is erkend, geldt hij voor de wet niet als zijn kind. Over de waarde van zijn erfdeel moet hij daarom worden beschouwd als iemand die behoort tot de categorie “overige verkrijgers”. In dat geval geldt een vrijstelling van € 2.244,00. Ook valt Jan in de tariefgroep van 30% over de eerste schijf en 40% over het meerdere. Daardoor komt de Inspecteur uit op een bedrag van € 187.799,00 aan erfbelasting. Een verschil van maar liefst € 104.145,00!

 

Uiteraard laat Jan het er niet bij zitten. Hij stapt naar de rechter om de aanslag aan te vechten en stelt dat hij, als biologisch kind, gelijk moet worden gesteld met ‘gewone’ kinderen. Dat staat ook in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Op basis daarvan mag geen onderscheid worden gemaakt tussen een biologische vader en een juridische vader. Daarom moet hij worden ingedeeld in tariefgroep I en heeft hij recht op de fiscale vrijstelling zoals die geldt voor kinderen.

 

Helaas voor Jan gaat de rechtbank niet mee in zijn zienswijze. In de Algemene Wet Rijksbelastingen staat dat een “kind” een eerstegraads bloedverwant is in de neergaande lijn. Wat met een bloedverwant wordt bedoeld, zegt de wet niet.

Duidelijk is wel dat tussen een kind, zijn ouders en bloedverwanten een familierechtelijke betrekking moet bestaan. Omdat Wim tijdens de geboorte van Jan niet met zijn moeder Mia was getrouwd, het kind daarna niet heeft erkend of geadopteerd en zijn vaderschap (door dna-onderzoek) niet gerechtelijk is vastgesteld, geldt Wim volgens de Nederlandse wet niet als de juridische vader van Jan.

 

Volgens de rechtbank is dat niet in strijd met het EVRM. Dat bepaalt dat er geen onderscheid mag worden gemaakt tussen een biologische vader en een juridische vader.

Maar dat betekent niet het recht op erkenning als erfgenaam. Het geeft Jan niet het recht om als kind te erven en dus ook niet dat de fiscale tarieven voor een kind moeten worden toegepast voor de erfbelasting. Daarom oordeelt de rechter dat de inspecteur gelijk heeft met de aanslag erfbelasting die hij heeft opgelegd.

 

Ten slotte een opmerking: als door dna-onderzoek zou kunnen worden aangetoond dat Wim de vader is van Jan, zou bij de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap wel de familieband tussen Jan en Kees worden opgeheven.

 

De uitspraak is van Rechtbank Gelderland 6 april 2021; ECLI:NL:RBGEL:2021:1347.

11 november 2021

WIST JE DAT DE NOTARIS ALTIJD ONPARTIJDIG IS?

Elke notaris heeft een eed afgelegd. Daarin belooft hij of zij zich aan een aantal verplichtingen te houden. Zo is een notaris altijd onafhankelijk en onpartijdig. De notaris behartigt de belangen van alle betrokkenen, ook met wie hij of zij geen rechtstreeks contact heeft.

21 oktober 2021

WAT MOET IK DOEN ALS MIJN LAATSTE OUDER OVERLIJDT?

Stel dat jouw langstlevende ouder komt te overlijden. Wat moet je dan doen? In ieder geval niet alvast de waardevolle spullen verdelen. Daarmee accepteer je automatisch de erfenis. Dat kan een probleem worden als jouw ouder schulden blijkt te hebben. Zoek ook eerst uit of er een testament is. Hoe dat moet en andere nuttige tips zie je in onderstaande video:

 

27 september 2021

LEZING LEVENSTESTAMENT 19 OKTOBER 2021

Wie regelt jouw zaken als je niet in de gelegenheid bent om je eigen wil te bepalen? Wie vertrouw je voldoende om de bevoegdheid over te dragen, om jouw zaken te regelen? Dat zou je kunnen vastleggen bij een notaris, met een levenstestament.

 

Op dinsdag 19 oktober aanstaande vertelt mr. Jacqueline Siem a Sjoe-Erdkamp u graag meer over dit onderwerp.

 

Locatie: De Bibliotheek Veldhoven

Tijd: 14.00 tot 15.30 uur

Deelname is gratis.

 

Geïnteresseerden dienen zich wel vooraf aan te melden via onderstaande link:

https://www.bibliotheekveldhoven.nl/actueel/agenda/levenstestament.html

 

 

 

22 september 2021

VACATURE: NOTARIEEL MEDEWERKER

Ter uitbreiding van ons team zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste en leergierige collega die als Notarieel Medewerker bij ons aan de slag wil. De ideale kandidaat is minimaal 4 dagen beschikbaar en heeft bij voorkeur enige notariële ervaring.

 

Het werk betreft met name administratieve ondersteuning van de diverse afdelingen Familierecht en Vastgoed van ons kantoor. Uiteraard word je goed door ons ingewerkt. Daarnaast is het belangrijk dat je goed kan functioneren in een team, je communicatief vaardig én klantgericht bent en daarnaast ook nauwkeurig werkt. Bovendien vinden we het belangrijk dat je de Nederlandse taal in woord en geschrift goed beheerst.

 

Wat biedt Notarishuys Veldhoven?

 • Een veelzijdige, afwisselende functie op een dynamisch notariskantoor.
 • Ons kantoor bestaat uit 2 notarissen, 3 kandidaat-notarissen, 1 jurist en 15 medewerkers.
 • Onze informele bedrijfscultuur kenmerkt zich door inzet en kwaliteit.

 

Spreekt deze functie je aan, stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar notaris mr. Jacqueline Erdkamp: j.erdkamp@notarisveldhoven.nl
Voor vragen kun je met haar contact opnemen: tel. 040-2309494

22 september 2021

VACATURE: (WAARNEMINGSBEVOEGDE) KANDIDAAT-NOTARIS

In verband met groei van onze organisatie is Notarishuys Veldhoven op korte termijn op zoek naar:

 

Een (waarnemingsbevoegde) Kandidaat-Notaris voor de Familierecht praktijk

 

Het betreft een functie voor minimaal 30 uur per week.
Wil je interessant juridisch werk doen op hoog niveau? Wil je werken in de aantrekkelijke hightech Brainportregio die, net als ons kantoor, volop in ontwikkeling is? Zoek je een uitdagende functie op een dynamisch notariskantoor, waar alle ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling?

 

Functie omschrijving
Je krijgt te maken met alle facetten binnen het PFR. Je voert besprekingen, maakt akten, controleert akten en je hebt met enige regelmaat de waarneming. Ervaren medewerkers zijn aanwezig om jou bij de werkzaamheden te ondersteunen. Ons kantoor heeft een lange historie en staat goed bekend in de regio.

 

Functie eisen
Wij zijn op zoek naar een kandidaat-notaris met bij voorkeur enige ervaring in de familierechtpraktijk; die ten minste vier dagen per week beschikbaar is. Je zult zelfstandig werken in een hecht en collegiaal team, om met name de complexere dossiers te behandelen, alsmede besprekingen voeren met onze cliënten.

 

Waarom je bij ons wil werken?

 • Wij bieden een veelzijdige, uitdagende en afwisselende functie in een dynamische, informele omgeving.
 • Je komt te werken in een team van 2 notarissen, 3 kandidaat-notarissen, 1 jurist en 15 medewerkers in een informele sfeer.
 • Je krijgt de mogelijkheid je werkzaamheden met veel zelfstandigheid en vrijheid uit te voeren, voor een uiteenlopende groep van cliënten.

 

Solliciteren?

Spreekt deze functie je aan? Stuur dan je sollicitatiebrief met CV naar notaris mr. Jacqueline Erdkamp: J.erdkamp@notarisveldhoven.nl
Voor vragen kun je met haar contact opnemen: 040-2309494.

15 september 2021

VAKANTIETIJD

Bart en Saskia bereiden zich voor op de vakantie. De laatste dagen is hard gewerkt op kantoor: zo veel mogelijk werk is afgemaakt en het bureau is opgeruimd. Dossiers die niet kunnen blijven liggen zijn aan collega’s overgedragen. Nu is het tijd om ook thuis alles netjes achter te laten. Een laatste wasje, nog even opruimen, en niet vergeten de sleutel van het huis af te geven aan de buren, die zullen zorgen voor de plantjes en de post. De paspoorten worden opgezocht en de koffers worden gepakt.

 

Ongeveer een jaar geleden nu kregen ze dat eerste alarmerende telefoontje van Lieke, de zus van Bart. Lieke en haar vriend John hadden een auto-ongeluk gehad. Lieke had wat schrammen en een stijve nek, maar John had in de kreukelzone gezeten. Hij moest uit de auto worden bevrijd en was met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Hoewel de operatie was geslaagd, kwam het herstel niet op gang en na een dag of zes was John overleden. Lieke was niet te troosten geweest.

 

Bart had zijn zus geholpen met het regelen van de begrafenis. Ook was hij meegegaan naar de notaris, had met haar meegedacht en vragen gesteld. Lieke was niet in staat op dat moment alles te overzien.De notaris legde uit dat, omdat John geen testament had gemaakt, al zijn privévermogen toekwam aan zijn ouders en zijn broer. Gelukkig hadden Lieke en John hadden wel een samenlevingscontract gemaakt, met daarin een “verblijvingsbeding”, waardoor alle gezamenlijke goederen toekwamen aan Lieke, uiteraard wel onder de verplichting om alle gezamenlijke schulden voor haar rekening te nemen. Het gezamenlijk vermogen, dat was in hun geval het woonhuis dat ze samen hadden aangekocht, de inboedel, de auto (nou ja, het wrak), de gezamenlijke huishoudrekening en de daaraan gekoppelde spaarrekening. De enige gezamenlijke schuld was de hypotheek.

 

In het samenlevingscontract had de notaris ook een onherroepelijke volmacht opgenomen, zodat een akte kon worden opgesteld waarin Lieke de helft van John aan zichzelf kon leveren.Die akte werd ingeschreven in het kadaster. Daarmee werd Lieke enig eigenaar van het huis.Ook de gezamenlijke bankrekeningen werden alleen op naam van Lieke gezet.

 

En de hypotheek? Daaraan was een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld geweest. De uitkering was naar de bank gegaan, en daardoor was er nog maar een gedeelte van de hypotheekschuld over. De maandelijkse betalingen waren goed betaalbaar met haar salaris.

 

Er was nog iets waar Lieke blij van werd. Door het samenlevingscontract hoefde ze geen erfbelasting te betalen. Omdat ze al meer dan een half jaar een samenlevingscontract hadden, werd ze voor de erfbelasting gelijkgesteld met een echtgenote. Dat betekende dat ze een hoge vrijstelling had. Wat was Lieke blij geweest dat ze dit goed geregeld hadden! Bij alle ellende die ze te verduren kreeg leverde dit nog de minste problemen op.

 

Gaat u ook samenwonenLaat u voorlichten door de notaris.

2 september 2021

WIST JE DAT NOTARISSEN ALTIJD DOOR BLIJVEN LEREN?

De maatschappij verandert constant en daarmee ook het beroep van notaris. Daarom moeten notarissen voortdurend blijven leren om de juiste vaardigheden en kennis te ontwikkelen en te behouden. Elke 2 jaar moeten zij 40 punten behalen. Dit staat gelijk aan 40 uur onderwijs. Zo kunnen klanten er op vertrouwen dat notarissen hun (advies)werkzaamheden met de nodige vakbekwaamheid en vakkennis verrichten.

 

Halen notarissen niet voldoende opleidingspunten? Eerst ontvangen zij een waarschuwing en krijgen zij de gelegenheid het puntentekort in een volgend tijdvak in te halen. Doen zij dit niet, dan bestaat de kans dat het Bureau Financieel Toezicht, dat toezicht houdt op het notariaat, een tuchtklacht tegen hen indient.

 

25 augustus 2021

PENSIOENEN

Voor de meeste mensen is het pensioen niet direct een onderwerp waarover veel wordt gepraat of nagedacht. Zeker voor twintigers die net begonnen zijn met werken is pensioen een ‘ver van mijn bed-show’. Toch is het goed hieraan aandacht te besteden.

 

Een werknemer bouwt zijn/haar pensioen namelijk zelf op. Een stukje salaris wordt maandelijks ingehouden door de werkgever en ondergebracht in een pensioenfonds. Zodra de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt, kan de werknemer van het pensioen gaan genieten. Het stukje gespaarde salaris wordt na deze leeftijd uitgekeerd. Pensioen is dus uitgesteld inkomen.

 

Als de werknemer gaat scheiden, dan blijft het opgebouwde pensioen ten name staan van de werknemer. Op grond van de Wet Verevening Pensioenen bij Scheiding (WVPS) wordt de waarde van het pensioen niet (in geld) verrekend bij het einde van het huwelijk, maar ‘verevend’ (verdeeld per datum van de pensioenleeftijd). De ex-echtgenoot heeft daardoor na de pensionering van de werknemer eveneens recht op een gedeelte van de reserves die zijn opgebouwd tijdens huwelijk.

 

In de huwelijkse voorwaarden (dus vóór of tijdens het huwelijk) kunnen de echtgenoten afspraken maken over de verevening van de pensioenen. Meestal gebeurt dat echter in het echtscheidingsconvenant (in het zicht van de echtscheiding). De echtgenoten kunnen afspraken maken over de verevening van alle pensioenen, van een gedeelte van de pensioenen, een ander percentage dan 50%-50% afspreken of afzien van de verevening.

 

Wanneer de ‘standaardregels’ worden gevolgd, heeft de ex-echtgenoot recht op de helft van het pensioen dat de werknemer voorafgaand aan en tijdens het huwelijk heeft opgebouwd. Deze zal dat recht kunnen innen wanneer de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Wanneer de ex-echtgenoot overlijdt, wordt het voor de ex-echtgenoot gereserveerde pensioen weer toegevoegd aan de pensioenuitkering van de werknemer. Wanneer de werknemer overlijdt, eindigt voor de ex-echtgenoot ook de pensioenuitkering.

 

Een andere wijze van verdeling wordt ‘conversie’ genoemd. Tussen de ex-echtgenoten worden afspraken gemaakt over afsplitsing van een gedeelte van het pensioenrecht. Ieder verkrijgt dan zijn eigen recht. Wanneer een van beide ex-echtgenoten overlijdt, stopt diens uitkering. Dit heeft echter geen enkele invloed op het bestaan en de hoogte van het pensioenrecht van de ander.

 

Alle afspraken omtrent de pensioenverevening en/of de conversie moeten binnen twee jaar bij de pensioenfondsen worden ingediend. Daar bestaan speciale formulieren voor. Beide ex-echtgenoten dienen deze te ondertekenen. Worden de formulieren niet tijdig opgestuurd, dan regelt de pensioenuitvoerder niets meer. De werknemer zal dan zijn/haar ex-echtgenoot zelf moeten doorbetalen. Zowel voor de werknemer als voor de ex-echtgenoot een vervelende situatie.

 

De regels van de WVPS gaan echter veranderen. De ingangsdatum is nog niet definitief, maar die zal uiterlijk 1 januari 2023 zijn.

 

Waar tot op dat moment de voorhuwelijkse opbouw wordt meegenomen, wordt daarna alleen de opbouw tijdens huwelijk verdeeld. Bovendien is dan niet meer de verevening de standaard, maar de conversie. En de conversie wordt door de pensioenuitvoerder automatisch toegepast, u hoeft vanaf dat moment hiervoor niets meer op te geven.

 

Is er tussen de ex-echtgenoten een groot leeftijdsverschil of een verschillende levensverwachting (gezondheidstoestand), dan kan conversie zeer nadelig uitpakken. Het kan dan verstandig zijn om andere afspraken te maken of juist wel te kiezen voor verevening. Het beste legt u dit vast in uw echtscheidingsconvenant.

 

PS. In het bovenstaande heb ik alleen ingezoomd op het ouderdomspensioen. Naast het ouderdomspensioen is er nog het opgebouwde nabestaandenpensioen (partnerpensioen). Dit is ook een belangrijk onderwerp, maar voor deze column nu even teveel.

4 augustus 2021

ESTATE PLANNING

Estate planning, wat is dat nou weer? Moeilijke woorden, daar zijn ze goed in op een notariskantoor!

Estate planning is een duur woord voor het overhevelen van vermogen op een fiscaal vriendelijke manier. Oftewel, het doorschuiven van waardes waarbij zo weinig mogelijk belasting wordt betaald.

