Estate planning

De overdracht van uw nalatenschap in de vorm van vermogen of bedrijf wilt u goed regelen. U wilt dat uw vermogen overgaat naar een volgende generatie, op de manier die u zelf wenst. Tijdens uw leven, of wellicht na uw overlijden. En het liefst zo optimaal mogelijk, zonder te veel onnodige belasting hierover af te hoeven dragen. Het is daarom belangrijk om dit goed en tijdig te regelen. Notarishuys Veldhoven helpt u graag bij uw vermogensplanning.

 

Bij estate planning gaan we uit van 5 onderdelen: schenkingen, huwelijkse voorwaarden, testament, toekomstvoorzieningen en internationale aspecten. Ieder onderdeel is van invloed op de andere onderdelen en het is dus raadzaam om naar alle onderdelen te kijken bij estate planning.

Schenkingen

U kunt uw vermogen laten overgaan op de volgende generatie door schenkingen te doen. Ook kunt u vermogen aan goede doelen schenken. Door al op tijd te beginnen met het doen van schenkingen aan uw erfgenamen hoeven zij bij uw overlijden minder erfbelasting te betalen. Partijen die van u een schenking ontvangen die groter is dan het vrijgestelde bedrag, dragen schenkbelasting af aan de Belastingdienst. Uiteraard kunt u zelf bepaalde voorwaarden aan de schenking verbinden, bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat uw schenking bij een echtscheiding gedeeld moet worden.

Huwelijkse voorwaarden

In uw huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract kunt u afspraken vastleggen over de verdeling van uw vermogen bij scheiding en overlijden. U kunt om de te betalen erfbelasting te beperken bijvoorbeeld laten vastleggen dat bij overlijden wordt gehandeld alsof er een gemeenschap van goederen tussen u en uw partner bestond.

Testament

In uw testament legt u vast hoe uw erfenis wordt verdeeld en wie wat krijgt. Ook hierbij speelt erfbelasting een rol. Er zijn verschillende belastingconstructies mogelijk. Informeer bij Notarishuys Veldhoven naar de mogelijkheden en neem contact met ons op om uw testament eens samen goed onder de loep te nemen.

Toekomstvoorzieningen

Uw lijfrentepolissen en levensverzekeringen zijn van invloed op uw vermogen. Nu, maar ook na uw overlijden. Samen met u kunnen we bekijken wie bij uw overlijden de begunstigden van uw polissen en verzekeringen zijn. Hierbij wordt ook gekeken naar uw testament en eventuele huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract.

Internationale aspecten

Indien u vermogen in het buitenland heeft en ook in het buitenland woont, is het belangrijk hier goed naar te kijken bij estate planning. We hebben dan immers te maken met het buitenlandse erfrecht en de buitenlandse belastingen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Levenstestament

Wat als u zelf geen beslissingen meer kunt nemen? Ook u kan het namelijk overkomen dat u niet meer zelf kunt beslissen over zaken die u aangaan. Bijvoorbeeld door dementie, of plotseling na een ernstig ongeluk. Het kan tijdelijk zijn, maar ook blijvend. Wie gaat dan namens u beslissen? Wie zorgt dat er voor uw belangen opgekomen wordt? Bij Notarishuys Veldhoven kunt u dit regelen met het opstellen van een levenstestament of volmacht.

Wilt u een afspraak maken voor advies met betrekking tot estate planning, schenkingen of toekomstvoorzieningen? Bel Notarishuys Veldhoven op 040 – 230 94 94, mail naar info@notarisveldhoven.nl of gebruik ons contactformulier.

Testament

Lees hier verder

Onroerend goed

Lees hier verder

Ondernemingsrecht

Lees hier verder

Familierecht

Lees hier verder