Toen in 2008/2009 de financiële crisis uitbrak, was er paniek. De werkloosheid nam toe, overheden en banken werden met argwaan bekeken, het vertrouwen nam af en de woningmarkt stokte. De waarde van de huizen daalde en ineens werd duidelijk dat sommige huizen door de (te) hoge financieringen “onder water” stonden. Om de woningmarkt weer uit het slop te helpen bedacht de overheid een stimuleringsmaatregel. De oudere generatie heeft altijd hard gewerkt, goed gespaard en heeft het geld. Als de jongere generatie nog niet de tijd heeft gehad om genoeg op te bouwen, midden in de gezinsvorming zit en het geld goed kan gebruiken, wat zou dan het effect zijn als we zouden toestaan om grotere bedragen over te hevelen van de oudere naar de jongere generatie?

En zo kwam er een eenmalige grote vrijstelling voor ouders die aan hun kinderen geld zouden schenken, tot maximaal € 50.000,00, dat moest worden besteed aan de aankoop, verbouwing of verbetering van de eigen woning of aan het aflossen van de eigenwoningschuld. De kinderen moesten wel tussen de 18 en 40 jaar zijn, en de vrijstelling kon niet over meerdere jaren worden verspreid. Later werd dit nog uitgebreid. De vrijstelling werd in 2013 en 2014 opgehoogd tot € 100.000,00 en kon gegeven worden aan iedereen tussen de 18 en 40 jaar, bijvoorbeeld aan kleinkinderen. Sommige hoogleraren konden hun geluk niet op en benadrukten dat de samenleving zou jubelen vanwege dit vrijgestelde bedrag: de uitdrukking “jubelton” was geboren.

In 2015 en 2016 gingen de vrijstellingsbedragen omlaag, om in 2017 weer omhoog te gaan naar € 100.000,00. Deze vrijstelling bleef definitief in de wet.  

De staatssecretaris van Financiën heeft begin 2019 nieuwe regels ingevoerd. De “inhaalschenking” voor mensen die een grote schenking hebben gehad maar geen ton, is nu grotendeels afgeschaft. Alleen zij die vóór 2010 een grote schenking hebben gehad en nog steeds onder de 40 jaar zijn, kunnen nog een compensatie claimen. Vanaf 2019 mogen schenkers het vrijgestelde bedrag spreiden over twee of drie jaar, die in een aaneengesloten periode van drie kalenderjaren moeten vallen. En het belangrijkste: bij alle betrokken schenkingen moet een aangifte worden ingediend bij de Belastingdienst waarbij een beroep moet worden gedaan op de onroerend-goed-vrijstelling.

Terwijl het eerst een crisismaatregel was, is het nu bij de overheid doorgedrongen dat de jubelton ook keerzijden heeft. Ten eerste kan alleen het rijkere bevolkingsdeel het zich veroorloven om de jongeren geld toe te stoppen. Ten tweede is gebleken dat het een bijzonder prijsopdrijvend effect heeft op de huizenmarkt, er wordt steeds vaker overboden op de vraagprijs. Ten derde betekent dat ook dat de wens van de overheid dat de hypotheekleningen lager zouden worden, niet uitkomt.

En het was toch echt ook de bedoeling, dat de schuldenlast voor de jeugd minder zou worden. Dat heeft erin geresulteerd dat het Ministerie van Financiën de jubelton weer gaat afschaffen. Na dit jaar kan hij niet meer worden gegeven. Met ingang van 1 januari 2023 gaat de vrijstelling omlaag naar hetzelfde bedrag als de “gewone” grote vrijstelling, dat is volgend jaar € 27.231,00.

Voor vragen en begeleiding van de grote schenkingen: uw notaris kan u hierin bijstaan en ontzorgen. Zowel de schenking(en) als de aangifte(s) regelen we graag voor u!

Niets is zeker in het leven

Het leven is wat je gebeurt terwijl je andere
plannen aan het maken bent.

Voor de zekerheid

Afspraak maken Vraag offerte aan

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.