 

Daar komt wel wat denkwerk bij kijken. Want je kunt wel wachten tot er een overlijden plaatsvindt, soms is het verstandig al tijdens leven actie te ondernemen en vermogen door te geven aan de volgende generatie(s).

 

Tijdens leven kun je geld geven. Dat kan op papier, maar ook over de bank. De Belastingdienst komt graag om de hoek kijken bij schenkingen, maar er zijn altijd vrijstellingen. Voor kinderen is er voor dit jaar een vrijstelling van € 6.604,00, voor kleinkinderen is het vrijgestelde bedrag € 3.244,00. Dit laatste bedrag geldt ook voor willekeurige andere personen, zoals de buurvrouw.

 

Eenmaal in het leven kan een kind tussen 18 en 40 jaar een groot bedrag ontvangen van de ouders. Dit stamt nog uit de tijd dat een huwelijksgift werd gedaan. Het vrij besteedbare bedrag is € 26.881,00.

Voor een dure studie (niet gefinancierd en minimaal € 20.000,00 aan kosten) kan het bedrag worden opgehoogd tot € 55.998,00. En de meeste mensen kennen inmiddels het bedrag voor de schenking in het kader van de aankoop of verbouwing van de “eigen woning” of aflossing van de eigenwoningschuld: € 105.302,00.

Let op: deze laatste bedragen mogen niet worden opgeteld, het is één van deze drie!

 

Overigens kan ook een opa, een suikertante of een andere weldoener de eigenwoningschenking doen aan een willekeurige derde. Ook dan moet de leeftijd van de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar liggen.

 

Als er een geldbedrag is uitgeleend, kun je ook daarmee “spelen”. Door bedragen kwijt te schelden geeft de schuldeiser aan de schuldenaar meer ruimte. Houd ook hier weer rekening met de maximale schenkingsvrijstelling en eventuele schenkbelasting.

 

Een bedrijf kan zowel tijdens leven als na overlijden overgaan in handen van de bedrijfsopvolger. Er is een grote vrijstelling, zodat een waarde van meer dan een miljoen euro zonder schenkbelasting of erfbelasting kan doorschuiven. Belangrijk detail: je moet het bedrijf minimaal 5 jaar voortzetten.

Vooroverleg (liefst vroegtijdig) met een boekhouder of accountant is belangrijk om ook de inkomstenbelasting op de juiste manier door te schuiven naar de toekomst.

 

Ook bij kleine vermogens is het nuttig om na te denken over de manier van vermogensoverheveling en het tijdstip daarvan. In een testament kun je keuzemogelijkheden inbouwen om gebruik maken van de grote vrijstelling voor de erfbelasting die de langstlevende echtgenoot heeft.

Als er wel een woning is, maar nagenoeg geen contant geld, is het nuttig om alles of zoveel mogelijk aan de echtgenoot na te laten. Natuurlijk zorg je er dan wel voor dat de kinderen uiteindelijk het overgebleven vermogen zullen ontvangen.

 

Bij dit alles bekijken we het plaatje met een fiscale bril en een “relatiebril”. Welke mogelijkheden u ook onderzoekt: fiscale voordelen zijn leuk, maar u moet bij een schenking, een testament of welke andere akte ook steeds een goed gevoel hebben. Niemand moet zichzelf tekort doen en niemand moet zich schuldig hoeven voelen. Ook daar houden wij rekening mee!

21 juli 2021

EEN VAKANTIEHUIS

Even heerlijk tot rust komen in je eigen vakantiehuisje: dat lijkt jou wel wat! Maar waar moet je op letten bij het kopen van zo’n vakantiehuis?

 

Voor de aankoop van een vakantiewoning in Nederland gelden dezelfde regels als voor de koop van een gewone woning. De koop moet schriftelijk worden vastgelegd. Dit gebeurt met een akte van levering bij de notaris.

 

Let verder op:

 • Welk eigendomsrecht geldt voor jouw vakantiehuisje? Koop je het huisje in volle eigendom of krijg je te maken met erfpachtrecht of appartementsrecht? Voor elk type eigendom gelden weer andere regels;
 • Staat het huisje op een vakantiepark? Dan ben je gebonden aan de regels van het park. Check of je het huisje zomaar mag verhuren en wat de regels zijn voor huisdieren;
 • Sinds dit jaar betaal je 8 procent overdrachtsbelasting voor een vakantiehuisje;
 • Je hebt voor een vakantiehuis geen recht op hypotheekrenteaftrek;
 • Check ook even of je er permanent mag wonen. Vaak mag dat namelijk niet.

 

Meer weten over het kopen van een (vakantie)huis? Bekijk dan onze speciale pagina over dit onderwerp.

 

14 juli 2021

WEL WILLEN, MAAR NIET KUNNEN SCHEIDEN DANKZIJ DE CORONA-CRISIS? ER IS MEER MOGELIJK DAN JE DENKT!

Als familiemediator begeleid ik niet alleen cliënten bij een scheiding, maar ook bij relatieproblemen. Zo nam Astrid contact met mij op. Een dame van 36, moeder van 2 dochters van 10 en 12 en getrouwd met Olaf. Ze belde mij met het verzoek om hen te begeleiden bij hun huwelijksproblemen, maar had er behoefte aan om eerst alleen te komen voor een intake, ook op aanraden van haar man. Tijdens het intake met Astrid bleek al snel, dat het hier eigenlijk om een verzoek tot echtscheiding ging.

 

Astrid had al ruim een half jaar geleden besloten dat zij niet meer verder wilde met de relatie, maar had dit niet met Olaf gedeeld. Zij gaf aan dat de financiële situatie waarin zij momenteel beiden zaten en het woningtekort in de regio waar zij wonen, de redenen waren om de scheiding uit te stellen en haar man niets te vertellen.

De spanningen thuis waren inmiddels zo hoog opgelopen dat zij in een ruzie toch had gezegd dat ze zo niet meer verder kon en wilde. Olaf was hier erg van geschrokken en heeft daarop voorgesteld om hulp in te schakelen voor haar en voor hen samen om aan hun relatie te werken.

Astrid was in de veronderstelling dat hun financiële situatie, veroorzaakt door de Corona-crisis betekende dat zij de scheiding niet konden betalen. Door Corona was Astrid haar baan kwijtgeraakt aan het begin van de crisis en Olaf heeft als prille restauranteigenaar zijn hoofd nog maar net boven water kunnen houden. Ook was ze bang dat ze geen woning zou kunnen vinden voor haar en haar kinderen.

 

Ik heb haar uitgelegd dat het recht stellen de mogelijkheid geeft om in goed overleg en rekening houdend met redelijkheid en billijkheid voor beide partijen onderling afspraken te maken t.a.v. kinderalimentatie, partneralimentatie en de verdeling van de bezittingen en schulden. Zo kan het bijv. een oplossing zijn om het huis (tijdelijk) onverdeeld te laten, de partneralimentatie over een langere periode uit te smeren of de kinderalimentatie te verlagen in ruil voor een hogere partneralimentatie.

 

Ook de mogelijke oplossingen voor woonruimte heb ik met haar besproken. Dit heeft haar doen besluiten niets te vertellen tegen haar man. Na de intake heeft de vrouw alsnog de scheidingsmelding gedaan en bleek tijdens de mediationsessies om de scheiding te regelen, dat er veel meer mogelijk was dan de vrouw dacht.

 

Olaf bleek de mogelijkheid te hebben om de ruimte boven het restaurant op te knappen, met hulp van zijn familie (waarmee hij samen het bedrijf runt), waardoor hij hier met minimale kosten de komende jaren kan wonen in de opbouw van zijn bedrijf. Hierdoor kan Astrid met de kinderen in de huidige woning blijven wonen. Het restaurant is op fietsafstand van de woning, waardoor de kinderen altijd naar papa kunnen. Door de woning de komende jaren onverdeeld te laten blijven de lasten voor nu gelijk. Olaf kan dan over een aantal jaren Astrid uitkopen en zij is dan weer een aantal jaren langer ingeschreven en heeft de tijd om een baan te zoeken en een eigen inkomen te genereren. Ook is de woningkrapte dan wellicht afgenomen en zijn er meer mogelijkheden.

 

Wij adviseren mensen die in deze situatie zitten om toch de stap te zetten om naar een mediator te gaan om te bespreken wat er in de huidige situatie mogelijk is. De mediator helpt mensen om de te nemen stappen om in de toekomst te kunnen scheiden in kaart te brengen. Er is vaak veel meer mogelijk dan mensen denken. Door het bespreken van de hele situatie en alle zorgen ontstaat er rust, inzicht en duidelijkheid op basis van feiten in plaats van aannames en onzekerheden.

 

Herken jij jezelf hierin en wil je duidelijkheid over de mogelijkheden in jullie specifieke situatie, zodat jullie kunnen werken een aan betere toekomst voor jullie en evt. kinderen ?

 

Twijfel niet langer en neem contact op voor een vrijblijvend gesprek over jullie situatie.

23 juni 2021

WIJZIGINGEN VOOR VERENIGINGEN EN STICHTINGEN

Per 1 juli 2021 treedt een nieuwe wet in werking, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr). De regels voor met name verenigingen en stichtingen worden aangepast. Ik focus me hier verder op de vereniging. Voor de sportvereniging, de vrouwenvereniging, ja zelfs voor de kaartclub kan dat wijzigingen opleveren.

 

Het is niet zo dat de statuten van een vereniging op 1 juli aangepast moeten zijn, maar zodra de vereniging haar statuten gaat aanpassen zullen deze ook aan de bepalingen van de wet moeten gaan voldoen. Zijn de statuten vijf jaar na invoering van de wet nog niet aangepast, dan zijn sommige onderdelen van de statuten gewoon niet meer geldig.

 

Ik loop de wetswijzigingen met u langs:

 1. In de wet wordt een regeling opgenomen over het instellen van een raad van commissarissen (rvc). Dat was al wel mogelijk, maar stond niet in de wet. Het bestuur voert dan uit en de rvc controleert: zij bewaakt het beleid en de algemene gang van zaken.  In de praktijk vind je bij een vereniging alleen een bestuur. In de statuten moet ook worden vastgelegd op welke wijze de bestuursleden en de commissarissen worden benoemd, geschorst en ontslagen, en hoe moet worden gehandeld bij tijdelijke afwezigheid of overlijden.
 2. Alle bestuurders moeten hun taak naar behoren vervullen. Hun leidraad moet zijn het belang van de vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Het eigen belang mag geen rol spelen.
 3. Bestuurders (en commissarissen) worden persoonlijk aansprakelijk bij faillissement van de vereniging wanneer zij hun taken onbehoorlijk hebben vervuld. Wanneer een vereniging verplicht is jaarrekeningen te publiceren, geldt het vermoeden van niet-behoorlijke taakvervulling als aan die verplichting niet is voldaan. Het is dan aan de bestuurder om aan te tonen dat hij zijn taak wél behoorlijk heeft vervuld. Dit vermoeden geldt niet voor bestuurders en commissarissen van niet-commerciële verenigingen en niet-commerciële stichtingen. De drempel voor aansprakelijkheid is in die gevallen hoger.
 4. Bij tegenstrijdige belangen van de bestuurder met de belangen van de vereniging mag het bestuurslid niet aan het overleg en de besluitvorming deelnemen. Als er daardoor in het bestuur geen besluit kan worden genomen, moet dat besluit worden genomen door de rvc, of als die er niet is door de algemene ledenvergadering, tenzij in de statuten een andere regeling is opgenomen om tot een besluit te komen. In ieder geval zal duidelijk zijn dat de bestuurders eerlijk moeten melden dat er mogelijk een tegenstrijdig belang is.
 5. Het meervoudig stemrecht wordt beperkt. Als er al een regeling in de statuten staat dat een bestuurder of commissaris meer dan één stem kan uitbrengen, wordt het straks zo dat een bestuurder of commissaris nooit méér stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuurders of commissarissen tezamen. Het kan dus niet meer zo zijn dat één bestuurder alles kan beslissen en de rest er voor spek en bonen bij zit.

 

Overgangsrecht

De regels over het tegenstrijdig belang gaan meteen in. Was er in het verleden zo’n situatie aanwezig, dan kan de algemene ledenvergadering het genomen besluit bekrachtigen. Hierdoor wordt het besluit met terugwerkende kracht geldig.

Voor de regels over het meervoudig stemrecht geldt dat de bepalingen in de bestaande statuten over uiterlijk vijf jaar niet meer geldig zijn. De bepalingen vervallen ook bij een statutenwijziging die eerder dan over vijf jaar wordt neergelegd in een akte, zelfs als de bepaling zelf niet zou worden gewijzigd.

 

Voor een vereniging zonder notariële statuten (de informele vereniging) gelden de regels ook. Daar geldt bovendien dat de bestuurders altijd hoofdelijk aansprakelijk zijn naast de vereniging. Om de primaire aansprakelijkheid als eerste bij de vereniging te leggen, is het noodzakelijk de vereniging in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

 

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op!

17 juni 2021

BEDRIJFSOVERNAME

Stel, je wil het bedrijf van je vader of moeder overnemen. Daar komt heel veel bij kijken. Want naast het juichmoment, moet ook alles goed geregeld zijn. Weten wat je allemaal moet regelen? Check dan de speciale pagina over dit onderwerp.

9 juni 2021

HET MOMENT

Als notaris heb je een prachtig en veelzijdig beroep. Je speelt een essentiële rol in een van de belangrijkste momenten uit het leven van je cliënten.

Momenten die steeds een andere rol en een andere eigenschap van je vragen. Tekenen voor het droomhuis of de huwelijkse voorwaarden. Het testament opstellen, een bedrijfsovername van vader op dochter of een internationale fusie. Talloze momenten hebben geleid tot dit ene, allesbeslissende moment.

2 juni 2021

DAG VAN HET ERFRECHT

Als vervolg op de columns over het zwarte schaap. Informeert Notarishuys u graag over de (on)mogelijkheden en gevolgen van onterving. Uiteraard kunt u op de dag van het erfrecht ook met andere vragen bij ons terecht (bijvoorbeeld over uw testament of de rol van de executeur).

 

U kunt voor vrijdag 18 JUNI aanstaande een vrijblijvend, kosteloos gesprek aanvragen van maximaal 30 minuten. Aan een gesprek kunnen maximaal twee bezoekers deelnemen.

 

In verband met onze agendaplanning dient u zich vooraf aan te melden. Dit kan per telefoon of per e-mail. Wij verzoek u daarbij te vermelden: uw naam, adres en telefoonnummer.

31 mei 2021

DIGITALE OPRICHTING VAN EEN B.V.

Op grond van een Europese richtlijn moet het vanaf 1 augustus mogelijk zijn om volledig online een besloten vennootschap (B.V.) op te richten. Achter de schermen wordt hard gewerkt om zo’n digitale oprichting mogelijk te maken. De wetgever heeft echter meer tijd nodig en zal 1 augustus niet halen, zo heeft zij kort geleden aangegeven

 

De oprichters hoeven hiervoor dus niet langer fysiek naar een notariskantoor te gaan. Niet alleen de akte wordt hierdoor digitaal, maar ook de identificatie van de bij de akte betrokken partijen en de ondertekening van de akte gebeurt digitaal.

 

Hoe werkt dit? Wat verandert er ten opzichte van de huidige gang van zaken?Allereerst nemen we kort de huidige werkwijze voor de oprichting van een B.V. met u door.

 

Wanneer wij de opdracht hebben ontvangen om een B.V. op te richten, doen we eerst onderzoek naar de bij de oprichting betrokken partijen. Daarvoor vragen we benodigde gegevens op, zoals handelsregisternummers en legitimatiebewijzen.

Wanneer dat onderzoek is afgerond, maken we het concept van de akte op, dat per beveiligd e-mailbericht ter beoordeling wordt toegezonden. Indien u met het concept akkoord bent, kan een afspraak gemaakt worden om de akte te ondertekenen. Daarmee is de B.V. opgericht. Vervolgens zorgen wij voor de registratie van de B.V. bij het handelsregister en de verplichte UBO-registratie.

 

Bij de digitale oprichting van de B.V. verandert er aan het voortraject niets. We doen nog steeds onderzoek naar de betrokken partijen en we zenden nog steeds het concept van de akte ter beoordeling toe. Wat verandert is dat u niet meer naar het notariskantoor hoeft te komen om de akte te ondertekenen. Ook is het dan niet langer noodzakelijk om een volmacht voor de oprichting van de B.V. te ondertekenen waarop uw handtekening gelegaliseerd moet worden.

 

Hoe gaat dit dan? Het tekenen van de akte vindt plaats via een digitaal passeerplatform. Daarvoor wordt u door het notariskantoor uitgenodigd. De notaris controleert uw digitale identificatiemiddel voordat u in de digitale passeerkamer aanwezig kunt zijn. De akte wordt (in versleutelde vorm) geupload naar de digitale passeerkamer, zodat de notaris het via een beveiligde audio- en videoverbinding met de oprichters kan doorspreken en daarbij bepaalde tekstgedeelten kan aanwijzen. Uiteraard kunnen vragen gewoon gesteld worden en wanneer er tijdens het digitaal passeren van de akte blijkt dat er een wijziging in de akte moet worden opgenomen, kan de notaris de akte aanpassen en vervangen, zodat de juiste akte digitaal wordt ondertekend.

 

Om toegelaten te worden tot de digitale passeerkamer, heeft u een digitaal identificatiemiddel nodig. De notariële beroepsorganisatie vereist een digitaal identificatiemiddel op het allerhoogste niveau (eiDAS verordening). Dit houdt in dat er een extra controle op fysieke kenmerken plaatsvindt bij het verkrijgen van het identificatiemiddel. Dat geeft nog meer zekerheid dat het identificatiemiddel bij die persoon hoort.

 

Wanneer de notaris echter twijfelt over fraude, de vertegenwoordigingsbevoegdheid, of de wilsbekwaamheid van een van de oprichters, staat het de notaris altijd vrij om de digitale oprichting te annuleren en toch van partijen te verlangen dat zij zelf de oprichtingsakte komen tekenen.

 

Nadat de akte is doorgesproken, wordt deze digitaal door alle oprichters ondertekend, tenslotte wordt de akte digitaal door de notaris ondertekend. De notaris zorgt vervolgens op de vertrouwde wijze voor verzending van een afschrift aan het handelsregister en de verplichte UBO-registratie. Cliënten ontvangen een digitaal afschrift.

 

Wij zien uit naar deze nieuwe ontwikkeling en hopen u snel in de digitale passeerkamer te mogen ontvangen!

 

Dus wil jij een digitale besloten vennootschap oprichten? Neem dan contact met ons op met ons kantoor. Onze (kandidaat-)notarissen kunnen samen met u de mogelijkheden bespreken.

28 mei 2021

DUURZAAM SCHEIDEN

Als uw partner aangeeft te willen scheiden, kunt u dat niet tegenhouden. Voor een relatie zijn immers twee mensen nodig. En naar Nederlands recht is ook de scheiding in juridische zin niet tegen te houden; wie volhoudt te willen scheiden, zal ook van de Nederlandse rechter zijn/haar zin krijgen.

 

U heeft dus eigenlijk alleen invloed op de manier waarop u uit elkaar gaat. Scheiden is in wezen een uitwisseling van emoties. Het gaat om luisteren naar elkaars emoties, ook de onaangename. Deze emoties moeten een plaats krijgen naast de zakelijke afwikkeling van de scheiding. Want pas wanneer beide partners de scheiding aanvaarden, zijn zij in staat om te kijken naar een duurzame toekomst zonder elkaar.

 

Wanneer één van de partners vecht om de scheiding door te zetten en de ander vecht om deze tegen te houden, dan zullen de afspraken niet duurzaam zijn. Dit geldt ook wanneer de partner die verlaten wordt meebeweegt in het regelen van de scheiding om bijvoorbeeld conflicten omwille van de kinderen te vermijden. De partner die verlaten wordt heeft deze afspraken waarschijnlijk niet gemaakt voor een duurzaam gelukkige toekomst voor zichzelf en eventuele kinderen, maar om conflicten te verwijden.

 

Wanneer een scheidingsbemiddelaar er enkel of voornamelijk op gericht is om de financiële en juridische kant te regelen, dan dragen de afspraken die gemaakt zijn in het convenant en ouderschapsplan niet of onvoldoende bij tot een duurzaam gelukkige toekomst als ex-partners of collega-ouders. Er is immers niet voldoende tijd en aandacht voor het emotionele proces van de scheiding.

 

Tijd en ruimte om de scheiding te aanvaarden zijn van belang om te komen tot duurzame afspraken over de verdeling van bezittingen, schulden en de zorg voor de kinderen. Wij, als mediators van Notarishuys Veldhoven, helpen u hier graag bij.

 

Dus willen jij en je partner wel duurzaam scheiden? Neem dan contact met ons op met ons kantoor. Onze mediators kunnen in een vrijblijvende afspraak samen met u de mogelijkheden bespreken.

19 mei 2021

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

Ter uitbreiding van ons team zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste en leergierige collega die als Notarieel Medewerker bij ons aan de slag wil.

 

De ideale kandidaat is minimaal 4 dagen per week beschikbaar en heeft bij voorkeur enige tijd notariële ervaring opgedaan in de vastgoedpraktijk (aktenmaker) én heeft een MBO opleiding (niveau 4) dan wel een juridische HBO opleiding afgerond of beschikt over een vergelijkbaar denk- en werkniveau.

 

Belangrijk voor de uitoefening van deze functie is dat je het leuk vindt én in staat bent om zelfstandig dossiers in de onroerend goed praktijk te behandelen en af te wikkelen. Het werk betreft met name het maken/behandelen van eenvoudige dossiers. Uiteraard word je goed door ons ingewerkt.

 

Daarnaast is het belangrijk dat je goed kan functioneren in een klein team, je bereid bent veel verschillende dossiers op te pakken, je communicatief vaardig én klantgericht bent en daarnaast ook nauwkeurig werkt. Bovendien vinden we het belangrijk dat je de Nederlandse taal in woord en geschrift goed beheerst. Goede kennis van Engels in woord en geschrift is een pré.

 

Wat biedt  Notarishuys Veldhoven?

 • Een uitdagende zelfstandige functie op een dynamisch notariskantoor.
 • Ons kantoor bestaat uit 2 notarissen, 3 kandidaat-notarissen, 1 jurist en 15 medewerkers.
 • Onze informele bedrijfscultuur kenmerkt zich door inzet en kwaliteit.

 

Spreekt deze functie je aan, stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar j.erdkamp@notarisveldhoven.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met notaris mr. Jacqueline Erdkamp (040-2309494) of Constance Tetelepta (040-2311004 tussen 09.00 en 12.00 uur).

12 mei 2021

HET ZWARTE SCHAAP (VERVOLG)

Loes en haar twee zonen zitten bij de notaris aan tafel. Echtgenoot en vader Kees is overleden. In zijn testament heeft Kees Karel, de zoon uit zijn eerste huwelijk die al enige tijd het contact had verbroken, onterfd.

 

Loes heeft ook een rouwkaart naar Karel gestuurd. Hij was zelfs op de begrafenis aanwezig. Nu is de vraag: wie licht hem in over het testament? Kan Karel zijn legitieme portie opeisen? En mag Karel meebeslissen over wat er met de nalatenschap gebeurt?

 

De notaris kan de familie geruststellen. Ze hoeven niet met Karel in onderhandeling. Een onterfd kind speelt geen rol meer in de afwikkeling van de nalatenschap en heeft geen recht om in het overleg te worden uitgenodigd. Als Karel zich neerlegt bij de onterving in het testament, wordt de nalatenschap verdeeld onder de overblijvende erfgenamen.

 

Maar als Karel het er niet mee eens is kan hij een beroep doen op zijn legitieme portie. Hij krijgt dan recht op een geldbedrag. Dit geldbedrag is de helft van het erfdeel dat hij zou krijgen, als er geen testament was opgemaakt.Karel krijgt dit niet meteen uitgekeerd, in het testament is opgenomen dat hij dit bedrag pas kan opeisen na het overlijden van Loes.

 

Loes vermoedt dat Karel een beroep zal doen op zijn legitieme portie. “Zijn vriendin zal daarop wel aansturen. Maar wie gaat Karel op de hoogte brengen van het testament? Wilt u dat doen, notaris? En hem vragen hoe hij staat tegenover zijn onterving? En hoe groot is dan het bedrag van de legitieme portie?”

 

Voor de berekening van de legitieme portie kijken we eerst wie erfgenamen zouden zijn volgens de wet: dat zijn de echtgenote en alle kinderen van Kees. Karel zou recht hebben gehad op een/vierde deel van de nalatenschap. Zijn legitieme portie bedraagt een/achtste deel van de ‘legitimaire massa’.

 

De legitimaire massa wordt als volgt berekend: bij de nalatenschap, zoals die was op het moment van overlijden, moeten bepaalde schenkingen worden bijgeteld. Uiteraard de schenkingen die zijn gedaan met de kennelijke opzet om Karel te benadelen, maar ook de schenkingen die kunnen worden herroepen, schenkingen die pas volledig kunnen worden genoten na het overlijden (bijvoorbeeld schenkingen op papier of gedaan onder voorbehoud van vruchtgebruik), of schenkingen aan afstammelingen die ook zelf een beroep op de legitieme portie zouden kunnen doen. Tenslotte alle andere giften en schenkingen die de laatste vijf jaar vóór het overlijden zijn gedaan.

 

Loes en de zonen kijken elkaar aan. Omdat Karel “er niet meer bij hoorde” heeft Kees een paar keer bedragen overgemaakt, maar alleen naar de zonen van Loes en Kees. Die schenkingen worden meegeteld, dus door deze berekeningen is er voor Karel eigenlijk sprake van een soort “inhaalschenking”.

 

De bedragen van de nalatenschap en de schenkingen kent de notaris niet. Hij gaat daar ook niet actief achteraan. Als Loes de gegevens kan aanleveren wil hij wel een overzicht maken en een berekening.

 

Loes zucht, maar wil wel duidelijkheid voor iedereen. Ze zal binnenkort de gevraagde gegevens aanleveren. Dan weet iedereen precies waar hij aan toe is.

 

Wilt u meer informatie over de legitieme portie? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

 

10 mei 2021

NOTARIS CONTROLEERT WILSBEKWAAMHEID

Kom je bij de notaris voor het opstellen van bijvoorbeeld een testament of levenstestament? Dan zal de notaris eerst een aantal zaken controleren. Bijvoorbeeld of je wel wilsbekwaam bent. Dat betekent dat je zelfstandig een beslissing kunt nemen en dat je de gevolgen daarvan overziet. 

De controle op wilsbekwaamheid is belangrijk voor de notaris. Een testament dat is opgesteld terwijl iemand niet wilsbekwaam is, wordt nietig verklaard. Dat betekent dat de regelingen in het testament niet geldig zijn.

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

5 mei 2021

EEN SAMENLEVINSCONTRACT: IS DAT NODIG?

Een spannend moment: jullie gaan samenwonen! Samen delen jullie al best veel: de rekening, het opgebouwde pensioen, een levensverzekering. Maar wat als de relatie stuk loopt? Of als een van jullie komt te overlijden? De wet heeft dan niets voor jullie geregeld. Voorkom daarom problemen door een samenlevingscontract op te stellen. 

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

21 april 2021

HET ZWARTE SCHAAP

Kees en Loes zitten bij de notaris aan tafel. Ze willen hun testamenten herzien. Niet omdat die juridisch niet meer goed zijn, maar er is wat veranderd. Karel, de zoon uit het eerste huwelijk van Kees, en zijn vader zijn niet meer “on speaking terms”. Sterker nog, ze spreken elkaar al jaren niet meer.

 

Wanneer de notaris doorvraagt, komen er voorbeelden van dingen die niet lekker zijn gelopen. Kees had het graag anders gezien. “Maar ach”, besluit hij, “het ligt ook niet helemaal aan Karel, maar die vriendin, hè, die heeft zo’n slechte invloed. Die drijft altijd alles op de spits. Vreselijk mens! Van haar mogen we de kleinkinderen niet meer zien.” En dus komt de vraag of hij in zijn testament zijn zoon kan onterven.

 

Het antwoord is: ja, dat kan. Een ouder kan zijn kind onterven. Het gevolg is dat hij geen aanspraak meer kan maken op het normale erfdeel. Het kind heeft geen rol in de afwikkeling van de nalatenschap en neemt geen deel meer aan het overleg daarover. Kortom, Karel zit niet meer aan de verdelingstafel.

 

“Maar”, vraagt Kees, “is het dan waterdicht? Is het zeker dat hij niets meer van ons zal krijgen?” Het antwoord daarop luidt: dat hangt af van Karel.

Als Karel zich neerlegt bij de onterving in het testament, als hij berust in de onterving, dan is zijn rol uitgespeeld. Hij is aan de kant gezet door de ouder en als hij dat prima vindt en niet in verweer gaat, wordt de nalatenschap verdeeld onder de overblijvende erfgenamen.

 

Maar als Karel het er niet mee eens is kan hij een beroep doen op zijn legitieme portie. Hij krijgt dan recht op een geldbedrag. Dit geldbedrag is de helft van het erfdeel dat hij zou krijgen, als er geen testament was opgemaakt.

 

Kees en Loes hebben samen nog twee zonen gekregen.

Voor de berekening van de legitieme portie kijken we eerst wie erfgenamen zouden zijn volgens de wet: dat zijn de echtgenote en alle kinderen van Kees.

Karel zou recht hebben gehad op een/vierde deel van de nalatenschap. Zijn legitieme portie is dan een/achtste deel.

 

Karel moet dan wel een beroep doen op de legitieme portie binnen vijf jaar na het overlijden van Kees. Zou Karel een dag te laat zijn recht inroepen, dan is zijn beurt voorbij.

De termijn van vijf jaar is keihard, hij geldt bijvoorbeeld ook voor kinderen die pas na die vijf jaar van het overlijden horen. Dat is dan zeer spijtig, maar die hebben geen enkel recht meer.

 

De familie hoeft overigens niet vijf jaar in spanning te zitten. De overige erfgenamen kunnen Karel op de hoogte brengen van het overlijden en hem vervolgens een redelijke termijn stellen om een keuze te maken: of het inroepen van de legitieme of berusten in het testament. Om problemen in de toekomst te voorkomen moet dit altijd schriftelijk worden vastgelegd.

 

Tenslotte nog twee kanttekeningen.

1) Het is niet gezegd dat de legitieme portie meteen moet worden uitbetaald. Kees zal kunnen bepalen dan Karel, net als de andere zonen, zal moeten wachten tot Loes is overleden.

Na het overlijden van Loes moeten de kinderen eerst inventariseren en orde op zaken stellen. Ook dan zal Karel nog enige tijd op betaling moeten wachten.

 

2) De verkrijging van Karel moet worden meegenomen in de aangifte erfbelasting.

Was de aangifte reeds gedaan, dan kunnen de erfgenamen een nadere aangifte indienen, waarbij zij aangeven dat hun verkrijging lager is geworden (en dus eventueel erfbelasting terug kunnen vragen) en de verkrijging van Karel vermelden, die daarna eventueel nog een aanslag erfbelasting kan verwachten.

 

Wilt u meer informatie over de legitieme portie? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

 

14 april 2021

Wat is een levenstestament?

 

Stel: er gebeurt iets met u. U wordt ziek of u krijgt een ongeluk waardoor uw leven plotseling verandert. Een onverwachte gebeurtenis waarna u zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Wie mag die dan voor u nemen? Of weet u precies wat uw keuzes dan zijn? Dit soort wensen kunt u vastleggen in een levenstestament. Want dit is niet automatisch geregeld. En als u wacht tot u het écht nodig hebt, is het meestal te laat. Een levenstestament regelt u via de notaris. En dat geeft een gerust gevoel!

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

 

22 maart 2021

IK STA IN EEN LEVENSTESTAMENT

 

Wat moet je doen als jij degene bent die in iemands levenstestament komt te staan? Als vertrouwenspersoon behartig je de belangen van bijvoorbeeld je vader, moeder, oma of opa als zij dat niet meer kunnen. Denk daarbij aan medische, financiële en persoonlijke zaken. Of het zorgen voor de hondjes! Jessica geeft je nog enkele tips mee. 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

 

28 februari 2021

Teken vandaag voor morgen

Op 1 maart start de KNB met een nieuwe online campagne om aandacht te vragen voor het levenstestament. Met de slogan `Teken vandaag voor morgen’ kunt u via www.notaris.nl/tekenvandaag gemakkelijk een bel-mij-terugverzoek doen. U wordt dan door iemand van een deelnemend notariskantoor gebeld voor een intakegesprek.

Op de campagnewebsite vindt u verder een handige online Keuzehulp. Na een bel-mij-terug verzoek kunt u zich met de Keuzehulp levenstestament alvast voorbereiden op het gesprek bij de notaris. Deze beknopte online vragenlijst is anoniem, toegankelijk en laagdrempelig.

Dus, wanneer gaat u tekenen voor morgen?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

 

17 februari 2021

WIJZIGING IN DE OVERDRACHTSBELASTING PER 1 april 2021

Met ingang van 1 januari van dit jaar zijn er wijzigingen aangebracht in de heffing van de overdrachtsbelasting, de belasting die wordt geheven bij de overdracht van onroerende goederen.

 

De hoofdregel is: bij elke overdracht van een onroerend goed wordt over de economische waarde overdrachtsbelasting afgedragen. De waarde wordt minimaal gelijkgesteld aan de koopsom. Is de koopsom te laag vastgesteld, dan geldt dus de economische waarde. Deze kan door de taxateur van de belastingdienst worden vastgesteld.

 

Wanneer er bijvoorbeeld een familietransactie aan de orde is, is er voor de Belastingdienst aanleiding om nauwlettend toe te zien of het juiste bedrag aan overdrachtsbelasting wordt afgedragen. In dat geval zal het notariaat het zekere voor het onzekere nemen en partijen vragen een taxatierapport aan te leveren. Dit rapport wordt aan de akte gehecht en voorkomt veel discussie achteraf.

 

Voor transacties waarbij kopers een woonhuis verkrijgen waarin ze zelf zullen gaan wonen geldt het verlaagd tarief. Dit moet dus een “eigen woning” zijn zoals bedoeld in de Inkomstenbelasting. Je moet op het adres worden ingeschreven en er je hoofdverblijf gaan hebben. Het verlaagd tarief bedraagt 2%.

 

Er is een vrijstelling gecreëerd voor “starters”. Dit zijn kopers van een “eigen woning”, tussen 18 en 35 jaar oud, die een beroep mogen doen op toepassing van een percentage van 0%.

 

De startersvrijstelling geldt eenmalig, je mag er maar één keer een beroep op doen. Als je weet dat je binnenkort nogmaals gaat verhuizen, zou je er een beroep op kunnen doen bij de transactie waarbij je het meeste voordeel hebt.

 

De startersvrijstelling geldt per persoon. Als de ene persoon boven de 35 jaar is betaalt die over zijn aandeel dus 2%, de andere over zijn aandeel niets.

Neem voor vragen over het schuiven met aandelenpercentages contact op met de notaris, er zitten wat haken en ogen aan.

 

Per 1 april aanstaande gaat de regeling weer iets wijzigen. Op de startersvrijstelling is dan alleen nog maar een beroep te doen wanneer het woonhuis (met aanhorigheden) een maximale waarde heeft van vier ton (€ 400.000,00). Komt de waarde daarboven, blijft dus alleen de mogelijkheid over van een beroep op het lage tarief.

 

Zowel voor de startersvrijstelling als bij toepassing van het lage tarief moeten de kopers een verklaring invullen. De verklaringen zijn te vinden op de website van de Belastingdienst.

Hierbij wordt gevraagd naar persoonsgegevens, BSN-nummer en het betrokken woonhuis. Het zou fijn zijn als de ingevulde verklaring wordt meegebracht bij het ondertekenen van de akte van levering. De verklaring met de originele handtekening wordt aan de notariële akte gehecht. Ingescande verklaringen zijn helaas dus niet bruikbaar. Deze verklaringen worden na het ondertekenen van de akte door de notaris via een speciale upload ingediend bij de Belastingdienst.

 

Is er geen vrijstelling of verlaagd tarief van toepassing, dan bedraagt het af te dragen percentage 8%. Onroerend goed dat bedoeld is om daarin anderen te huisvesten (zoals ouders, kind of huurders), maar ook alles wat geen woning is (loodsen, fabrieken, kantoorgebouwen.

 

Wilt u meer informatie over de wijziging in overdrachtsbelasting? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

 

8 februari 2021

Wat is een codicil?

Jouw dierbare fotoalbums, dat mooie beeldje dat al heel lang in het bezit is van jouw familie of de ketting die jouw grootmoeder nog heeft gedragen: veel spullen hebben vooral een emotionele waarde. Met een codicil kun je die aan jouw dierbaren nalaten.

 

Een codicil is een handgeschreven lijstje waarop je nauwkeurig omschrijft om welk voorwerp het gaat en wie het krijgt. Elke pagina moet door jouw ondertekend zijn en voorzien zijn van een datum. Je kunt dit in jouw eigen huis opbergen. Het nadeel daarvan is dat het mogelijk niet wordt gevonden. Of te laat. Je kunt een codicil ook in bewaring geven aan de notaris.

 

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

 

20 januari 2021

NIET ALLEEN JURIDISCH, MAAR OOK EMOTIONEEL JULLIE RELATIE RESPECTVOL AFSLUITEN?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

 

8 januari 2021

UITKERING VAN ERFDELEN

Tobias maakt zich zorgen over zijn vader. Vader Tom vergeet steeds meer, hij laat het gas soms branden, kan geen boodschappen meer doen zonder lijstje, en laatst werd hij in zijn ochtendjas gezien bij de bakker omdat het brood op was.
Het is steeds vaker onderwerp van gesprek tussen Tobias en zijn broers en zusters, of er misschien sprake kan zijn van dementie. En welke ouderenspecialist vader zou kunnen testen. Welk verzorgingstehuis het beste zou zijn voor vader, als hij niet meer zelfstandig zou kunnen wonen.

 

Tobias is als enige in zijn geboortedorp blijven wonen. Zijn broers en zusters wonen allemaal wat verder weg, dus Tom heeft Tobias in zijn levenstestament aangewezen als gevolmachtigde om, als het nodig wordt, de belangen van zijn vader te gaan behartigen.

 

In het levenstestament is opgenomen dat het gaat om alle belangen op alle rechtsgebieden. Overal waar de handtekening van vader nodig is, kan Tobias die namens zijn vader zetten. Voorbeelden zijn uitgewerkt in een (niet volledige) opsomming: het beschikken over de bankrekeningen, het regelen van de verzekeringen, belastingen, verkoop en aankoop van een woning, hypotheekvestiging, het zoeken van een goed tehuis voor de hond, enzovoorts. Ook de aanvraag van een indicatie voor en de opname in een verzorgingstehuis kan Tobias regelen. Tenslotte is zelfs het doen van schenkingen uit het vermogen van zijn vader opgedragen aan Tobias, evenals het uitkeren van de erfdelen van zijn overleden moeder.

 

En dat laatste maakt Tobias wat onzeker. Want in het levenstestament staat dat hij de erfdelen mag uitkeren, of de erfdelen nu opeisbaar zijn of niet. Maar in het testament van zijn moeder heeft Tobias niets terug kunnen vinden over de opeisbaarheid van de erfdelen bij opname in een verzorgingstehuis. Toen heette dat ook nog “bejaardentehuis”. Bij overlijden van vader, bij aanvraag van curatele of bij hertrouwen zouden de erfdelen opeisbaar zijn, maar die zaken zijn op dit moment allemaal niet aan de orde. Verder staat er een algemene regel dat de langstlevende altijd bevoegd is om uit te keren.

 

De notaris brengt duidelijkheid. Erfdelen kunnen in principe altijd uitgekeerd worden, dat staat ook zo in het testament, maar als je de erfdelen zonder meer uitkeert, kun je met de fiscus te maken krijgen. De Belastingdienst redeneert: als je een erfdeel krijgt uitbetaald, eventueel zelfs met rente (als dat is bepaald in het testament), zonder dat het erfdeel opeisbaar is, is dat een onverplichte handeling. Onverplicht is vaak een mooie term voor: iemand krijgt te veel en/of te vroeg geld waarop hij nog geen recht heeft.

 

Wanneer de ontvanger meer krijgt dan waarop hij recht heeft (verrijking), degene die uitkeert graag iets meer geeft dan nodig (verarming) en zich daarvan bewust is of kan zijn (bevoordelingsbedoeling), dan spreken we van een gift of schenking.

 

Hoe groot de schenking is en hoe hoog de schenkbelasting zal zijn, kan worden berekend aan de hand van formules en tabellen. De levensverwachting van de schenker speelt een rol, evenals het rendement dat de schenker had kunnen maken als hij nog niet had uitgekeerd. De tabellen die horen bij de Successiewet spelen een rol als vaststaat dat er een schenking aanwezig is.

 

Wij helpen u graag met de berekeningen en beoordeling van de gevolgen van de uitkering. Zo nodig voeren we vooraf overleg met de Belastingdienst. Reken er dan wel op dat de Belastingdienst enige maanden nodig heeft om te antwoorden.

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

 

Testament Notarishuys Veldhoven Fenoomenaal

28 december 2020

SCHENKINGEN: 5 TIPS

December: de tijd van cadeautjes en gezelligheid. Heb je wel eens aan een schenking gedacht? Hoe je dit doet en zo min mogelijk belasting erover betaalt, legt Jessica uit. Zij geeft 5 schenktips.

 

Dit keer weer een interessant item uit de nieuwsbrief van notaris.nl wat we graag met u delen.

 

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

 

21 december 2020

WAT DOEN ANDEREN? DEZE KEER: WOUTER

Twee jaar geleden trouwde hij met Leroy. Sindsdien woont Wouter met hem samen in een huurappartement. De huur is hoog en stijgt ieder jaar. Ze willen daarom graag een huis kopen. Waar moeten ze op letten?

 

Vandaag weer een mooie case uit de nieuwsbrief van notaris.nl.

 

Over Wouter
Wouter is 31 jaar en werkt als grafisch ontwerper. Hij werkt als freelancer, is handig met klussen in huis en zijn ouders hebben een schenking aangeboden.

 

Over Leroy
Leroy is 34 jaar een heeft een administratieve functie. Hij heeft een vast contract en is bezig met een deeltijd hbo opleiding. Hij spaart iedere maand.

 

Let op verborgen gebreken
De huizenprijzen zijn behoorlijk hoog. Daarom hebben Wouter en Leroy een huis op het oog dat moet worden opgeknapt. De verkoper heeft een informatieplicht om gebreken vooraf te melden. Wouter en Leroy hebben als koper een onderzoeksplicht. Door een bouwtechnische keuring zien ze niets over het hoofd.

 

Wouter: “Hopelijk is ons bod hoog genoeg. Als de koop doorgaat, hebben we 3 dagen bedenktijd en kunnen we nog van de koop af.”

Leroy: “Wouter is erg handig en kan veel klussen zelf. We moeten nog nagaan of we een vergunning krijgen voor onze dakkapel bij de gemeente.”

 

Belastingvrije schenking
Wouter en Leroy zijn getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen. Wouter ontvangt van zijn ouders een belastingvrije schenking voor de aankoop van hun huis. Dit is vastgelegd in een schenkingsakte bij de notaris. Leroy verdient meer en betaalt een hogere maandlast.

 

Wouter: “De notaris maakte ons erop attent dat de schenking van mij is en de hypotheeklasten van Leroy en mij samen. Hij adviseert ons na te denken over huwelijkse voorwaarden.”

Leroy: “Stel dat we uit elkaar gaan, dan heeft Wouter recht op een groter deel van de overwaarde van het huis. Dat voelt niet eerlijk, want ik betaal maandelijks meer. Daarom vind ik huwelijkse voorwaarden wel een goed idee.”

 

Wouter en Leroy tekenen bij de notaris het koopcontract
In het koopcontract staan de afspraken die Wouter en Leroy met de verkoper hebben gemaakt. Samen met de notaris gaan ze na of alle afspraken in het contract staan. En ook of de inboedellijst compleet is met zaken die de verkoper in de woning achterlaat. Als het koopcontract is getekend, kunnen ze er niet meer op terugkomen. Let op: het voorlopig koopcontract is ook al bindend!

 

Heeft u vragen over huwelijkse voorwaarden? Laat u voorlichten door een notaris en neem direct contact op. Wij denken graag met u mee.  

15 december 2020

DE ZORGBIJDRAGE VOOR DE WLZ

Wanneer iemand niet (meer) voor zichzelf kan zorgen omdat zijn lichamelijke of geestelijke gesteldheid (om het maar met een understatement te zeggen) niet optimaal is, kan worden besloten dat 24 uur zorg of toezicht nodig is. Hiervoor is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Er wordt vervolgens bekeken of het mogelijk is dat de persoon thuis de zorg ontvangt of moet worden opgenomen in een zorginstelling.

 

Hoewel de aanleiding tot opname kan verschillen en ook de mate waarin men nog kan genieten van diverse extra’s: feit is en blijft dat de opgenomen personen niet te benijden zijn. De bewoners ontvangen de zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg. Voor de geïndiceerde zorg wordt aan het CAK een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage betaald.

 

Er zijn meerdere soorten zorginstellingen: verpleegtehuizen, verzorgingstehuizen, woonvoorzieningen voor gehandicapten of instellingen voor beschermd wonen, en deze variëren van uiterst sober tot uiterst luxe. Aan elke opname hangt echter een prijskaartje. De manier van berekenen van de bijdrage verschilt. Daarvoor is van belang of onderscheid wordt gemaakt in verblijfkosten en zorgkosten.

 

In de luxe tehuizen maakt men dat onderscheid wel. Zo huurt men over het algemeen een eigen appartement of studio. Andere zaken zoals eten en drinken, schoonmaak van het appartement, gebruik van een fraai aangelegde tuin en diverse activiteiten kunnen in de huurprijs zijn inbegrepen. Deze (meestal behoorlijk hoge) huur dekt alleen de verblijfkosten. Daarnaast ontvangen de bewoners dus 24 uurs zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg.

 

In de traditionele verpleegtehuizen wordt geen onderscheid gemaakt tussen woon- en zorgkosten. De bewoner huurt geen eigen kamer, maar krijgt er een toegewezen. Eten en drinken is inbegrepen. Ook hier ontvangen bewoners 24 uur zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg.

 

Wanneer de persoon met recht kan zeggen dat hij nog zelfstandig woont, thuis (eventueel met een ondersteunende partner) of in die gehuurde zorgstudio (met ondersteuning van het personeel), is de lage bijdrage verschuldigd (maximaal ongeveer € 900,00).

 

Voor de zorg die geboden wordt in de traditionele zorginstellingen is aan het CAK in principe de hoge bijdrage verschuldigd (maximaal ongeveer € 2.400,00). Dit geldt dus voor een alleenstaande, bijvoorbeeld de langstlevende ouder, en ook indien de echtgenoten beiden moeten worden opgenomen. In dat geval wordt slechts eenmaal de hoge bijdrage gevraagd, niet tweemaal. Alleen wanneer iemand is opgenomen in een traditionele zorginstelling, maar gehuwd is met een partner die wel zelfstandig blijft wonen, is voor de opgenomen partner de lage bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft een uitzondering gemaakt, omdat de achterblijvende partner zijn eigen woonkosten nog wel moet kunnen blijven betalen.

 

Hoe wordt de bijdrage nu eigenlijk berekend? Om te beginnen kijkt het CAK terug naar de belastingaangifte voor de Inkomstenbelasting van twee jaar geleden. Alleen het inkomen in box 1 en het vermogen in box 3 is hierbij van belang. Peildatum voor het vermogen is 1 januari van dat kalenderjaar.

 

Dat betekent dat, als de eigen woning op 1 januari 2018 nog uw eigendom was, de waarde van de woning niet meetelt voor de berekening in 2020. Als de woning verkocht wordt en de opbrengst op de bankrekening wordt gestort, kan het verstandig zijn hieruit vóór 1 januari (dus in datzelfde kalenderjaar) nog schenkingen te doen, zodat de stand van de rekening wordt verlaagd. Het kan voor het regelen van dit soort zaken veel schelen als er een levenstestament is opgemaakt.

 

Ook schenkingen op papier verlagen het eigen vermogen van de schenker, en dus de berekening van de zorgbijdrage. Bedenk wel dat deze schenkingen het vermogen van de begiftigden verhogen.

 

Als in het testament van de overleden ouder is opgenomen dat de erfdelen opeisbaar worden bij opname van de langstlevende ouder in een zorginstelling, dan kan ook op die grond vermogen worden overgeheveld.

 

Er zijn dus wel degelijk manieren om de zorgbijdrage te beïnvloeden. Kom eens praten, neem uw testament mee en een overzicht van uw vermogen, en we zoeken met u naar mogelijkheden.

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

 

Testament Notarishuys Veldhoven Fenoomenaal

7 december 2020

WAT DOEN ANDEREN? DEZE KEER: WILLY

De enige zus van Willy is onlangs overleden. Ze had geen partner, kinderen of broers. Willy weet niet of haar zus een testament heeft opgesteld. Ze vraagt zich af wat ze nu het beste kan doen en belt daarom de notaris.

 

Over Willy
Willy is 78 jaar en heeft gewerkt in een damesmodezaak. Ze is sinds 8 jaar weduwe, heeft geen kinderen en is in goede gezondheid.

 

Is er een testament?
Willy belt de notaris en hoort dat je via het Centraal Testamentenregister kunt nagaan of iemand een testament heeft. De notaris biedt aan om dit na te gaan en drukt haar op het hart om geen spullen van haar zus mee te nemen. Door dat te doen aanvaardt ze ze namelijk een eventuele erfenis. Willy: “Ik begrijp dat je door het zuiver aanvaarden van de erfenis ook aansprakelijk bent als mijn zus schulden had. Dat wil ik natuurlijk niet.”

 

Ik ben enig erfgenaam
Willy’s zus blijkt geen testament te hebben. Dat betekent dat de wet bepaalt wie de erfgenamen zijn en wat zij erven. Aangezien haar zus geen partner en kinderen had en hun ouders niet meer in leven zijn, blijkt Willy de enige erfgenaam te zijn. Wat nu? Willy: “Ik zie het helemaal niet zitten om alles te regelen en heb de notaris gevraagd of hij dit namens mij wil doen.”

 

De notaris zorgt voor de afwikkeling en verdeling van de erfenis
Willy geeft de notaris opdracht hiervoor. Dit lijkt op de rol van de executeur. Hij brengt eerst de bezittingen en schulden in kaart van Willy’s zus. Als blijkt dat er schulden zijn, zorgt hij dat Willy de erfenis beneficiair aanvaardt. Daarna betaalt hij alle rekeningen en openstaande schulden en regelt de belastingaangifte. Als het nodig is, zal hij ook spullen uit de inboedel verkopen om alles te kunnen betalen. Uiteraard bespreekt hij dit met Willy. Het geld en de spullen die overblijven, erft Willy.

 

Heeft u vragen over het testament? Laat u voorlichten door een notaris en neem direct contact op. Wij denken graag met u mee.  

30 november 2020

HUWELIJK OF PARTNERSCHAP?

Vanwege corona stellen veel mensen hun huwelijk uit. Het is echter verstandig om toch al het een en ander te regelen. Bijvoorbeeld met een geregistreerd partnerschap. Maar wat is eigenlijk het verschil met een huwelijk?

 

Veel mensen stellen hun huwelijk uit vanwege corona. Voorlopig kun je toch geen knalfeest geven. Toch is het slim om wel alvast het een en ander te regelen bij de notaris.

 

De drie belangrijkste verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 

 1. Bij een geregistreerd partnerschap heb je geen verplicht ja-woord;
 2. Om een huwelijk te beëindigen moet je naar de rechter. Bij beëindiging van een geregistreerd partnerschap niet, behalve als er minderjarige kinderen in het spel zijn;
 3. Bij het huwelijk is scheiding van tafel en bed mogelijk: je leeft niet meer samen, maar wilt niet definitief scheiden. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet mogelijk.

 

Wilt u meer informatie over trouwen over geregistreerd partnerschap? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

 

25 november 2020

EEN BELASTINGVRIJE HERFSTSCHENKING

De paddenstoelen steken massaal hun kopjes boven de grond en zachtjes tikt de regen tegen het zolderraam. Het is herfst. Het jaar is bijna voorbij. Een goed moment voor een belastingvrije herfstschenking voor de kinderen?

 

Weer een mooi artikel uit de nieuwsbrief van notaris.nl. Ook al voel je je prima en ben je nog niet aan de herfst van je bestaan begonnen, dan is het toch goed om eens na te denken over hoe je bepaalde zaken wil regelen. Zo mogen ouders tot een bepaald bedrag belastingvrij schenken aan hun kinderen. Dat kan eenmalig, maar ook jaarlijks. Een leuke herfstbonus misschien? Wilt u meer weten over schenken aan kinderen? Neem dan eens contact met ons op.

 

Heeft u vragen over schenkingen? Laat u voorlichten door een notaris en neem direct contact op. Wij denken graag met u mee.  

16 november 2020

SCHENKINGEN

De man liep wat moeizaam naar binnen. Hij zuchtte van verlichting toen hij zat. “Ja”, zei hij, “ik word een dagje ouder. Het gaat niet meer vanzelf. Binnenkort heb ik een bespreking over een seniorenwoning, alles begane grond, geen drempels meer en nog wat van die moderne snufjes. Het moet alleen nog wel gebouwd worden. En ik mag meedenken over hoe het gaat worden.”

 

Hij genoot duidelijk van het vooruitzicht. Toen betrok zijn gezicht. “Maar ik heb een luxeprobleem. Als ik dit huis verkoop, dan hou ik zo veel geld over dat ik geheid vermogensrendementsheffing moet gaan betalen. En daar heb ik geen zin in. Dat geld krijg ik ook helemaal niet meer op. Als ik overlijd moeten mijn kinderen heel veel erfbelasting betalen.”

 

Ik rekende hem voor hoe hoog de erfbelasting zou uitvallen, en dat viel hem mee. Maar om de erfbelasting te verlagen zou het beter zijn als hij zijn vermogen nu alvast wat zou verkleinen. Dat kan door middel van schenkingen. Daarvoor zijn meerdere opties.

 

Hij zou een geldbedrag kunnen overmaken naar ieder van de kinderen, en eventueel ook naar ieder van de kleinkinderen. Het geld verlaat hierdoor zijn vermogen. Voordeel van “schenken met de warme hand” is dat hij kan zien wat er met het geschonken geld gebeurt.

 

Maar omdat het merendeel van zijn vermogen vastzit in het huis kwamen we uit bij schenkingen op papier: vader verplicht zich, bij notariële akte, om een schenking te doen van een bepaald bedrag. De betaling vindt plaats op een later tijdstip (uiterlijk bij overlijden). Aangezien de toezegging nu al wordt gedaan, maar er nog geen geld wordt overgeheveld, wordt over het geschonken bedrag door vader aan de kinderen een rente betaald van 6% per jaar.

 

Ik heb hem aangeraden de schenking te doen in elk jaar dat het huis nog niet was verkocht. Bij uitbetaling na de verkoop kan dan een substantieel bedrag worden overgeheveld. De schenking heeft ook gevolgen voor de inkomstenbelasting: vader mag de schenkingen als schulden opvoeren in box 3 (minder vermogensrendementsheffing) en de kinderen moeten de vordering als vermogen bijtellen in box 3.

 

Let op: als de schenking bij overlijden nog niet is uitbetaald, vervalt de schenking als hij niet in een notariële akte was vastgelegd. Bovendien vraagt de fiscus bewijs van betaling van de rente, dus luidt ons advies: betaal de rente per bank, en print en bewaar die bankafschriften!

 

Over schenkingen en schenkbelasting, de vrijstellingen, de mogelijkheden en de (fiscale) gevolgen, kunnen wij u in een bespreking informeren. Wanneer de schenking nog in 2020 moet plaatsvinden, doet u er goed aan niet te lang meer te wachten om een afspraak te maken…

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

 

Testament Notarishuys Veldhoven Fenoomenaal

2 november 2020

WIE ZORGT VOOR POEKIE EN LUNA?

Honden en katten zijn voor veel mensen veel meer dan alleen een huisdier. Het is daarom belangrijk om eens bij wat zaken stil te staan. Wat moet er met ze gebeuren als u niet meer voor ze kunt zorgen? Dat kunt u vastleggen in een levenstestament.

 

Weer een mooi artikel uit de nieuwsbrief van notaris.nl. Of ze nou Luna of Poekie heten, honden en katten zijn voor veel mensen veel meer dan een huisdier. Ze worden geregeld verwend met lekkere hapjes, nieuwe speeltjes en veel aandacht. Daarom is het ook belangrijk om stil te staan bij wat er met ze moet gebeuren als u niet meer voor ze kunt zorgen.

 

Neem bijvoorbeeld Gonny en haar hond Luna. Ze zijn onafscheidelijk. Maar wat als Gonny ziek wordt? Wat als zij niet zelf meer voor Luna kan zorgen? Dan is het aan haar vertrouwenspersoon om iets voor haar trouwe viervoeter te regelen. Wie de vertrouwenspersoon is en wat er met Luna moet gebeuren, kan Gonny laten vastleggen in een levenstestament.

 

 

Heeft u vragen over het levenstestament? Laat u voorlichten door een notaris en neem direct contact op. Wij denken graag met u mee.  

28 oktober 2020

EEN WONING KOPEN: WAAR MOET IK OP LETTEN?

Bent u van plan om binnenkort een woning te gaan kopen? Begin dan goed voorbereid aan uw huizenjacht. Want niemand wil natuurlijk achteraf voor verrassingen komen te staan.

 

De nieuwsbrief van notaris.nl kwam met dit interessante onderwerp. Want waar moet u dan allemaal aan denken? Welke aandachtspunten zijn er? Dat zijn er een heleboel! Te veel om hier allemaal op te noemen. Daarom hebben we drie tips op een rijtje gezet.

 

 1. Leg de koop snel schriftelijk vast.
 2. Gebruik de drie dagen bedenktijd goed. In deze dagen kunt u nog zonder problemen van uw koop af.
 3. Leg uw voorbehouden schriftelijk vast. Denk aan een financieringsvoorbehoud en een bouwkundig voorbehoud.

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

 

onroerend goed Notarishuys Veldhoven

16 oktober 2020

HOE DOEN ANDEREN DAT? WAT U MOET WETEN ALS U EEN WONING KOOPT, VERKOOPT OF ERFT.

De moeder van Carolien is pas overleden. Ze had geen testament. Samen met haar partner Dirk wil Carolien haar moeders appartement kopen. Maar ze heeft ook nog een zus.  Wat kunnen ze het beste doen?

 

Vandaag weer een mooi artikel uit de nieuwsbrief van notaris.nl. De moeder van Carolien had geen testament. Carolien is samen met haar zus erfgenaam. Al jarenlang woonde hun moeder in hetzelfde appartement. Dat appartement vinden Carolien en haar partner Dirk prachtig. Samen wonen ze nu in het huurhuis van Dirk. Graag zouden ze samen het huis van de moeder van Carolien kopen. Wat kunnen ze het beste doen?

 

Over Carolien
Carolien is 47 jaar en lerares Nederlands. Ze heeft geen kinderen. Haar beide ouders zijn overleden en ze heeft een geregistreerd partnerschap met Dirk.

Over Dirk
Dirk is 52 jaar en kunstschilder. Hij werkt in opdracht en geeft les. Zijn twee kinderen zijn de deur uit en hij heeft een schuld sinds zijn scheiding.

 

Huis erven
Aanvaard geen erfenis als er kans is op schulden. Probeer eerst in te schatten of het huis minder waard is dan de openstaande hypotheekschuld. Bij twijfel kunnen Carolien en haar zus beter de erfenis beneficiair aanvaarden, zodat zij niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor eventuele schulden.

 

Carolien: “Ik heb een vaste baan en zou graag moeders huis willen kopen. De huur van Dirks huis stijgt ieder jaar. Dan moet ik wel mijn zus uitkopen. Hoe pak ik dit aan?”

 

Dirk: “Mijn maandinkomen wisselt. Ik betaal ook nog steeds mijn schuld van de scheiding af. Het is niet verstandig om dit huis samen te kopen.”

 

Huis uit erfenis kopen?
Bepaal eerst de waarde van het huis. Dat kan via een onafhankelijk taxateur. Als Carolien het huis wil kopen, moet ze dit eerst met haar zus afstemmen. Het appartement wordt op Caroliens naam gezet door een akte van verdeling. Die stelt de notaris op. Carolien betaalt haar zus daarna haar deel. Er is geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

 

Carolien: “Dirk en ik hebben goede afspraken gemaakt. In onze partnerschapsvoorwaarden staat wie welk deel van de woonlasten betaalt.”

 

Dirk: “En hoe het zit met het geld dat ik heb bijgedragen aan Caroliens appartement. Stel dat onze relatie geen stand houdt?”

 

Carolien wordt eigenaar van het appartement en tekent de koopovereenkomst. Door de partnerschapsvoorwaarden blijft het appartement van Carolien privé. Bij beëindiging van de relatie heeft Dirk volgens de voorwaarden recht op een deel van de waardestijging van het appartement.

 

Heeft u vragen? Laat u voorlichten door een notaris en neem direct contact op. Wij denken graag met u mee.  

30 september 2020

BENEFICIAIR AANVAARDEN UITGELEGD

Een verre tante van je komt te overlijden. Jij bent een van de erfgenamen. Maar je wilt natuurlijk niet haar schulden overnemen. In zo’n geval kun je beneficiair aanvaarden: wel de erfenis, niet de schulden. Hoe zit dat precies?

 

De nieuwsbrief van notaris.nl kwam met dit interessante onderwerp. Die verre tante was een schat van een mens, maar met geld omgaan was niet haar sterkste punt. Het zou dus kunnen dat ze schulden nalaat. Wat te doen met de erfenis? Die kun je beneficiair aanvaarden. Wat dat is, wordt in dit filmpje uitgelegd.

 

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

 

24 september 2020

NOGMAALS, DE OVERDRACHTSBELASTING.

Vorige keer hebben we het een en ander geschreven over de overdrachtsbelasting, de belasting die wordt geheven bij de overdracht van onroerende goederen. En toen kwam Prinsjesdag. En daarmee werden een paar dingen anders.

 

Eerst maar eens: wat bleef er gelijk?
Bij de aankoop van een eigen woning en bijbehorende zaken wordt 2% van de waarde van het object (maar tenminste 2% van de koopsom) als overdrachtsbelasting afgedragen. De definitie van “eigen woning” sluit aan bij de Inkomstenbelasting: je moet op het adres staan ingeschreven en er je hoofdverblijf hebben.

 

Nieuw is dat “starters” (kopers tussen 18 en 35 jaar) vanaf 1 januari 2021 (eenmalig) worden vrijgesteld van het betalen van overdrachtsbelasting. De vrijstelling geldt als je deze nog niet eerder hebt genoten (dus voorlopig komt iedereen onder de 35 hiervoor in aanmerking), en het geldt ook alleen maar als het onroerend goed als eigen woning zal worden gebruikt.

 

De vrijstelling is bedoeld als een tijdelijke maatregel om starters te helpen op de huizenmarkt. Voorlopig zal de vrijstelling gelden in de jaren 2021 tot en met 2026. Als je nu een huis hebt gekocht, zou je wellicht in overleg met de verkopers de levering kunnen doorschuiven naar volgend jaar!

Nieuw is ook dat “beleggers”, die onroerende goederen aankopen met de bedoeling daarin anderen te huisvesten, niet het lage tarief van 2%, maar het hoge tarief gaan betalen. Hieronder vallen dus niet alleen de traditionele beleggers, de particulieren met veel vermogen of de pensioenfondsen, maar ook de ouders die voor hun studerende kind een woonhuis kopen.

 

In het hoge tarief vallen, zoals vorige keer gemeld, ook de loodsen, fabrieken, kantoorgebouwen, de losse garagebox en het paardenweitje (niet-agrarisch gebruik). Overigens, vanaf Prinsjesdag is ook duidelijk dat het hoge tarief volgend jaar omhoog gaat van 6% naar 8%!

 

Heeft u vragen? Laat u voorlichten door een notaris en neem direct contact op. Wij denken graag met u mee.  

18 september 2020

BEN JE JONGER DAN 35 JAAR?
DAN BETAAL JE GEEN OVERDRACHTSBELASTING!

Vanaf 1 januari 2021 betalen starters op de woningmarkt eenmalig geen overdrachtsbelasting bij het kopen van een huis. En wanneer ben je dan een starter? Je wordt gezien als starter als je meerderjarig bent, maar niet ouder dan 35 jaar. Er zijn wel een aantal voorwaarden. Een ervan is dat je in de woning gaat wonen en het dus ook echt je hoofdverblijf is. Daarnaast mag je niet eerder een vrijstelling hebben gevraagd. Dit is bekend gemaakt op Prinsjesdag.

 

De nieuwsbrief van notaris.nl zette dit interessante onderwerp meteen op de kaart. Wil je dus in 2021 een vakantiehuisje of bedrijfspand kopen? Dan betaal je niet langer 6 procent overdrachtsbelasting, maar 8 procent. Meer dus. Hetzelfde percentage geldt voor huizen die ouders voor hun kinderen kopen. Koop je een woning en ben je ouder dan 35 jaar of koop je een volgende woning, dan moet je 2 procent overdrachtsbelasting betalen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

 

Samenlevingscontract Notarishuys Veldhoven

7 september 2020

WAT MOET JE REGELEN ALS JE GAAT TROUWEN?

Een grote taart, een fotograaf… en de huwelijksvorm!

 

Vandaag weer een interessant item uit de nieuwsbrief van notaris.nl.
Het coronavirus gooide roet in het eten en daarom hebben jullie het uitgesteld, maar binnenkort is het dan écht zover. Jullie gaan trouwen! Alles is inmiddels geregeld: een enorme bruidstaart, een geweldige huwelijksfotograaf en een indrukwekkend kasteel als locatie voor de ceremonie. Maar hebben jullie ook nagedacht over de huwelijksvorm? Uit een rondgang van notaris.nl bleek dat dit zeker niet het eerste is waar mensen over nadenken bij een huwelijk.

Het huwelijk is misschien wel de belangrijkste financiële beslissing in je leven. Laat je daarom goed voorlichten door een notaris. Want wat gebeurt er als je niets regelt en dus trouwt in beperkte gemeenschap van goederen?

 

Heeft u vragen, bijvoorbeeld over huwelijkse voorwaarden? Laat u voorlichten door een notaris en neem direct contact op. Wij denken graag met u mee.  

31 augustus 2020

WAT IS EEN LEVENSTESTAMENT?

Met deze vraag ging de redactie van notaris.nl de straat op. Daaruit bleek dat het levenstestament nogal eens wordt verward met een gewoon testament.

 

Vandaag weer een interessant item uit de nieuwsbrief van notaris.nl. Wat is een levenstestament? Het is iets heel anders dan een testament. Met een levenstestament regelt u wie voor u financiële, medische en persoonlijke zaken regelt als u dat zelf niet meer kunt. Bijvoorbeeld vanwege dementie, maar er zijn natuurlijk nog veel meer redenen te bedenken. Wie kiest voor een levenstestament houdt zelf de regie in handen.

 

 

Wilt u meer informatie over het levenstestament? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

 

13 juli 2020

WAAR MOET U AAN DENKEN ALS U EEN WONING ERFT?

U erft een woning, maar wat nu? Bedenk altijd eerst goed hoe u de erfenis wilt aanvaarden. Het kan namelijk zo zijn dat de hypotheek hoger is dan de waarde van de woning. Of misschien is het huis wel lastig verkoopbaar.

 

Vandaag weer een interessant item uit de nieuwsbrief van notaris.nl. Want hoe gaat u om met het erven van een woning? Het is heel verstandig om een erfenis met een woning altijd beneficiair te aanvaarden. U krijgt dan wel de erfenis maar bent niet aansprakelijk voor eventuele schulden. Vermoed u dus dat een nalatenschap vooral uit schulden bestaat en dat die schulden hoger zijn dan het bezit? Aanvaard de erfenis dan beneficiair.

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

 

Nieuws Notarishuys Veldhoven

8 juli 2020

AANGETEKENDE BRIEF ONTVANGEN?

Daan had aan Peter een woonhuis verkocht. Daarbij hadden zij afgesproken dat als Peter de woning ooit weer van de hand wilde doen, Daan als eerste schriftelijk op de hoogte zou worden gebracht en hij een eerste voorkeursrecht zou hebben. Dit alles op straffe van een boete van € 50.000,-.

 

Peter stuurt Daan een aangetekende brief, waarin hij meedeelt de woning te willen verkopen. Drie weken daarna ontvangt hij van Post NL de brief retour met een sticker: “niet afgehaald”. Peter veronderstelt dat Daan niet geïnteresseerd is en verkoopt de woning aan Anja. Hij verklaart aan de notaris dat hij netjes aan de aanbiedingsplicht heeft voldaan door het tonen van de bewijsstukken.

 

Na de overdracht begint Daan echter een procedure tegen Peter en claimt de overeengekomen boete van € 50.000,-. Peter verwijst naar het artikel in de overeenkomst dat als Daan binnen een maand niet zou hebben gereageerd, het voorkeursrecht zou vervallen. Daan stelt daar tegenover dat hij de aangetekende brief niet heeft ontvangen.

 

Peter wijst erop dat een aangetekende brief volgens de normale procedure tweemaal wordt aangeboden en dat de postbode ook tweemaal een bericht achterlaat dat hij tevergeefs aan de deur is geweest. Pas nadat de brief gedurende een bepaalde tijd is bewaard om te worden afgehaald, gaat deze retour naar de afzender. Peter meent dat hij erop mocht vertrouwen dat deze procedure is gevolgd en dat Daan de brief niet heeft willen ophalen.

 

De rechtbank is echter van oordeel dat de verkoper moet aantonen dat Daan een bericht heeft ontvangen dat hij de aangetekende brief had kunnen afhalen bij het postkantoor of een verzamelpunt van Post NL. Als Daan wel een bericht heeft gekregen dat de brief klaarlag, maar deze vervolgens niet heeft afgehaald, komt het niet ophalen en niet lezen van de brief voor risico van Daan.

 

Daar komt Peter in de knel. Hij kan geen enkel bewijsstuk overleggen dat de postbode de normale procedure heeft gevolgd en dat Daan daadwerkelijk tweemaal een bericht heeft ontvangen dat een aangetekende brief op hem lag te wachten.

 

De rechter oordeelt dat, in deze situatie waarin Daan geen bericht heeft ontvangen dat er een brief klaarlag, het niet aan Daan ligt dat hij de aangetekende brief niet heeft afgehaald. Sterker nog, Daan had de brief niet ontvangen en ook niet kunnen ontvangen. De rechter voegt eraan toe dat Peter na het terugkeren van de aangetekende brief meer had moeten doen, hij had beter nog even contact kunnen opnemen om na te vragen of Daan werkelijk geen belangstelling meer had om de woning terug te kopen. Dan was het probleem snel boven water gekomen en gecorrigeerd.

 

Nu Peter de woning al aan Anja heeft verkocht, eindigt dit verhaal in een financieel drama: Peter wordt veroordeeld daadwerkelijk € 50.000,- aan Daan te betalen.

 

Heeft u vragen? Laat u voorlichten door een notaris en neem direct contact op. Wij denken graag met u mee.  

8 juli 2020

LEZING LEVENSTESTAMENT

Op dinsdag 29 september houdt notaris Jacqueline Erdkamp een lezing over het levenstestament. Bestel nu kaarten via de link.

 

Wie regelt uw zaken als u niet in de gelegenheid bent om uw eigen wil te bepalen? Wie vertrouwt u voldoende om de bevoegdheid over te dragen, om uw zaken te regelen? Dat zou u kunnen vastleggen bij een notaris, met een levenstestament. Op dinsdag 29 september zal notaris Jacqueline Erdkamp van Notarishuys Veldhoven hierover vertellen.

 

Entree bedraagt € 2,50 (incl. koffie/thee).

Locatie: Bibliotheek Veldhoven

Aanmelden kan via deze link.

 

Wilt u meer informatie over het levenstestament? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

 

30 juni 2020

Veilig financieel ouder worden

Willy is een vitale dame. Maar dat kan op haar leeftijd – 78 jaar – snel veranderen. Bij kennissen heeft ze gezien dat financieel misbruik dan op de loer ligt. Dat wil zij voorkomen. Om zelf de regie in handen te houden, wil ze een levenstestament laten opstellen. Daarin legt ze vast dat haar nicht Carolien, die ze door en door vertrouwt, haar financiële zaken beheert als ze dat zelf niet meer kan. 

 

Wederom een interessant artikel uit de nieuwsbrief van notaris.nl. Naast financiële zaken kunnen ook medische wensen in een levenstestament worden vastgelegd. Of persoonlijke wensen. Voorwaarde voor het regelen van een levenstestament is dat de volmachtgever wilsbekwaam is.

 

Heeft u vragen? Wilt u meer weten over de afwegingen om een levenstestament te laten opstellen? Laat u voorlichten door een notaris en neem direct contact op. Wij denken graag met u mee.  

26 juni 2020

Genieten in uw eigen vakantiehuisje

Genieten van de stilte, de natuur en het prachtige weer: veel mensen komen maximaal tot rust in hun vakantiewoning. Aan zee, op de Veluwe, in de Achterhoek of elders in Nederland. Maar waar moet u op letten bij het kopen van een vakantiehuisje?

 

Vandaag weer een interessante update uit de nieuwsbrief van notaris.nl. Voor de aankoop van een vakantiehuis gelden dezelfde regels als voor de koop van een gewone woning. Een mondelinge overeenkomst is dus niet bindend en kopers krijgen dire dagen bedenktijd.

 

Drie belangrijke punten om op te letten bij een vakantiewoning:

 

 • Staat de vakantiewoning op een vakantiepark? Dan bent u na aankoop gebonden aan de regelgeving van het park. Mag u bijvoorbeeld het huisje verhuren? Wat zijn de regels voor huisdieren?
 • Een vakantiewoning valt voor de inkomstenbelasting in box 3 tegen de WOZ-waarde, uw hoofdverblijf in box 1. U heeft voor een vakantiehuisje ook geen recht op hypotheekrenteaftrek.
 • Heeft u het er zo naar uw zin dat u er permanent wilt wonen? Of dit in uw vakantiewoning is toegestaan, verschilt van gemeente tot gemeente. Het antwoord vindt u in het bestemmingsplan.

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

 

24 juni 2020

De notaris en het Coronavirus (deel 3)

Nu van overheidswege de regels in verband met het voorkomen van Covid-19 verder worden versoepeld, gaat Notarishuys Veldhoven ook weer stapje voor stapje terug naar “normaal”.

 

Onze kantoortijden zijn weer vanaf 8.30 tot 17.00 uur. Zowel telefonisch als fysiek zijn we dus weer de hele dag bereikbaar. Uiteraard blijft het ook mogelijk uw vragen te stellen per e-mail via info@notarisveldhoven.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op, telefonisch dan wel per e-mail.

 

Ook besprekingen doen we weer steeds vaker op kantoor. Maar het beeldbellen is goed bevallen. Geeft u daaraan de voorkeur, dan is dat ook een prima mogelijkheid, zeker als u klachten heeft.

 

Het passeren van de voorbereide aktes gebeurt nog steeds in kleine bezetting. Alleen de mensen die in de akte zijn genoemd worden in de passeerkamer binnengelaten. Verkopers wordt gevraagd een volmacht af te geven aan ons kantoorpersoneel. Wij vinden het prettig als u uw eigen pen meebrengt.

 

Uiteraard blijft een ieders gezondheid voorop staan. Komt u dus niet naar ons kantoor wanneer u verkouden bent, hoest, koorts heeft of andere verschijnselen heeft die op corona kunnen wijzen. Wij verzoeken u dringend in dat geval telefonisch contact op te nemen, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

 

Tenslotte: we zijn zelfs al aan het verkennen of we weer lezingen zouden kunnen geven, op gepaste afstand, in een grote zaal, bijvoorbeeld op het gebied van testamenten en levenstestamenten. Houd onze aankondigingen in de gaten!

 

Team Notarishuys Veldhoven

 

Heeft u vragen? Laat u voorlichten door een notaris en neem direct contact op. Wij denken graag met u mee.  

15 juni 2020

Ik wil zo snel mogelijk mijn testament aanpassen. Hoe pak ik dit aan?

Een testament aanpassen kan ook tijdens de coronamaatregelen bij elk notariskantoor. U kunt hiervoor een afspraak maken met uw notariskantoor. Neem het testament dat u aan wilt laten passen wel mee.

 

Vandaag weer een interessante update uit de nieuwsbrief van notaris.nl. Neem uw huidige testament mee. Dat heeft de notaris nodig in voorbereiding op uw gesprek, helemaal als uw eerdere testament bij een ander kantoor is gemaakt. Heeft u zelf geen exemplaar? Dan is het goed om aan te geven bij welk kantoor uw eerdere testament is gemaakt.

 

Vanwege de coronamaatregelen vindt het gesprek met de notaris bij voorkeur plaats via een videoverbinding of de telefoon. Na dit gesprek kan de notaris u een indicatie geven van de kosten en planning. Dit is afhankelijk van de wensen en aanpassingen in uw testament.

 

Wilt u meer informatie over een testament? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

 

Testament Notarishuys Veldhoven Fenoomenaal

2 juni 2020

De notaris en het Coronavirus (deel 2)

Nu de strenge regels van de intelligente lockdown weer iets worden versoepeld, willen we graag met u delen hoe Notarishuys Veldhoven hiermee omgaat. Voorop staat dat wij u bij de belangrijke zaken in uw leven graag bijstaan en deze ook nu voor u willen regelen en vastleggen.

 

Onze kantoortijden zijn ’s morgens vanaf 8.30 tot 12.00 uur en ’s middags vanaf 14.00 tot 17.00 uur. In die tijd zijn we ook telefonisch bereikbaar. Tussen 12.00 en 14.00 uur is de voordeur gesloten en zijn we telefonisch niet bereikbaar. Uiteraard blijft het mogelijk uw vragen te stellen per e-mail via info@notarisveldhoven.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op, telefonisch dan wel per e-mail.

 

Besprekingen doen wij zoveel mogelijk per telefoon of videoverbinding. Beeldbellen heeft het voordeel dat je elkaar en elkaars gezichtsuitdrukkingen kunt zien.

 

Het passeren van de voorbereide aktes doen we graag “live” op kantoor, maar wel in kleine bezetting en we houden de afspraken zo kort mogelijk. Wij vinden het prettig als u uw eigen pen meebrengt.

 

Vanwege de anderhalve-meter-afstandsregel verzoeken wij u dringend geen familie of vrienden mee te nemen naar kantoor. Alleen de mensen die in de akte zijn genoemd worden in de passeerkamer binnengelaten. Verkopers wordt gevraagd een volmacht af te geven aan ons kantoorpersoneel. Makelaars en hypotheektussenpersonen zijn verzocht hun cliënten niet tot in ons kantoor te begeleiden.

 

Uiteraard komt u niet naar ons kantoor wanneer u verkouden bent, hoest, koorts heeft of andere verschijnselen heeft die op corona kunnen wijzen. Neemt u in dat geval telefonisch contact op, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Dat zou kunnen zijn: het uitstellen van de akte, het tekenen van een volmacht, buiten passeren aan de picknicktafel of op de parkeerplaats waarbij u in de auto blijft zitten en door een kleine raamopening met de notaris spreekt.

 

Als u ons notariskantoor binnentreedt, zult u merken dat wij voor u de rode loper hebben uitgelegd. Wij verzoeken u deze loper te gebruiken om afstand te bewaren tot onze receptionistes. Voor het tekenen van een volmacht kunt u, na het desinfecteren van uw handen, gebruikmaken van een statafel.

 

Sommige maatregelen voelen nog steeds wat ongemakkelijk. Maar wij vertrouwen erop dat u hiervoor begrip heeft. Het gaat tenslotte om ons aller gezondheid!

 

Team Notarishuys Veldhoven

 

Heeft u vragen? Laat u voorlichten door een notaris en neem direct contact op. Wij denken graag met u mee.  

20 mei 2020

Moet ik voor het ondertekenen van de akte naar de notaris toe?

Veel aktes kunnen via een volmacht worden getekend, zodat u niet naar het notariskantoor hoeft te komen. Denk aan de verkoop van uw huis. Wettelijk gezien mag dat niet bij alle akten.

 

Vandaag weer een interessante update uit de nieuwsbrief van notaris.nl. Bij het kopen van een huis, de hypotheekakte of het tekenen van een testament moet u altijd naar de notaris. De reden is dat de notaris voordat u tekent moet toetsen of u de inhoud van de akte begrijpt en het hiermee eens bent. En dat u daadwerkelijk zelf en uit vrije wil uw handtekening plaatst. Deze handelingen zijn nodig om te voorkomen dat uw akte ongeldig kan worden verklaard.

 

Bent u vanwege gezondheidsklachten niet in staat naar kantoor te komen, dan kunt u met uw notaris bespreken op welke wijze ondertekening van de akte wel mogelijk is. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Team Notarishuys Veldhoven

 

Levenstestament Notarishuys Fenoomenaal
Samenlevingscontract Notarishuys Veldhoven

20 april 2020

Wat je kunt vastleggen bij samenwonen, trouwen of geregistreerd partnerschap

Hoe kiezen anderen? Deze keer het verhaal van Robin en Lotte. Zij gaan samenwonen en samen een appartement huren. Is het dan handig om een samenlevings­contract af te sluiten? En wat zet je daar dan in? Deze keer weer een update uit de nieuwsbrief van Notaris.nl, over wat er bij komt kijken als je samen verder gaat.

 

Over Robin en Lotte
Robin: Robin is 26 jaar en werkt bij een helpdesk.

 • Vaste baan met goede pensioen­regeling
 • Schenking van oma om huis in te richten

Lotte: Lotte is 24 jaar en is verpleegkundige.

 • Net klaar met haar studie
 • Studieschuld
 • Tijdelijke baan in het ziekenhuis

 

Fiscale partners, pensioen en overlijden
Voor samenwoners regelt de wet niets. Robin en Lotte worden niet automatisch gezien als fiscale partners, wat voor de belasting­aangifte onvoordelig kan zijn. En ook pensioen­fondsen vragen om een officieel bewijs van de relatie.

Robin: “Voor de aanvraag van partner­pensioen voor Lotte vraagt mijn pensioen­fonds om een notarieel samenlevings­contract.”

Lotte: “Door een naar incident binnen de familie merkte ik dat samenwoners geen erfgenaam van elkaar zijn. Alles ging toen naar de familie van de overledene.”

 

Afspraken vastleggen
Robin en Lotte willen duidelijk op papier zetten welke spullen en schulden van hun samen zijn en welke privé. Dan kan daar later geen probleem over ontstaan als ze toch uit elkaar gaan. Ook willen ze afspraken maken over de dagelijkse uitgaven, zoals boodschappen en huur.
Robin: “Ik verdien meer dan Lotte en koop daardoor ook meer spullen voor ons huis. Daar wil ik graag samen goede afspraken over maken.”
Lotte: “Mijn studieschuld moet ik zelf aflossen. Daar wil ik Robin niet mee opzadelen.”

 

Robin en Lotte kozen voor samenwonen met notarieel contract
Robin en Lotte bepalen samen wat er in hun samenlevings­contract komt te staan. Ze stellen samen één document op. Het is niet verplicht om dit door een notaris te laten maken. Maar dat heeft wel voordelen. Bijvoorbeeld om in aanmerking te komen voor partner­pensioen en fiscaal partner­schap. Ook voor een lagere erfbelasting is een notarieel contract nodig.

 

Heeft u vragen over een samenlevingscontract? Laat u voorlichten door een notaris en neem direct contact op. Wij denken graag met u mee.  

9 april 2020

De notaris en het Coronavirus

In verband met de maatregelen die het RIVM heeft opgesteld heeft ook Notarishuys Veldhoven enige regels aangepast, ter bescherming van u en van onszelf.

 

Zo werken wij zoveel mogelijk thuis. Als gevolg van de lagere personeelsbezetting op de kantoren, kan het voorkomen dat wij telefonisch minder goed bereikbaar zijn. Stel uw vraag in dat geval aan ons per e-mail via info@notarisveldhoven.nl. Wij nemen dan zo spoedig als mogelijk contact met u op, telefonisch dan wel per e-mail.

 

De besprekingen doen wij zoveel mogelijk telefonisch. Soms is een live beeldverbinding te leggen; het is prettig dat wij elkaar dan ook kunnen zien.

 

Als het toch nodig is het notariskantoor te betreden, dan zult u merken dat wij voor u de rode loper hebben uitgelegd. Wij verzoeken u deze loper te gebruiken om de anderhalve meter tot onze receptionistes en andere medewerkers te kunnen waarborgen. Uiteraard schudden wij al enige tijd geen handen meer.

 

Het ambt van notaris is onlangs benoemd tot een vitaal beroep. Daarom streven wij er ook naar om alle reeds geplande passeerafspraken door te laten gaan. Uit voorzorg willen we de afspraken zo kort mogelijk houden en daarbij met zo min mogelijk mensen in een ruimte aanwezig zijn. Alleen de personen die in de akte als partij zijn genoemd worden daarbij dus toegelaten. Makelaars en hypotheektussenpersonen wordt verzocht hun cliënten niet tot in ons kantoor te begeleiden. Verder verzoeken we ook familieleden om niet mee te komen.

 

Wanneer u koorts of andere griepverschijnselen heeft, in contact bent geweest met een Coronapatiënt of zich anderszins onveilig voelt, neemt u dan tijdig contact met ons op, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Dit kan resulteren in uitstel van de akte of (waar mogelijk) het tekenen van een volmacht. Indien van onze kant een geplande afspraak niet door kan gaan, zullen wij u zo spoedig mogelijk berichten.

 

Wij beseffen het ongemak dat u hierdoor kunt ervaren en willen u via deze weg onze welgemeende excuses hiervoor aanbieden. Maar uw en onze gezondheid staan in deze crisis voorop.

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Team Notarishuys Veldhoven

 

30 maart 2020

Geldproblemen

Richard en Hélène zaten niet op hun gemak. Ze keken stuurs voor zich uit en staken hun afkeer van de notaris niet onder stoelen of banken.

 

Ze waren naar de notaris gekomen omdat de bank ze dat had opgedragen. Na een grote tegenslag voor de onderneming was er weinig financiële ruimte meer om van te leven. Allereerst moesten natuurlijk de werknemers worden betaald, en die kostenpost drukte zwaar. Maar ja, gekwalificeerd personeel was schaars, en de concurrentie lag op de loer.

 

De maandelijkse betaling om het gezin draaiende te houden schoot er regelmatig bij in. De gebruikelijke uitgaven werden dan uit het vermogen betaald, maar de bodem van de buffer kwam rap in zicht. Dus probeerden ze te bezuinigen. Daarnaast werden betalingen uitgesteld of automatische betalingen bij de bank gestorneerd. Dat gaf even lucht, maar eigenlijk werd inmiddels het ene gat met het andere gevuld.

 

Het water stond ze na aan de lippen en ze waren er al maanden niet in geslaagd om het complete maandbedrag aan rente en aflossing van de hypotheeklening te betalen. In de tussentijd was met de bank een betalingsregeling afgesproken, maar ook daaraan kon het echtpaar uiteindelijk niet meer voldoen.

 

Dus zaten ze nu tegenover de notaris. De notaris legde uit dat de bank graag wilde dat zij een volmacht tot verkoop en levering zouden ondertekenen. Op basis van deze volmacht kon de bank dan hun woning verkopen en uit de opbrengst de hypotheekschuld voldoen. Op basis van een taxatierapport was ook een ondergrens opgenomen in de volmacht. Voor minder dan dit bedrag zou de bank de woning niet verkopen.

 

Richard en Hélène zuchtten en steunden, maar de notaris bleef beleefd uitleggen dat dit eigenlijk hun laatste kans was op een fatsoenlijke koopsom. De bank zou door een onderhandse verkoop een hogere koopprijs kunnen bedingen dan ze verwachten te behalen op een openbare veiling, met als resultaat een (nog hogere) restschuld.

 

Met zichtbare tegenzin zetten ze uiteindelijk hun handtekening. Het vooruitzicht hun huis te verliezen was verschrikkelijk, maar het idee ook nog jaren te moeten aflossen op een hypotheekschuld voor een huis dat al verkocht is, schrok hen nog meer af.

 

De notaris voelde met ze mee. Het leven is niet altijd eerlijk, maar in de gegeven situatie was dit, zowel voor de bank als voor Richard en Hélène, de beste optie om uit de problemen te komen.

 

Heeft u vragen over uw situatie? Laat u voorlichten door een notaris en neem direct contact op. Wij denken graag met u mee.  

15 maart 2020

CORONA-VIRUS: UPDATE DIENSTVERLENING NOTARISHUYS VELDHOVEN

In verband met het Coronavirus werken wij ter bescherming van u en onszelf deels thuis. Wij streven ernaar om alle reeds geplande passeerafspraken door te laten gaan.

 

Heeft u bij ons een afspraak staan voor de ondertekening van uw akten, dan gaat deze zonder tegenbericht van ons gewoon door. Voor wat betreft de reeds geplande besprekingen, wachten wij de nadere berichtgeving en adviezen vanuit het RIVM af. Indien uw geplande bespreking niet door kan gaan, zullen wij u zo spoedig mogelijk berichten.

 

Indien u zelf griepverschijnselen heeft, zoals door het RIVM omschreven, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen om uw afspraak te verzetten. Als gevolg van de lagere personeelsbezetting op de kantoren, kan het voorkomen dat wij telefonisch minder goed bereikbaar zijn. Stel uw vraag in dat geval aan ons per e-mail: info@notarisveldhoven.nl

 

Wij nemen dan zo spoedig als mogelijk contact met u op, telefonisch dan wel per e-mail. Wij beseffen het ongemak dat u hierdoor kunt ervaren en willen u via deze weg onze welgemeende excuses hiervoor aanbieden.

 

Team Notarishuys Veldhoven

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Testament Notarishuys Veldhoven Fenoomenaal

26 februari 2020

Zuivere aanvaarding

Jan, Kees en Linda waren opgelucht en verdrietig tegelijk. Door zijn slopende ziekte had vader veel ondersteuning en hulp nodig gehad de laatste tijd. Door het waken aan zijn sterfbed waren de kinderen nog nader tot elkaar gekomen, maar het was een vermoeiende periode geweest.

 

Ze hadden de begrafenis zorgvuldig geregeld. De uitvaart was goed verlopen en aan de koffietafel was af en toe zelfs gelachen. Ook de kinderen van Trees waren geweest. Trees was de tweede vrouw van vader. Ze waren maar kort getrouwd geweest, en het was alweer tien jaar geleden dat ze was overleden.

 

“Goh”, zei Jan, altijd al de actiefste van de drie, “ik stel voor dat we morgen even een time-out nemen en dan vrijdag afspreken in de woning. We moeten dan de financiële papieren doornemen, de abonnementen opzeggen, en de inboedel opruimen en alvast verdelen. En dan bellen we gelijk de bank dat we de rekeningen opheffen, en ook de huisbaas dat we de huur willen opzeggen. Hoe eerder we de zaken aanpakken, des hoe beter. Oh, trouwens Linda, Kees en ik hebben al besproken dat jij de sieraden mag hebben die pap nog had bewaard van mam.”

 

Linda dacht na. Die sieraden wilde ze graag, maar dit ging haar te snel. “Jan, moeten we niet eerst weten wat de nalatenschap inhoudt, voordat we gaan verdelen? Ik stel voor dat we eerst eens gaan inventariseren. Pap heeft nooit schulden gemaakt, maar weet jij hoe het zit met de erfdelen van de kinderen van Trees? Voor zover ik weet zijn die nooit uitbetaald, en pap heeft best royaal geleefd nadat Trees is overleden. Als we nu te snel handelen moeten wij hen straks misschien uit eigen zak betalen!”

 

Linda heeft gelijk: aanvaard nooit zomaar een nalatenschap, zonder te weten welke bezittingen en schulden behoren tot die nalatenschap. Het zonder enig voorbehoud accepteren van sieraden en inboedelgoederen betekent dat u al overgaat tot verdeling van de nalatenschap, en dat ziet de wet als een daad van “zuivere aanvaarding” van de nalatenschap.

 

Door de zuivere aanvaarding accepteert u alle goederen en schulden, en ook het risico op een negatieve nalatenschap als de schulden groter zijn dan de waarde van de goederen. Als u geen voorbehoud heeft gemaakt door “beneficiair te aanvaarden” wordt u aansprakelijk voor de nalatenschapsschulden. U zult desnoods uit eigen vermogen moeten bijbetalen om de nalatenschapsschulden te voldoen. Door beneficiair te aanvaarden beschermt u uw privé-vermogen.

 

Laat u daarom goed voorlichten over de mogelijke keuzes en de gevolgen daarvan, en inventariseer de nalatenschap voordat u kiest.

 

Heeft u vragen over het testament? Laat u voorlichten door een notaris en neem direct contact op. Wij denken graag met u mee.  

11 februari 2020

Het legaat in 30 seconden uitgelegd

Wat gebeurt er na je overlijden met je spullen? Dat prachtige schilderij, die grote collectie stripboeken, de klassieke oldtimer: je wilt dat dat allemaal in de familie blijft. Dat kun je zelf bepalen met een legaat.

 

Deze keer weer een update uit de nieuwsbrief van Notaris.nl, over het legaat. Een legaat is een lijst met wat wat je aan wie wilt nalaten. Hang die aan je testament, zodat de spullen na jouw overlijden bij de juiste personen terecht komen.

 

 

 

Heeft u vragen over een legaat? Laat u voorlichten door een notaris en neem direct contact op. Wij denken graag met u mee.  

30 januari 2020

ESF-subsidietraject: Mensen in hun kracht, organisatie in balans

Notarishuys Veldhoven wil niet alleen voor u een fijne partner zijn: ook intern hebben wij onze zaken graag goed op orde en willen we voor onze medewerkers een goede werkgever zijn. Om hier eens extra bij stil te staan, hebben we een traject opgestart: Mensen in hun kracht, organisatie in balans. 

 

Dit traject wordt mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). De EU is dus bij dit project betrokken en financiert het mee. Hoe ging dit traject in zijn werk? Door middel van een ‘brown paper’ sessie onder leiding van Ard Lucassen, werkzaam bij BDO Accountants, is duidelijk geworden dat er een aantal verbeterpunten waren.

 

Deze verbeterpunten vormden het vertrekpunt om verschillende ‘projectgroepjes’ te vormen die het afgelopen jaar verschillende bijeenkomsten hebben gehad. Doel was om nog meer eenheid in de organisatie te krijgen en te kijken hoe we medewerkers zoveel mogelijk in hun kracht kunnen zetten. Inmiddels zijn de eerste resultaten hiervan geïmplementeerd. Ook in 2020 zullen wij dit project een vervolg geven.

 

Zo zorgen wij dat onze organisatie up-to-date en klaar voor de toekomst is.

 

Wilt u meer informatie of wilt u graag een afspraak inplannen? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

20 januari 2020

Harry en Meghan naar Canada: internationale huwelijken

De Britse prins Harry en Meghan gaan een deel van het jaar in Canada wonen. Geen probleem zou je zeggen. Maar niet ieder huwelijk wordt in elk land erkend.

 

Deze keer weer een update uit de nieuwsbrief van Notaris.nl, over internationale huwelijken. In elk land gelden andere wetten en regels. Een geregistreerd partnerschap is in Nederland veelvoorkomend. Maar niet alle landen erkenen dit Nederlandse geregistreerde partnerschap. Hetzelfde geldt voor huwelijken: niet alle huwelijken worden overal ter wereld erkend. Het homohuwelijk is daar slechts een voorbeeld van. Laat u dus altijd goed informeren door de notaris.

 

 

 

Heeft u vragen over een internationaal huwelijk? Laat u voorlichten door een notaris en neem direct contact op. Wij denken graag met u mee.  

14 januari 2020

Vandaag weer een interessant onderdeel uit de nieuwsbrief van Notaris.nl: een film over het samenlevingscontract.

Jullie gaan binnenkort samenwonen! En wat moet er veel geregeld worden! Misschien denk je niet direct aan een samenlevingscontract, maar dat kan wel heel handig zijn. Dit filmpje legt je in 30 seconden uit waarom.

 

 

Wilt u meer informatie over een samenlevingscontract of wilt u graag een afspraak inplannen? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

13 januari 2020

“Vergeten” huwelijkse voorwaarden

Bij de voorbereiding van een huwelijk is het maken van huwelijkse voorwaarden niet de meest populaire taak op de checklist van het bruidspaar. Vaak wordt er zelfs tot de laatste maanden mee gewacht. Het is niet altijd duidelijk waardoor dat komt. Omdat het uitzoeken van de jurk gewoon veel leuker is of doordat men vreest dat er misschien een harde noot gekraakt moet worden. Feit is dat het meer dan eens een haastklus wordt. Daardoor kunnen de gemoederen zo vlak voor het huwelijk nog hoog oplopen!

 

Heeft u trouwplannen? Zorg dan dat u begint met een afspraak bij de notaris! Als de huwelijkse voorwaarden klaarliggen, voorkomt u dat deze onderweg naar het stadhuis nog even gauw getekend moeten worden. Wij weten uit ervaring dat niemand het romantisch vindt, om op de ochtend van het huwelijk nog allerlei scenario’s over echtscheiding door te spreken.

 

Soms vergeten mensen huwelijkse voorwaarden te maken. Dan zijn ze een maand of wat getrouwd en schiet ze ineens te binnen dat ze niet bij de notaris zijn geweest. Dan is Leiden in last! Want hoe kom je terug bij af?

De Belastingdienst weet, net als het notariaat, dat dit soort dingen voorkomen. En hiervoor is een richtlijn geschreven. Wanneer de huwelijkse voorwaarden door een misverstand niet zijn gemaakt kan er, door het alsnog opmaken van huwelijkse voorwaarden en verdeling van de gemeenschapsgoederen, zonder heffing van schenkbelasting worden teruggekeerd naar de toestand van vóór het huwelijk.

Van tevoren moet hiervoor goedkeuring worden gevraagd bij de Belastingdienst. Als binnen drie jaar na de huwelijkssluiting de akte wordt ondertekend, wordt een misverstand als gegeven verondersteld.

 

Soms echter zijn mensen ruim op tijd met het maken van hun huwelijkse voorwaarden. Deze situatie deed zich voor bij een echtpaar dat elf jaar voor hun huwelijk al huwelijkse voorwaarden had gemaakt. Het huwelijk werd om allerlei redenen diverse malen uitgesteld, maar tenslotte toch voltrokken.

 

Toen de man overleed stelde de vrouw zich op het standpunt dat zij in algehele gemeenschap van goederen waren gehuwd. De erfgenamen van de man dachten daar heel anders over. De rechter maakte duidelijk dat de huwelijkse voorwaarden die de echtgenoten elf jaar daarvoor hadden laten opmaken, door het sluiten van het huwelijk wel degelijk van toepassing waren geworden. Als zij dat anders hadden gewild hadden zij hun huwelijkse voorwaarden nog moeten wijzigen. Dat had vóór, maar ook nog tijdens het huwelijk gekund.

 

Heeft u vragen over huwelijkse voorwaarden? Laat u voorlichten door een notaris en neem direct contact op. Wij denken graag met u mee.  

18 december 2019

Het testamentmoment van Lorenzo: kan zijn moeder in het huis blijven wonen?

Vanuit Notaris.nl worden regelmatig interessante nieuwsbrieven verstuurd. Graag delen wij op onze site interessante onderdelen hieruit. Vandaag een film over het testamentmoment van Lorenzo: kan zijn moeder in het huis blijven wonen?

 

 

Wilt u meer informatie over uw testament of wilt u graag een afspraak inplannen? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

3 december 2019

Schenking onder voorwaarden?

“Weet u zeker dat u dit wilt?” vraagt de notaris voor de derde keer aan het echtpaar op leeftijd. Maar opnieuw beamen ze met grote stelligheid, zo willen ze het en niet anders. Tja, als ze zo vastbesloten zijn, moet de notaris in de akte opnemen wat hun wens is.

 

Opa en oma hebben het goed voor met de kleinkinderen. Ze willen graag dat hun kleinkinderen opgroeien tot gezonde, sociale, gelukkige en verstandige mensen die dankzij een goede opleiding met succes hun weg zullen vinden in het leven. Maar ze kennen ook de verleidingen van de moderne samenleving die een jong mens gemakkelijk van het juiste pad af kunnen brengen. Dus hebben ze een aantal voorwaarden bedacht waaraan de kleinkinderen moeten voldoen om op hun 25e een mooi geldbedrag in ontvangst te mogen nemen.

 

Goed bedoeld natuurlijk, maar de kleinkinderen zullen zich welhaast als engelen moeten gedragen om aan alle eisen te voldoen. Tatoeages, roken, drank en drugs zijn sowieso taboe. Maar ook bij “het niet volledig benutten van zijn of haar talenten”, een veroordeling door de rechter, schulden, zwaarlijvigheid (er wordt zelfs een maximale Body Mass Index genoemd), een ongezonde levensstijl en overig risicovol gedrag gaat de schenking aan hun neus voorbij.

 

Als het concept gereed ligt en de grootouders hun zegen hierover hebben uitgesproken, moet nog een belangrijk puntje geregeld worden. De kleinkinderen zijn nog minderjarig en kunnen niet zelf de schenking accepteren of afslaan. Dit moeten de ouders voor hen doen. Omdat aan de schenking voorwaarden zijn verbonden, is toestemming van de kantonrechter nodig.

 

De grootouders vragen de machtiging zelf aan, in de veronderstelling dat het maar een formaliteit is. Maar daar denkt de kantonrechter anders over. Hij vindt de eisen die de grootouders aan hun nageslacht willen opleggen veel te ver gaan en weigert de machtiging.

 

De grootouders zijn diep teleurgesteld, de kinderen zijn daarentegen opgelucht. Zij gunnen hun kroost wel de schenking, maar niet het loodzware juk van de verplichtingen die opa en oma voor ogen hadden.

 

Wilt u meer informatie over uw testament of wilt u graag een afspraak inplannen? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

25 november 2019

Zeer drukbezochte speeddate middag “WAT IS UW TESTAMENTMOMENT?” op 8 november

Op 30 oktober kondigden wij het al aan: een speeddate middag met betrekking tot het testamentmoment. Dit werd een groot succes!

 

Op vrijdag 8 november organiseerden wij deze speeddate middag. Doel was om u te informeren over levensveranderende momenten en gebeurtenissen, en de gevolgden die deze kunnen hebben op uw testament. Samen met u stonden we stil bij vragen als: waar staat u, wat heeft u geregeld, heeft u alles onder controle, wat wilt u nog regelen? Of laat u het er op aankomen?

 

De speeddate middag ‘Het testamentmoment’ was een groot succes! Op die dag hebben we maar liefst 27 korte 10-minutengesprekjes ingepland. Deze gesprekken vonden plaats met Jacqueline Erdkamp (notaris), Annet Bruijnis (kandidaat-notaris) en 2 juristen. Tijdens deze korte speeddates kregen mensen een korte scan van hun bestaande testament en info over een eventueel nieuw (levens)testament.

Dit leverde soms verrassende inzichten op. Wij zijn blij dat we op deze manier in zo’n korte tijd zoveel mensen hebben kunnen informeren.

 

Wilt u meer informatie of uw testament of levenstestament of wilt u graag een afspraak inplannen? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

13 november 2019

Bieden uw huwelijkse voorwaarden u nog voldoende bescherming?

Toen Tom en Marian hadden aangekondigd te willen gaan trouwen, nam de vader van Marian haar even apart. “Meisje, ben je zeker van je zaak? Want trouwen, dat doe je maar één keer.” Marian was heel stellig, met Tom zou ze gelukkig worden.

 

“Maar,” zei haar vader, “ik wil wel graag dat je huwelijkse voorwaarden maakt bij de notaris. Als er onverhoopt toch een einde komt aan jullie huwelijk dan wel ik niet hebben dat hij ervan door gaat met wat jij hebt ingebracht.” En zo togen Tom en Marian naar de notaris, vergezeld van vader. Want hij kwam weleens vaker bij de notaris, in verband met zijn onderneming.

 

De notaris begreep het. Geen gemeenschap van goederen, maar twee privévermogens. Met daarbij een lijst, waarop alleen privébezittingen stonden van Marian: de uitzet, de inboedel die haar ouders haar geschonken hadden en 1.500 gulden spaargeld. Tom had niets, hij studeerde binnenkort af.

 

Marian kreeg gelijk. Tom en zij bleken voor elkaar bestemd. Het was een gelukkig huwelijk, uiteraard met de nodige ups en downs, met hard werken voor de eigen onderneming, met het opvoeden van de kinderen, met ziekte en verdriet, maar vooral met veel geluk en plezier.

 

Nadat Tom de onderneming had verkocht gingen Tom en Marian terug naar de opvolger van de oude notaris voor een “algehele check-up”. “Geen overbodige luxe na 40 jaar”, zei Tom. Zijn vragen: zijn de testamenten nog in orde, moeten we levenstestamenten maken, hoe zit het straks met de zorgbijdrage, moet ik misschien een schenkingsplan maken om geld over te hevelen naar de kinderen?

 

“En wat willen jullie met de huwelijksvoorwaarden doen?” vroeg de notaris. “Hebben jullie ze nog wel eens doorgelezen?” Tom en Marian keken elkaar aan. De huwelijksvoorwaarden waren toch duidelijk? “Ja,” zei de notaris, “heel duidelijk. Als er nu een echtscheiding was geweest, had Tom de gehele opbrengst van zijn onderneming en het huis in eigendom gehad, en Marian de versleten uitzet en inboedel en 750 euro. En daar had ze het mee kunnen doen. En wanneer Tom nu zou overlijden zou er een sloot erfbelasting betaald moeten worden. Dit schreeuwt om een aanpassing.” Wat vader zo goed bedoeld had, was omgedraaid in een scenario dat een nachtmerrie had kunnen worden voor Marian.

 

Het ondernemersrisico was verdwenen, maar de liefde niet. De notaris heeft een akte gemaakt waarbij de scheiding van de vermogens werd opgeheven, en zo konden ze beide profiteren van het door gezamenlijk inspanningen opgebouwde vermogen. Want dat Tom het niet zonder Marian had gekund, stond als een paal boven water.

 

Nadien hebben Tom en Marian binnen de familie toch maar eens rondgevraagd wie er nog meer langer dan 5 jaar geleden bij de notaris was geweest. Want persoonlijke en financiële omstandigheden veranderen, net als de wetgeving, de rechtspraak en de opvattingen over wat eerlijk, redelijk of noodzakelijk is…

 

Wilt u meer informatie over huwelijkse voorwaarden of wilt u graag een afspraak inplannen? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

30 oktober 2019

De KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) is een landelijke campagne gestart onder het motto: WAT IS UW TESTAMENTMOMENT?

Het behalen van een diploma mag gevierd worden, een nieuwe liefde is spannend, het krijgen van een kind is een radicale ommezwaai in het dagritme en in uw verdere leven. Het winnen van de lotto, geweldig! Het kopen van je eerste woning, ook een enerverend proces. Denk eens aan een overlijden, een zeer ingrijpende gebeurtenis. Daardoor verandert veel, en niet alleen voor de achterblijvende partner.

 

Sommige gebeurtenissen zijn van belang voor het verdere verloop van uw leven. Leuk, vervelend of verdrietig, maar levensveranderend. Op zulke momenten wordt meestal niet gedacht aan het testament, terwijl dat wel zou moeten! Notarishuys Veldhoven nodigt u uit om na te denken over uw leven: waar staat u, wat heeft u geregeld, heeft u alles onder controle, wat wilt u nog regelen? Of laat u het er op aankomen?

 

Wij organiseren hiervoor op vrijdag 8 november van 14.00 uur tot 16.00 uur een ‘SPEEDDATE’ MIDDAG!

 

U kunt op deze dag een tienminutengesprek voeren met een van onze notarissen of juristen over uw testamentmoment. Ook een korte analyse van uw huidige testament is mogelijk. Ga naar: www.testamentmoment.nl en doe alvast de check.
U kunt zich aanmelden voor deze speeddate via: info@notarisveldhoven.nl

Na aanmelding ontvangt u van ons een mail met de gegevens over uw speeddate-moment.

 

Lezing levenstestament

Op 12 november houden we bovendien weer een lezing over het levenstestament. Met inloop vanaf 15.00 uur. Aanmelden kan via info@notarisveldhoven.nl

 

Wilt u meer informatie of wilt u graag een afspraak inplannen? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

4 oktober 2019

Lezing Levenstestament op 8 oktober druk bezocht

Notarishuys Veldhoven verzorgde een lezing over het levenstestament op 8 oktober bij de bibliotheek in Veldhoven.
Er werd ook een lezing geven op kantoor op 15 oktober, deze was meteen volgeboekt.

19 augustus 2019

Betalingen op rolletjes

“Wat doen jullie toch moeilijk! Wat maakt dat nou uit hoe ik de koopsom betaal of wie dat doet? Als het maar op de rekening van de notaris staat, toch?”

Om verschillende redenen kan de notaris “moeilijk” doen. Enerzijds omdat hij een poortwachtersfunctie heeft in het kader van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), anderzijds omdat hij zijn cliënten wil beschermen tegen gevaren in de toekomst die ze nu nog niet kennen of onderkennen.

 

Wanneer op een doordeweekse dag vijf woningen worden overgedragen, elk voor tweehonderdduizend euro, staat er die dag meer dan één miljoen euro op de bankrekening van de notaris. Het Nederlandse volk vertrouwt op het notariaat. En dat mag ook, we zorgen er zoveel mogelijk voor dat alles op rolletjes loopt. Maar het is en blijft een verantwoordelijkheid.

 

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft daarom regels gegeven om het betalingsverkeer in juiste banen te leiden. Voordat na een eigendomsoverdracht gelden mogen worden uitbetaald, wordt gecontroleerd of de akte van levering op de juiste manier is ingeschreven, en of er tussentijds geen beslag is gelegd, een (extra) hypotheek is ingeschreven of de verkoper failliet is gegaan. Pas na diverse checks wordt de hypotheek van de verkoper afgelost, krijgen de makelaar en de taxateur hun kostennota uitbetaald en krijgt de verkoper zijn overwaarde bijgeboekt.

 

Het zou nogal vreemd zijn als de notaris gedurende het gehele proces streng en zorgvuldig is en bij betalingen even de ogen sluit voor “onzuiverheden”. De notaris moet namelijk ook erop toezien dat het betalingsverkeer (via hem/haar) niet wordt misbruikt voor witwassen en fraude.

 

De Wwft legt de notaris (net als onder andere de makelaar, de juwelier en de autoverkoper) de verplichting op om zorgvuldig te zijn met het ontvangen van gelden. Grote sommen contant geld mogen niet worden aangenomen. De (rechts)persoon moet van een eigen rekening overboeken. Wanneer ouders betalen vanwege een schenking, moet daarvan een bewijsstuk in het dossier aanwezig zijn.

 

Bepaalde handelingen moeten worden gemeld bij het uitvoeringsorgaan van de Wwft. Deze meldingsplicht geldt zelfs wanneer de handeling niet wordt uitgevoerd, maar het voornemen er wel was. Een melding kan ook worden gedaan als de notaris een “niet pluis”-gevoel krijgt. Van de melding zelf mogen we de cliënt niet op de hoogte stellen.

 

Verder wil de notaris zijn/haar cliënten behoeden voor problemen in de toekomst, waaronder eventuele problemen met de fiscus (bijvoorbeeld schenkbelasting).

Bijvoorbeeld: wanneer twee mensen samen een huis aankopen zal meestal een hypotheek worden afgesloten. Van het gedeelte dat niet gefinancierd is, behoren beide partijen de helft te betalen. Wanneer een van beide partners meer eigen (privé)vermogen heeft en hieruit het resterend bedrag betaalt, adviseren wij om dit op papier te zetten. Zodat nu en voor de toekomst duidelijk is hoe de geldstromen zijn gelopen en om vast te leggen dat een gedeelte ooit aan deze partner terugbetaald moet worden. Niemand bedenkt bijvoorbeeld dat de relatie over vijf jaar voorbij zal zijn. Wanneer is vastgelegd wie uit welke gelden de koopsom heeft voldaan, kan geen discussie meer ontstaan hoe het ook alweer zat. Dat scheelt een hoop ellende.

 

En ik hoop dat dan wordt gezegd: “Wat fijn dat de notaris toen zo moeilijk deed!”

 

Wilt u meer informatie of wilt u graag een afspraak inplannen? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nalaten met een codicil

Jouw dierbare fotoalbums, dat mooie beeldje dat al heel lang in het bezit is van jouw familie of de ketting die jouw grootmoeder nog heeft gedragen: veel spullen hebben vooral een emotionele waarde. Met een codicil kun je die aan jouw dierbaren nalaten.

Een codicil is een handgeschreven lijstje waarop je nauwkeurig omschrijft om welk voorwerp het gaat en wie het krijgt. Elke pagina moet door jouw ondertekend zijn en voorzien zijn van een datum. Je kunt dit in jouw eigen huis opbergen. Het nadeel daarvan is dat het mogelijk niet wordt gevonden. Of te laat. Je kunt een codicil ook in bewaring geven aan de notaris.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.